Koncepce

,,Krok za krokem celým rokem”

Třídní vzdělávací plán ,,Krok za krokem celým rokem” je zcela uzpůsoben potřebám
a přáním dětí v naší třídě. V letošním roce třídu navštěvují děti od 3 do 6 let.
Naším hlavním cílem je rozvíjet samostatnost dětí a zajistit dětem přípravu
pro plynulý přechod do další životní etapy, kterou je základní škola.
K přípravě nám pomáhá stimulační program Maxík, s kterým předškoláčci aktivně pracují.
Denní nabídka jednotlivých činností se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi RVP PV.
Dětem jsou nabízeny aktivity v centrech aktivit z programu ,,Začít spolu”.
Možnost poznávat a objevovat nejen v mateřské škole, ale i v přírodě.
V rámci lesní školky děti poznávají přírodu všemi smysly.
Při hrách podporujeme dětská přátelství, vstřícnost a porozumění.
Snažíme se děti kladně motivovat a spolupracovat při běžných denních činnostech.
Nejdůležitější je pro nás klidná atmosféra a úsměvy na dětských tvářích.

- při práci s dětmi využíváme prvků z programu Začít spolu
- předškoláci pracují se stimulačním programem Maxík
- podporujeme tělesný rozvoj a zdraví
- třída s rozšířenou výukou anglického jazyka
- zaměřujeme se na ekologii - Lesní školka, spolupráce s farmou v Pilníkově
- vedeme děti k samostatnosti a pomoci druhým