Školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021

Provoz mateřské školy dle manuálu - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19

ke stažení na https://www.mstrutnov.cz/pro-rodice/

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

videoprohlídka školky na https://www.youtube.com/watch?v=7IRUFwdyc_o

Distanční podání žádosti bude možné v termínu od 3.5. do 12.5.2021 do datové schránky (ID datové schránky: 4mpk2jf), emailem vybrané mateřské škole s elektronickým podpisem zákonného zástupce, vhozením do poštovní schránky vybrané MŠ či zasláním poštou na adresu vybrané MŠ. Po registraci takto podané žádosti bude žadateli zasláno emailem přidělené registrační číslo. V případě zaslání do datové schránky uvede navíc žadatel informaci, na kterou z 11 MŠ chce dítě zapsat (lze napsat přímo do žádosti).

Žadatel při distančním podání žádosti musí dodat:
● vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání s emailem na zákonného zástupce,
● potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví (buď na zadní straně žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem),
● sken rodného listu dítěte.

Osobní podání žádosti v kanceláři pracoviště bude možné za aktuálního mimořádného opatření ve dnech 6.5. a 7.5.2021 (čtvrtek a pátek od 10:00 do 14:00 hod). Registrační číslo obdrží žadatel na místě.

Žadatel při osobním podání žádosti musí dodat:
● vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání nebo ji vyplní na místě,
● potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví (buď na zadní straně žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem),
● rodný list dítěte,
● OP zákonného zástupce k případnému nahlédnutí.
V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba k žádosti v obou případech dodat i vyjádření školského poradenského zařízení.
Na stránkách www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ lze stáhnout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a příležitostně opatřit potvrzením o očkování od pediatra.

 

MŠ KYTIČKY PODPORUJE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

 

  PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Vážení rodiče,

v letošním školním roce realizujeme další nápady na úpravy zahrady podle vlastního projektu "Prostor pro nás". 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz , Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Podpora bude využita k vytvoření dostatečného prostoru venkovní zahrady se zajímavými přírodními prvky, které dětem nabídnou přirozený prostor pro hry, pozorování přírodních procesů, učení, poznávání různých materiálů a rozvíjení fantazie ve vztahu k EVVO a k „učení venku“. Projekt přispěje k environmentální výchově dětí v předškolním věku.

Informace o projektu - viz níže

Fotodokumentace realizace - viz galerie https://www.mstrutnov.cz/nase-pracoviste/kyticky/galerie/

 

 

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

MŠ KYTIČKY PODPORUJE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz