Zameření naší MŠ

 

PLAVÁNÍ

Pravidelně se účastníme plaveckého kurzu ve spolupráci s Plaveckou školou Drak, Trutnov. Děti se pod vedením zkušených instruktorek seznamují prostřednictvím herních aktivit s vodou, učí se pohybovým dovednostem ve vodě, nácviku správného dýchání, získávají zkušenosti a jistotu, někteří i překonávají strach.

LYŽOVÁNÍ

Ve spolupráci s Lyžařskou školičkou K+K Ski School v Janských Lázních organizujeme lyžařský výcvik určený pro předškolní děti. Během kurzu se děti zábavnou formou učí lyžařským dovednostem, a to pod vedením zkušených instruktorů. Na místě je zajištěno vyhřívané zázemí, kde si děti mohou celý týden ponechat lyžařské vybavení, mohou zde posvačit a odpočinout si. Na konci lyžařského výcviku jsou organizovány malé závody.

BRUSLENÍ

Předškolní děti se mohou v zimním období zúčastnit kurzu bruslení na Zimním stadiónu v Trutnově, který pořádá Dopolední škola bruslení. Děti se hravou formou učí základní technice bruslení pod vedením zkušených instruktorů.

VÁNOČNÍ ZOO

Každý rok, pokud počasí a jiné okolnosti dovolí, jezdíme s dětmi ozdobit vánoční stromeček zvířátkům do ZOO ve Dvoře Králové n./L. Tato akce se vždy všem velmi líbí a navodí příjemnou vánoční atmosféru.

KULTURA

Navštěvujeme divadelní představení v kulturním centru UFFO nebo jezdí divadla k nám do mateřské školy, vybíráme také pásma pohádek v městském kině. Snažíme se dětem nabízet také návštěvy různých výstav. Na vycházkách děti seznamujeme s kulturními památkami města, historickými budovami a zajímavostmi.

LOGOUŠEK

Logopedická cvičení hrou. Do logopedické péče jsou zařazovány děti, které mají obtíže v komunikaci, jako např. ve výslovnosti hlásek s ohledem na fyziologický vývoj řeči, s obtížemi v plynulosti řeči, poruchami hlasu atd. Vždy je navázána také spolupráce s rodiči, kteří jsou logopedkou vedeni k pravidelnému domácímu procvičování s dětmi. Primárně jsou do Logouška zařazovány děti, kterým byla diagnostikována narušená komunikační schopnost klinickým logopedem a speciálně pedagogickým centrem. Tyto děti mají obvykle hodinu týdně individuální logopedickou péči na základě doporučení SPC a děti ze speciální třídy, které vyžadují logopedickou péči.