Koncepce

Koncepce 4. třída – školní rok 2020-2021 

MOTTO

„Můžeš si najít kamaráda, který Tě nezklame, pomůže řešit problém, se kterým je Ti dobře ve školce. Sám se chovej hezky, neubližuj, buď ostatním dětem kamarádem.
Neboj se, že Ti nikdo nepomůže i dospělý Ti bude oporou: ptej se, svěř se, zajímej se, objevuj!
Měj radost ze svých dobrých výsledků a úspěchů, z toho, že něco dokážeš!“

4. třída, s rozšířenou výukou angličtiny je věkově smíšená, 3 – 6 let.

Věkově smíšený kolektiv napomáhá vzniku přirozených skupinek dětí, a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností a podle formujících se osobností jednotlivých dětí. Společně si ve třídě hrají, tvoří a z nabídky činností si během dne vybírají. Mají možnost si postupně vyzkoušet roli mladšího a později staršího kamaráda, což je pro řadu dětí nová zkušenost, kterou z rodiny neznají.

• Vzdělávací nabídka a připravené prostředí, podněcující k vlastní aktivitě – filozofie a principy vzdělávacího programu Začít spolu

• Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík

• Pravidelná logopedická prevence

• Matematika Hejného, projekt Malí kutilové a polytechnická výchova, ekologické aktivity

• Zdravý životní styl – páteční lesní školka, lyžování, atletika……..

• Socioemoční program – emoce, jak o nich mluvit, jak se naučit rozumět a zacházet s nimi

• Otevřené dveře rodině

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

MŠ KYTIČKY PODPORUJE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz