Školní rok 2018-2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 bude v termínu 2.5. - 3.5. 2019, v době od 10.00 do 16.00 v kanceláři vedoucí odloučeného pracoviště.

Dostavte se pokud možno s dítětem, jeho rodným listem a vyplněnou žádostí - potvrzení od pediatra o řádném očkování (ke stažení na www.mstrutnov.cz - sekce Pro rodiče, nebo vývěska MŠ Kytičky) + OP zákonného zástupce. V případě zdravotního postižení - s vyjádřením školského poradenského zařízení

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz

Zveme všechny rodiče a děti na Zahradní slavnost ve čtvrtek 16. 5. 2019, od 15 hodin na školní zahradě.