Třídní vzdělávací plán

Koncepce na školní rok 2018 – 2019

Třída: 1. – „Včelky“ / 2 – 6 let

„ R o k  s  p o h á d k a m i “

        V minulém školním roce „Včelky“ provázela převážně zvířátka. Letos budou jejich chvíle v mateřské škole zpříjemňovat především pohádky ve vší své rozmanitosti.
Děti se vydají do mnoha pohádek – např. o zvířátkách, která už dobře známe, o dobru i zlu, s kterými se i v realitě setkáváme… A budou to pohádky čtené nebo hrané, klasické, moderní i veršované, přijedou za námi do školky a nebo se za nimi děti vydají do Společenského centra UFFO či do kina Vesmír v Trutnově.
       Děti si v pohádkách v MŠ velmi rády zahrají některou z postaviček, takže zařadíme i více dramatizací a hudebně pohybových her s pohádkovou tématikou. Každá pohádka je trochu jiná a v každé se dá mnoho dobrého poznat a naučit.
Věříme také, že si svou oblíbenou pohádku či některou z postaviček najde každé dítě a bude se moci ve své pohádkové roli předvést rodičům a svým nejbližším na společném jarním vystoupení.
      S organizací a efektivitou her a činností nám pomáhají centra aktivit ve třídě: Kuchyňka, Kadeřnice, Divadlo, Velké kostky, Městečko, Stolní hry, Dílnička a Knihovna.
Aby děti mohly vše společně prožívat a radovat se z nových poznatků, budeme také dbát na dostatek zdravého pohybu, pobytů v přírodě a blízkém okolí naší MŠ.
     Velká část dětí ze třídy „Včelek“ doroste do věku předškoláků a tak neopomeneme ani přípravu na vstup do 1. třídy ZŠ a zařadíme více pracovních listů, grafomotorických cviků, jazykových a smyslových her, řešení problémových situací, hádanek, labyrintů apod., přejdeme také k seznamování s písmenky a číslicemi.
     Svými výtvarnými a pracovními činnostmi se budou děti podílet na výzdobě prostředí, ve kterém tráví společné chvíle, budou se učit pozitivně hodnotit nejen práci svou, ale i práce svých kamarádů a společným úsilím celkově pečovat o to, aby se jim u „Včelek“ v MŠ „Sedmikráska“ každý den vydařil a něčím novým a zajímavým je obohatil a potěšil.
     V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme:

● sžívání dětí s novými kamarády, v novém prostředí a na základě společně vytvořených pravidel a denních rituálů,
● individuální přístup zejména k nejmladším dětem, zvládnutí režimových prvků, návyků a sebeobsluhy,
● starší děti vedeme k náročnějším činnostem, samostatnějšímu přístupu, předávání zvládnutého mladším kamarádům,
● zajištění bohatých společných prožitků účastí na různých akcích (sportovních, kulturních, ekologických atd.) a dodržování tradic,
● rozvíjení dobré spolupráce a otevřené komunikace s rodiči,
● vytváření kladného vztahu k přírodě, životnímu prostředí a k ochraně zdraví,
● poznávání našeho města a okolí, podporu zdravého životního stylu a na logopedickou prevenci,
● u předškoláků: osvojení společenských hodnot a pravidel slušného chování, získávání bohatých prožitků a poznatků, samostatné působení na své okolí a projevování své osobnosti jako předpoklad pro úspěšný vstup do základní školy.