6. a 7. května 2024 od 10 do 15 hodin

Květnové dny zápisu budou i dnem otevřených dveří pro rodiče a děti.

Můžete se přijít podívat do běžného provozu školy - respektujte, prosím, čas oběda a odpočinku - 11:45-14:00

Kladný vztah k mateřské škole a bezproblémová adaptace dětí není samozřejmostí. Naším cílem je vytvořit komunitní prostor pro rodiče, děti a pedagogy, ve kterém bude probíhat společné seznámení s prostorem mateřské školy - uspořádání, vybavení, s personálem, a to v bezpečné přítomnosti rodičů. Setkání je určeno nejen pro děti krátce před nástupem do MŠ, ale i pro ty nejmenší.

www.zacitspolu.eu

ZaS centra, MŠ Trutnov, akce centra - Začínáme spolu - na akci je nuté se přihlásit.

frekvence 1 krát měsíčně, únor, březen, duben, květen, červen (16.2., 20.3., 19.4., 21.5.)

 

V podzimním čase naše zahrada prochází krásnou proměnou, kterou financoval zřizovatel Město Trutnov.

Moc děkujeme :-)

Do současné zahrady byly instalovány 4 stěžejní prvky, které jsou v souladu s koncepcí školy.

Malé lanové hřiště a pyramida, které rozvíjí pohyb, obrastnost a spolupráci.

Pískovna (sandril) je součástí pískoviště a podporuje motorické a pracovní schopnosti dětí.

Prolézačka ve tvaru cvrčka, které podporuje objevování a fantazii.

Prostřední hřiště bylo doplněno zastíněním ve tvaru dvou trojůhelníků.

Zahradu nyní postupně představujeme dětem, na akci Halllowenské promítání představíme i rodičům.

Fotodokumentaci najdete v galerii

Umístěn v tištěné podobě v šatně u každé třídy. Elektronicky v dolní pravé liště.

Sdílíme materiál z Univerzity Palackého v Olomouci  „Bezpečné chování na internetu pro kluky a holky“ - přeposlán Mgr. Svatavou Odlovou ve spolupráci s MAS Království - Jestřebí hory

Je sice určen pro starší děti, ale s prevencí je třeba začít včas. 

Jde o zdařilý soubor nejrůznějších výukových aktivit (pracovních listů, námětů do výuky apod.) určených především pro žáky základních škol. Materiál ale mohou využít samozřejmě i dospěláci. Aktivity jsou rozděleny do několika logicky propojených tematických celků a jsou doplněny o stručné metodiky, které objasňují, jak s daným tématem pracovat (ve škole či mimo školu).

Elektronicky v dolní pravé liště.

Vážení rodiče,
Vrácení čipů (předškolní děti) i výdej nových  - kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na 731 512 634.

Vážení rodiče,

na Facebooku funguje skupina
Mateřská škola Kytičky, Novodvorská 617, Trutnov
Skupina je uzavřená, požádejte o přijetí.