Koncepce

Koncepce 2. třídy 2018 -2019

„V malé pěkné vesnici, bydlí malí Šmoulíci.
Taťka Šmoula zavelí, Šmoulům práci rozdělí.
Jeden drží malou lžičku, míchá, míchá polívčičku.
Další čte a další spinká na postýlce u okýnka.
Vstávej, vstávej Šmoulo malý, všichni Šmoulové dávno vstali.
Vyskoč rychle z postele, přišli k tobě přátelé.
Sláva, sláva Šmoula vstává, jednou, druhou rukou mává.
Poskakuje v ranní rose, koupá sobě nožky bosé.
A jak si už dávno zvyk, cvičí ranní tělocvik.
Nožky skrčit, natahovat, hladkou zem tak pohlazovat.
Poskočit si chviličku na tom jarním sluníčku.
Řezat dříví na polínka, vyrovnat je pod okýnka.
Každý šmoulí domeček, je jak modrý zvoneček.
A když hudba zahraje, každý Šmoula tancuje.“


Letošním rokem budeme proplouvat a poznávat nové věci s pohádkou ŠMOULOVÉ(A ŠMOULINKY).
Budeme pracovat podle šmoulího třídního vzdělávacího plánu, který je přizpůsoben všem věkovým kategoriím a budeme respektovat individuální zvláštnosti dětí.
Se šmouly a šmoulinkami budeme objevovat krásu přírody, poznávat a osvojovat vzájemné vztahy k přírodě, rozvíjet schopnosti a dovednosti, tvořivost, sebeosbluhu, zájem o aktivity a činnosti.
Šmoulové jsou velcí kamarádi a drží všichni spolu jako jedna velká rodina a i my se zaměříme na rozvíjení přátelství, mezilidských vztahů a podporu kladného chování v naší šmoulí třídě.


• Při práci s dětmi využíváme prvků z programu „ ZAČÍT SPOLU“ v centrech aktivit.
• Metoda prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi.
• Didakticky zacílená činnost pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná
• Předškoláci pracují se stimulačním programem Maxík.
• Respektování a uspokojování individuálních i specifických potřeb dětí.
• Získávání znalostí, dovedností, návyků a postojů v oblasti zdravého životního stylu- plavání, sportovní akce, zdravá školka (strava).