Zaměření

Ekologie 

 ŠVP PV "Kytičky" je zaměřen na ekologii. Pořádáme časté poznávací výlety s ekologickým zaměřením, vyhlašujeme sběr papíru, hliníku a víček od PET lahví, připravujeme ekologické programy pro děti, sbíráme suché pečivo pro zvířátka. 

Malý čtenář

Jedenkrát měsíčně návštěva knihovny. Určeno pro děti od 2. třídy.

Angličtina

Rozšířená výuka anglického jazyka, za přítomnosti externího lektora přímo ve třídě.

Maxík

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Pracujeme s prvky Začít spolu

Na našem pracovišti implementujeme do předškolního vzdělávání prvky z programu Začít spolu (ranní úkol pro rodiče s dětmi v šatně MŠ, komunitní kruh, centra aktivit, hodnotící komunitní kruh).

Spolupracujeme se společností Step by Step, zapojujeme se do projektů, letních škol a seminářů v programu Začít spolu. Prostředí naší školky bylo součástí víkendového semináře Individualizace vzdělávání v MŠ.

Novou aktivitou je zřízení Centra kolegiální podpory pro kolegy z Královehradeckého regionu. 

Interaktivní technologie

Ve 4. třídě využíváme interaktivní televizi, na každé třídě je tablet s výukovými programy a na podporu individuální logopedie. 

Novinkou je pořízení moderní edukační pomůcky All in one, která nám byla prezentována firmou AV Media. Školení probíhalo na našem pracovišti a děti si mohly vyzkoušet.

 

 

 

 

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

MŠ KYTIČKY PODPORUJE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz