Koncepce

 Motto: ,,Kde je radost, tam je smích"
Zpočátku bude nejdůležitějším úkolem adaptace dětí v novém prostředí a začlenění do kolektivu.
Usnadnit dětem vstup do mateřské školy vlídným přijetím, velkou trpělivostí a otevřenou laskavou náručí. 
Naším cílem bude vhodně doplňovat rodinnou výchovu, rozvíjet osobnost dítěte, podporovat tělesný rozvoj a zdraví, spokojenost, pohodu, napomáhat v chápání okolního světa a přibližovat dětem společenské soužití.