O nás

 

Lokalita školy

Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě středního předměstí Trutnova. Je blízko centra a v jejím okolí jsou rodinné domky a velmi bohatá zeleň. Je postavená na svahu směřujícím na jih, takže je dostatečně prosluněná.
Charakteristika budovy
Mateřská škola je v provozu od roku 1979. Byla postavena v akci „Z“. Jedná se o moderní stavbu s dobrým řešením interiéru, k dispozici máme velké prostory a můžeme proto dětem zajišťovat dostatek pohybu.
Odloučené pracoviště má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Všechny třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, tělocvičným nářadím, zdravotně hygienickým zařízením (umývárny, toalety), lehátky a vše je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu. Hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány a pedagogy plně využívány a jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Uspořádání prostředí třídy umožňuje spolupráci dětí, jsou zřízena centra aktivit. Metodické pomůcky jsou soustředěné do kabinetů. Výzdoba je z dětských prací a přírodního materiálu. Na budovu odloučeného pracoviště bezprostředně navazuje zahrada a je vybavena tak, že umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

Vnitřní i venkovní prostory, včetně kuchyně, splňují hygienické normy podle platných předpisů.

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samotným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná).