Koncepce

Koncepce 2. třída, školní rok 2020 / 2021
Věková skupina 3,5 - 5 let

Motto:

„KAMARÁDE POJĎ, BUDEME SI HRÁT aneb NIKDY NEJSI SÁM.“

Chceme, aby se v naší třídě děti cítily dobře a bezpečně, aby zde byl vytvořen prostor pro uplatnění každého jednotlivce.
Klademe důraz na kladné vztahy nejen mezi dětmi, ale námi všemi navzájem.
Každé dítě je jedinečné, jde o to, objevit jeho individualitu, což je velmi důležité, aby pak mohl být přiměřeně dle svých možností rozvíjen, chápán a oceňován.
Snažíme se o otevřený vztah mezi učitelem a dítětem, aby učitel byl nejen přirozenou autoritou, ale zároveň i kamarádem, který vždy poradí, pomůže a pochopí.
Učíme se být k sobě kamarádi, vzájemně se tolerovat, pomáhat si, neubližovat si a mít radost z úspěchů druhých.
Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své určité společenství, aby poznaly význam kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi.


Hra je základním výchovným a vzdělávacím prostředkem, tvořivou hrou se rozvíjí celá osobnost dítěte.
Všechny činnosti nabízené dětem jsou proto hravé, vhodně motivované, pestré a různorodé.

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná přátelská komunikace je pro nás prioritou.


Celoroční motivační projekt: „ROK S MÉĎOU TLAPIČKOU“

Celým školním rokem nás bude provázet kamarád medvídek, který je hodný, laskavý, moudrý a má moc rád děti.
Cílem tohoto projektu je rozvíjení kladných povahových vlastností u dětí, podporování fyzické a psychické pohody v dětském kolektivu, rozvíjení komunikativních dovedností.
Méďa bude zároveň děti motivovat i k různým tvořivým činnostem a připravovat pro ně různá překvapení, která dětem zpestří běžné dny ve školce.

 

 

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

MŠ KYTIČKY PODPORUJE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz