Zaměření

Ekologie 

 ŠVP PV "Kytičky" je zaměřen na ekologii. Pořádáme časté poznávací vycházky a výlety s ekologickým zaměřením, vyhlašujeme sběr papíru, hliníku a víček od PET lahví, připravujeme ekologické programy pro děti, sbíráme suché pečivo pro zvířátka. 

Malý čtenář

Jedenkrát měsíčně návštěva knihovny. 

Angličtina

Rozšířená výuka anglického jazyka ve dvou třídách, za přítomnosti externího lektora přímo ve třídě.

Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Pracujeme s programem Začít spolu

Na našem pracovišti pracujeme s programem Začít spolu (ranní úkol pro rodiče s dětmi v šatně MŠ, komunitní kruh, centra aktivit, hodnotící kruh, učíme děti samostatně myslet, být zodpovědný a pomáhat druhému).

Spolupracujeme se společností Step by Step, zapojujeme se do projektů, letních škol a seminářů v programu Začít spolu. 
Projekt Učíme se spolu a Centrum kolegiální podpory pro kolegy z Královehradeckého regionu ukončilo svoji činnost, na jeho činnost navazuje Metodické centrum Začít spolu, které má od 1. 9. 2021 zázemí na našem pracovišti.

https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zas-centra/

Metodické centrum Začít spolu je místem poskytujícím odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a společné učení. ZaS centrum pomáhá školám při realizaci programu Začít spolu a přibližuje program učitelům, dětem i rodičům.

Interaktivní technologie 

Využíváme interaktivní televizi, edukační pomůcku All in one, na každé třídě je notebook a tablet s výukovými programy a na podporu individuální logopedie.