O nás

Lokalita školy
Mateřská škola se nachází v klidné lokalitě středního předměstí Trutnova. Je blízko centra a v jejím okolí jsou rodinné domky a velmi bohatá zeleň. Je postavená na svahu směřujícím na jih, takže je dostatečně prosluněná.
Charakteristika budovy
Mateřská škola je v provozu od roku 1979. Byla postavena v akci „Z“. Jedná se o moderní stavbu s dobrým řešením interiéru, k dispozici máme velké prostory a můžeme proto dětem zajišťovat dostatek pohybu.
MŠ se skládá ze dvou částí:
správní budovy: kuchyň, kanceláře, sklady, společenská místnost, šatny pro provozní pracovníky + WC, prádelna, spisovna, apod. Správní budova je se školkou propojena průchodem, kde jsou umístěny letní záchody.
budovy pro děti: 4 oddělení, z nichž každé má třídu, ložnici, hernu, kabinet, WC + umývárnu pro dospělé a děti, šatnu. Lehátka na ložnicích se každý den uklízí a děti tak mají další prostor pro hry. Denně je ložnice využívána i jako herna pro pohybové aktivity.

Odloučené pracoviště má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Všechny třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, tělocvičným nářadím, zdravotně hygienickým zařízením (umývárny, toalety), lehátky a vše je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu. Hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány a pedagogy plně využívány a jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Uspořádání prostředí třídy umožňuje spolupráci dětí, nově jsou zřízena centra aktivit. Metodické pomůcky jsou soustředěné do kabinetů. Výzdoba je z dětských prací a přírodního materiálu. Na budovu odloučeného pracoviště bezprostředně navazuje zahrada a je vybavena tak, že umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.
Vnitřní i venkovní prostory, včetně kuchyně, splňují hygienické normy podle platných předpisů.

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samotným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná).

 

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz

Srdečně zveme na výstavu, pořádanou k 40. výročí založení školky