O nás

Milí rodiče,

Aktuální informace z MŠMT k návratu dětí do MŠ

V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT s návratem dětí s povinností předškolního
vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce. K těmto dětem se mohou s vyplněnou "Žádostí o umístění dítěte vybraných profesí" připojit i děti těchto rodičů. Ve třídě bude max. 15 dětí a děti v MŠ budou bez roušek. 

veškeré informace o návratu dětí k 12.4.2021 máte i s přílohami na svém e-mailu.

 

Pro rodiče dětí, které i nadále nemohou dávat své děti do MŠ platí:


Ošetřovné zaměstnanci
V případě uzavření MŠ mají rodiče nárok na ošetřovné, žádost je k dispozici na www.cssz.cz
Vyplněnou žádost odevzdají svému zaměstnavateli.


Ošetřovné OSVČ
O dotaci na ošetřovné se žádá prostřednictví formuláře MPO:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--
253750/
Na formuláři se uvede odkaz na www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ , aby si MPO mohlo ověřit
informaci o uzavření Mateřské školy, Trutnov.

Školka tedy žádné potvrzení neposkytuje.

Děkujeme za pochopení.

 Za celý kolektiv naší školky PaedDr., Mgr. D. Grohová 

 

NOVÁ VLÁDNÍ PROTIEPIDEMICKÁ NAŘÍZENÍ

1/ Vstup do budovy MŠ pouze jeden z rodičů s respirátorem

2/ Děti budou mít v šatně chirurgickou roušku či respirátor v mikrotenovém sáčku pro případ vycházky mimo areál MŠ

 

I nadále platí Vám již známá pravidla, protože musíme být stále ohleduplní, a to jak k ostatním dětem, tak ke všem zaměstnancům školky. Jen pro oživení:

1/ DĚTI NESMÍ MÍT ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH A ZAŽÍVACÍCH ONEMOCNĚNÍ! 

2// Používání dezinfekce u vchodových dveří

3/ Vyplňování čestného prohlášení

4/ 2x týdně testování a vyplňování čestného prohlášení 

5/ Dodržování rozestupů mezi sebou nejméně 2m - PROSÍME O DŮSLEDNĚJŠÍ DODRŽOVÁNÍ HLAVNĚ PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PŘI OBĚDĚ - NECHOĎTE DO MŠ ZBYTEČNĚ BRZY!

6/  V ŠATNĚ MAXIMÁLNĚ CELKEM ČTYŘI RODIČE

7/ Doplňování čisté chirurgické roušky či respirátoru pro dítě v šatně

8/ Zákaz nošení z domova napečených dobrot při oslavě narozenin

 

Děkujeme za pochopení

 

MŠ Tkalcovská - Klíček

Naše školka se nachází v ulici Tkalcovská, má plně obsazené 3 třídy a patří mezi klidnější, menší školky. Poloha, ve které se školka nachází je velmi příznivá. Nemáme totiž daleko ani za kulturou do centra města Trutnova, ani do přírody. Rádi chodíme na vycházky k řece Úpě, pozorujeme pejsky na cvičišti, nebo prozkoumáváme „lesík“ v Šestidomí a tvoříme z přírodnin, které nám lesík poskytuje.

Máme dvě suprově oddělené zahrady, kde se můžeme pořádně vyřádit a zakřičet, „upéct“ dobrůtky z pískoviště, zdolávat různé průlezky a horolezeckou stěnu, projet se na odrážedle, koloběžce nebo kole, prostě zvyšovat svou tělesnou zdatnost. A moc se těšíme na horké letní dny, kdy se chodíme zchladit do našeho mlhoviště.

Chceme být děti veselé a upřímné, umět dospělého pozdravit, o všechno poprosit a za všechno poděkovat. Ve školce si upečeme štrůdl, vánoční cukroví a koláčky. Při výletech se setkáme s ovečkami s jehňátky a včelařem, se kterým ochutnáme sladký med a nakoukneme i ke včeličkám do úlu.

Během celého školního roku tak chceme podporovat všestranný harmonický rozvoj dítěte a rozvíjet jeho přirozenou fantazii.