Koncepce

Koncepce - žlutá třída třída – školní rok 2023-2024

MOTTO:

„S liškou Bystrouškou se učíme být přátelští k sobě i k přírodě.“

Lištička Bystrouška je stejně jako naše děti chytrá a mazaná. Bude děti provázet po celý školní rok, společně s ní se naučíme být přátelští k sobě i k přírodě. Budeme získávat nové informace o světě, který nás obklopuje. Naučíme se je prožívat všemi smysly.
Vzdělávání dětí provádíme na základě prožitků. Snažíme se, aby probíhalo přirozeně na základě vnitřní motivace dítěte a jeho osobní aktivitě. Hlavní témata naší výchovy jsou: ekologie, vzájemné vztahy jak k přírodě, tak i mezi lidmi. Součástí našeho programu je přátelství, kamarádství láska, vzájemná pomoc.

Program budeme naplňovat těmito metodami a formami:
Metoda prožitkového a kooperačního učení hrou a činnostmi.
Učení situační
Didakticky zacílená činnost pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná
Učení na principu vzdělávací nabídky
Uplatnění integrovaného přístupu
Využití specifických didaktik
Program „ ZAČÍT SPOLU“