Koncepce

Koncepce 1. třída – školní rok 2020-2021

MOTTO:

„S Františkem a Fanynkou se učíme lásce k přírodě a ostatním lidem.“

František s Fanynkou nás budou doprovázet ve školce po celý rok. Poznávat a objevovat přírodu a vše nové kolem sebe.

Hlavním cílem bude adaptace nových dětí v novém prostředí. Budeme se snažit vytvořit pohodové a přátelské prostředí, aby i vztahy mezi dětmi byly na tomto principu založeny. Zaměříme se na pohybové aktivity na herně i venku. Budeme motivovat, prožívat, pozorovat, objevovat a tvořit.

Zařadíme prvky programu „ ZAČÍT SPOLU“. Budeme plnit rámcové cíle RVP PV – Kytičkový program – rozvoj všech oblastí vývoje dítěte.


Vzdělávání dětí provádíme na základě prožitků. Snažíme se, aby probíhalo přirozeně na základě vnitřní motivace dítěte a jeho osobní aktivitě. Hlavní témata naší výchovy jsou: ekologie, vzájemné vztahy jak k přírodě, tak i mezi lidmi. Součástí našeho programu je přátelství, kamarádství láska, vzájemná pomoc.

Program budeme naplňovat těmito metodami a formami:
- Metoda prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi.
- Učení situační
- Didakticky zacílená činnost pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná
- Učení na principu vzdělávací nabídky
- Uplatnění integrovaného přístupu
- Využití specifických didaktik
- Program „ ZAČÍT SPOLU“

 

 

 

 

Kytičky

Novodvorská 617, Trutnov

MŠ KYTIČKY PODPORUJE ZOO VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM

499 814 915
l.mullerova@mstrutnov.cz