Vítáme Vás na stránkách třídy Modrý klíček

TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM    2018/2019

Pilné jako včeličky, půjdeme do školičky.

PŘEDŠKOLÁK SI MŮŽE HRÁT,

PŘITOM ALE MĚL BY ZNÁT,

JAKOU BARVU VĚCI MAJÍ,

A JAK TVARY VYPADAJÍ,

VYJMENOVAT TÝDEN  CELÝ

OD  PONDĚLÍ PO NEDĚLI,

SEZNÁMIT SE S ČÍSLICEMI

A S PÍSMENKY SKORO VŠEMI.

DĚTI SI TO BÁSNIČKAMI,

BUDOU UČIT SPOLU S NÁMI. 

 

Z A M Ě Ř E N Í - TŘÍDA C - M O D R Ý  K L Í Č E K
27 DĚTÍ

VĚKOVÁ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ   5-6,5 LET

chlapci - 13

dívky - 15

17 předškoláků

TŘÍDA JE ZAMĚŘENA NA KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVU DĚTÍ PRO
NÁSTUP DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Účastníme se stimulačního programu pro předškoláky MAXÍK. Zařadíme prvky z programu ZAČÍT SPOLU. Budeme plnit rámcové cíle RVP PV - KLÍČEK

p.uč. Helena Štimová

Kamila Burešová