Třídní vzdělávací plán

 

                                                   Koncepce na školní rok 2023– 2024

                                                              Třída: 1. – „Včelky“
                                                   Heterogenní věková skupina (3 – 6 let)       

                                                             ,,Kamarádi z ptačí říše"

V letošním školním roce se opět zaměříme na aktivity spojené s přírodou. Budeme totiž poznávat různé druhy ptáků, jejich nejnápadnější znaky, kterými jsou velikost, tvar těla i zbarvení. Budeme mít možnost sledovat, jak se pohybují, jak plavou nebo létají, jak zpívají a přijímají potravu. Prostřednictvím těchto aktivit budou děti vedeny k lásce k přírodě, k její ochraně a následně k přirozené zvídavosti. 

Na postupné seznamování s jednotlivými druhy ptáků budou navazovat vycházky do přírody s jejich pozorováním v průběhu celého roku. Poznáme, že existují rozdíly v peří samce a samice stejného druhu nebo v jejich zimním a letním šatě a tak podobně.

Významnou oblastí budou praktické ukázky nejrůznějších druhů ptáků. Například plánujeme návštěvu holubníku, voliéry s jiřičkami, pozorování krmítek a ptačích budek. Také se za námi přiletí podívat ochočení papoušci. V neposlední řadě budeme moci on-line pozorovat i jarní hnízdění čápů.

Za zmínku stojí i pojmenování ,,Kulíšek". Prvním je náš dlouholetý kamarád šnek africký, kterého máme ve třídě již šestým rokem. S druhým kulíškem se letos blíže seznámíme. Jedná se o nejmenší evropskou sovičku, která ráda sedává v korunách stromů ve smíšených a jehličnatých lesích. Odtud nechává zaznívat svůj zpěv skládající se z monotónního volání ,,úú".

Vše bude podpořeno zvyšováním IT gramotnosti a to použitím základních dovedností při využívání edukačních programů o ptácích a přírodě celkově.

Budeme pokračovat také v projektu ,,Zdravá školní jídelna" a rádi se zapojíme do tématických dnů navázaných na tuto oblast.

Samozřejmě i jiné aktivity nebudou opomíjeny. Během celého školního roku budou probíhat divadelní představení v MŠ i trutnovském Uffu, návštěvy muzea, knihovny, kulturních akcí a pohádek v nově zrekonstruovaném kině Vesmír, výlety, výpravy do přírody, karneval, oslava MDD, pasování předškoláků. Starší děti budou mít navíc možnost zúčastnit se kurzů lyžování, bruslení a plavání. 

Předškoláky seznámíme s prostředím ZŠ a připravíme je na zápis do první třídy formou osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Povedeme je i k tomu, aby nezapomněli na své mladší kamarády, pro které budou vzorem a budou jim pomáhat. Společně se budeme snažit dodržovat třídní pravidla a také vytvořit kamarádské prostředí založené na vzájemné spolupráci a toleranci. K tomu nám pomohou i vytvořená centra aktivit s různými názvy a zaměřením.

Uvítáme i zapojení rodičů, kteří se budou moci spolupodílet na zkvalitnění prožitkového učení dětí při každodenních činnostech.

                                                 

                                                                                             

INTEGROVANÉ BLOKY

U nás v Sedmikrásce

 

Hola, hola, Sedmikráska děti volá (MŠ a její blízké okolí, třída, prostory celé MŠ, personál, hračky, denní režim, bezpečnost)
Kamarádi v Sedmikrásce (soužití, pravidla, chování, značky)
Můj domov (jméno a příjmení, bydliště, rodina, denní režim, město)


Pavučinka podzimu


Na poli a na zahradě (ovoce a zelenina, sklizeň, náčiní, zpracování plodin, zdravá výživa)
Barevný podzim (stromy a keře, plody, houby, roční období)
Pod kapkami deště (počasí, oblečení, ochrana zdraví, části dne)
Kouzla pohádek (rozvoj fantazie a představivosti, slavnosti Světýlek či Strašidláci, Čert a Miluláš)


Pod sněhovou peřinou


Adventní čas (tradice a zvyky, oslava Vánoc)
Pečujeme o své zdraví (lidské tělo, ochrana před nemocí, integrovaný záchranný systém)
Paní Zima (počasí, pokusy, zimní sporty a radovánky)
Zvířata a ptáci v zimě
Masopust


Sedmikráska vítá jaro


Jaro na louce a na zahradě (první květiny, hmyz, pokusy)
Zápis do 1. třídy ZŠ
Svátky jara (maminky, Velikonoce, tradice a zvyky)
U nás na dvorku (domácí zvířata a jejich mláďata, zvuky, užitek, domácí mazlíčci)
Kniha je má kamarádka (knihy podle žánru, knihy pro nevidomé, audioknihy, péče o knihy, návštěva knihovny)
Chráníme přírodu (Den Země, koloběh vody, cesta vody, povrchy a materiály, třídění odpadu, ochrana živé i neživé přírody)


Putování za sluníčkem


Malí cestovatelé (doprava a dopravní prostředky, bezpečnost, ČR a její symboly, mapy)
Objevujeme svět kolem nás (povolání, exotická zvířata, vesmír, svět dinosaurů, podmořský svět)
Pestrobarevný svět (MDD, lidé celé planety, menšiny, základní práva, ochrana dítěte, prázdniny)