Koncepce

Koncepce - oranžová třída třída – školní rok 2023-2024
   

   2. třída, oranžová kytička, je věkově smíšená, 3 – 6 let.

   Pracujeme s prvky programu Začít spolu, který je tvořen z center aktivit. Prostory třídy jsou rozděleny do center, které děti motivují k aktivitě a rozvíjí se po všech stránkách. Máme 10 center : kostky, dramatizace, hudba, stolní hry a manipulativa, knihy a písmena, domácnost, ateliér. Voda a písek, dílna a pohyb se nachází v tělocvičně. Centra aktivit otevíráme dle daného tématu. Děti si centra mohou vybrat podle nálady, zručnosti a ochoty tvořit. Dále hojně využíváme komunitní kruh či individuální práci. Třídní vzdělávací program je vždy přizpůsoben věkovému složení dětí. 

  Ve třídě pracujeme s programem ,,Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Každé dítě je pro nás osobnost a snažíme se k němu přistupovat individuálně dle jeho potřeb a směru, kterým se chce vydat. Děti vedeme k fantazii, svobodě, samostatnosti a volnosti projevu ve všech směrech.

   U dětí pečujeme o jejich fyzický i psychický vývoj, který je důležitý pro rozvoj ve všech směrech. Snažíme se dětem ukázat zdravý životní styl a proto jsme do TVP zařadili prvky jógy, která děti učí soustředěnosti, obratnosti, pozitivního vztahu a držení těla. Naší inspirací je kniha Jóga, hry a pohádky, autorkou je Věra Rojová Síta.

   Další prioritou je pro nás životní prostředí, ve kterém žijeme. Proto s dětmi pracujeme s tématem ekologie, kde dětem přiblížíme, jak se chovat k životnímu prostředí, mít kladný vztah k přírodě. Z toho důvodu každý pátek s dětmi chodíme na lesní školku, kde zkoumáme krásy přírody a zdejšího okolí.

  S předškoláky navíc pracujeme pomocí stimulačního programu Maxík, kde u děti pomocí programu rozvíjíme jejich schopnosti pro přípravu na školní docházku.

   Důraz klademe na přátelské, sociálně bezpečné a klidné prostředí, kde se děti cítí příjemně a s učitelkami mají možnost budovat vztah založený na důvěře. Třída je věkově smíšená, což nabízí dětem přirozené sociální prostředí a my bychom byly rády, kdyby se u nás naučily vážit si sebe sama, svých dovedností i schopností, uměly je nabídnout ostatním a zároveň ocenily i své kamarády.Vedeme děti k samostatnosti.


   I cesta může být cíl a tím naším jsou šťastné a spokojené děti, kterým pomáháme objevovat a posouvat hranice svých možností.