CHARAKTERISTIKA MODRÉHO KLÍČKU

Věková skupina: 5 - 7 let

Počet dětí: 25 ( 14 dívek a 11 chlapců )

Třídu C navštěvují děti, které již do naší mateřské školy docházely. Ve třídě zůstává 6 dětí z loňského roku, z nichž 5 dětí má odklad školní docházky a 19 dětí přichází z Červeného klíčku. Letos máme plný počet dětí, které budeme připravovat na nástup do základní školy.

Veškerá činnost bude zaměřena na zdokonalování zkušeností a znalostí, které budeme průběžně sledovat pomocí pedagogické diagnostiky i-SOPHI, jejímž cílem je posilování šancí na spokojené a úspěšné zahájení školní docházky a především naplňování potenciálu každého dítěte.

Pracujeme v centrech aktivit s principy programu "ZAČÍT SPOLU", využíváme stimulačního programu pro předškoláky "MAXÍK", seznamujeme se s moderními technologiemi pro děti předškolního věku.

Vzdělávání je založené na vnitřní motivaci dítěte a na jeho osobní aktivitě a provádíme jej formou prožitků.


Řídíme se mottem naší třídy:


„PILNÉ JAKO VČELIČKY
PŮJDEME DO ŠKOLIČKY“.

 

 

 

 
Na Vaše děti se v Modrém klíčku těší paní učitelky PaedDr. Mgr. Dagmar Kábrtová a Kamila Zemanová.

 

 

 

 

 

 

Klíček

Tkalcovská 542

541 01Trutnov

Odhlašování stravného

(do 7:00 hod.):

  •  499 816 701
  •  734 542 973 - pouze SMS

(jméno dítěte, datum nepřítomnosti)

 

Vedoucí MŠ:

PaedDr. Mgr. D. Kábrtová

737 224 543

(neslouží k odhlašování stravy)

 

tkalcovska@mstrutnov.cz