O nás

Mateřská škola Tkalcovská byla otevřena 2.září 1967 jako nově vybudované závodní zařízení ZPA Trutnov.
"Jesle - mateřská škola" pro 20 batolat a 60 dětí mateřské školy. Po dvanácti letech provozu bylo zařízení upraveno na dvě oddělení jeslí a jednu třídu mateřské školy. Ředitelkou byla jmenována pí. Erla Veselá. ve školním roce 1990/1991 bylo zařízení opět změněno na dvě oddělení mateřské školy a jedno oddělení jeslí. V témže roce se začalo pracovat se smíšenými třídami dětí. V srpnu 1991 skončilo poslední oddělení jeslí a v budově se nacházely 3 třídy mateřské školy. Počátkem roku 1998 nás po 42 odpracovaných letech opustil paní ředitelka Erla Veselá. Od 1.9.2000 do 31.8.2012 měla jedna třída křesťanské zaměření. Nyní máme  dvě třídy homogenní ( děti stejného věku ) a jednu třídu heterogenní.( věkově smíšená třída ).

V současné době je vedoucím pedagogickým pracovníkem paní Kamila Burešová.
Mateřská škola má tři třídy dětí od 3 do 6 let.


Třída "A" ZELENÝ  KLÍČEK - celkem  28  -  2,5 - 3 leté děti ( homogenní )

Ve třídě nejmladších dětí se učitelky soustředí na rozvoj sebeobsluhy, jemnou motoriku, sociální a emocionální zralost. Na děti se nespěchá, mají dostatek času při stolování a převlékání.


Třída "B" ČERVENÝ  KLÍČEK - celkem 28 - 3,5 - 5 leté děti   ( heterogenní )

Ve  třídě věkově smíšených dětí jsou děti více rozvíjeny ve slovní zásobě, prohlubování všestranných znalostí, procvičovány v poznávacích procesech a smyslovém  vnímání.


Třída "C" MODRÝ  KLÍČEK - celkem 28  - 5 - 6,5 leté děti ( homogenní )

Toto je třída předškoláků, kde se učitelky soustředí především na předškolní přípravu dětí. Procházejí zde vrcholnými etapami dětské symbolické hry, ke které potřebují partnery stejně staré. Kooperativní učení , kde děti spolupracují , rozvíjejí jejich dovednosti a je často základem společného přátelství.


Celkem ji navštěvuje 84 dětí.
Provozní doba je od 6:30 do 16:30 hodin.

Koncepce mateřské školy je v současné době schopna svým programem a organizací dne zajistit plnou škálu podnětů k rozvoji dítěte. Vzdělávací a výchovný proces je postaven na individuálním rozvoji osobnosti dítěte. Preferujeme citovou výchovu, umělecké a estetické cítění. Zařazujeme sociální a ekologické prvky. Vedeme děti k lásce ke svým nejbližším, přírodě a ke všemu, co je obklopuje.