Třídy na pracovišti

třída učitelky obsazeno/celkem

                   

            Berušky         

 Pavla Krupová

 Stanislava Venturová

28/28

 

Včelky

 Jana Vejsadová

Jitka Knapová

28/28

 

Motýlci

 Mgr. et Mgr. Lenka Tomášková

Irena Poddaná 

       AP: Petra Hübnerová

       

13/14