Školní jídelna Novodvorská

 

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.


Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.

Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny : Šárka Šlesingrová
e-mail: s.slesingrova@mstrutnov.cz
Tel: 499 814 915
Mobil: 777 438 484 , 731 512 602
Kuchařky : Lenka Ondrášková, Veronika Fialová

Základní důležité informace:

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 SE NAVYŠUJE ŠKOLNÉ NA 520,-Kč

Schváleno radou města. Bližší informace na nástěnce v MŠ

 

 

denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 40,- Kč

• denní stravné pro děti 7 leté činí 43,- Kč

* školné za kalendářní měsíc 420,- Kč /,, předškoláci - děti, kterým bude v průběhu roku 6 let a děti s odkladem školní docházky, školné neplatí/
• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci ( zálohy jsou hrazeny měsíc předem)
• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod., a to zápisem do sešitu v šatně školky, nebo telefonicky   na čísle 499 814 915

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2019.

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

MŠ KYTIČKY PODPORUJE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz