TŘÍDA BERUŠKY

Pozdravy ze třídy Berušek vám do vašich domovů posílají

PAVLA a STÁŇA