Třídní vzdělávací plán

Mateřská škola, Trutnov, odloučené pracoviště: Kryblická 423, Trutnov

Koncepce na školní rok 2021 – 2022

                                                                               Třída: 1. – „Včelky“
                                                                 Heterogenní věková skupina (2 – 7 let)       

                                                                          „Z pohádky do pohádky“

                                                 

                                                                                              

V minulém školním roce „Včelky“ provázela převážně zvířátka. Letos budou jejich chvíle v mateřské škole zpříjemňovat především pohádky ve vší své rozmanitosti. Děti se vydají do mnoha pohádek – např. o zvířátkách, která už dobře známe, o dobru i zlu, s kterými se i v realitě setkáváme… A budou to pohádky čtené nebo hrané, klasické, moderní i veršované, přijedou za námi do školky a nebo se za nimi s dětmi vydáme do Společenského centra UFFO... to vše, pokud nám to situace kolem šíření nemoci covid-19 dovolí.

Děti si v pohádkách v MŠ velmi rády zahrají některou z postaviček, takže zařadíme i více dramatizací a hudebně pohybových her s pohádkovou tematikou. Každá pohádka je trochu jiná a v každé se dá mnoho dobrého poznat a naučit. Věříme také, že si svou oblíbenou pohádku či některou z postaviček najde každé dítě a bude se moci ve své pohádkové roli předvést rodičům a svým nejbližším na společném jarním vystoupení. A pokud nám to opatření spojená s covidem-19 opět nedovolí, tak připravíme videozáznam z vystoupení bez publika a nabídneme ho rodičům ke zhlédnutí na našich webových stránkách.

S organizací a efektivitou her a činností nám pomáhají centra aktivit ve třídě: Kuchyňka, Kadeřnice, Divadlo, Velké kostky, Cvičení, Městečko, Stolní hry, Dílnička, Knihovna a Pokojíček.

Aby děti mohly vše společně prožívat a radovat se z nových poznatků, aby byly zdravé, budeme také dbát na dostatek pohybu, pobytů v přírodě a blízkém okolí naší MŠ.

Část dětí ze třídy „Včelek“ doroste do věku předškoláků a tak neopomeneme ani přípravu na vstup do 1. třídy ZŠ a zařadíme více pracovních listů, grafomotorických cviků, jazykových a smyslových her, řešení problémových situací, hádanek, labyrintů apod., přejdeme také k seznamování s písmeny a číslicemi.
Více pozornosti budeme věnovat dětem s odkladem školní docházky a dítěti z cizojazyčné rodiny.
Svými výtvarnými a pracovními činnostmi se budou děti podílet na výzdobě prostředí, ve kterém tráví společné chvíle, budou se učit pozitivně hodnotit nejen práci svou, ale i práce svých kamarádů a společným úsilím celkově pečovat o to, aby se jim u „Včelek“ v MŠ „Sedmikráska“ každý den vydařil a něčím novým a zajímavým je obohatil a potěšil.

 V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na:

Sžívání dětí s novými kamarády, v novém prostředí a na základě společně vytvořených pravidel a  denních rituálů.

Individuální přístup zejména k nejmladším dětem, zvládnutí režimových prvků, správných návyků  a sebeobsluhy.

Vedení starších dětí k  náročnějším činnostem, samostatnějšímu přístupu, předávání zvládnutého  mladším kamarádům.

Zajištění bohatých společných prožitků účastí na různých akcích (sportovních, kulturních, ekologických atd.) a dodržování tradic.

Rozvíjení dobré spolupráce a otevřené komunikace s rodiči.

Vytváření kladného vztahu k přírodě, k životnímu prostředí a k ochraně zdraví.

Poznávání našeho města a okolí, podporu zdravého životního stylu a logopedickou prevenci.

U předškoláků: osvojení společenských hodnot a pravidel slušného chování, získávání bohatých  prožitků a poznatků, samostatné působení na své okolí a projevování své osobnosti jako předpoklad pro úspěšný vstup do základní školy.    
  

 

INTEGROVANÉ BLOKY

U nás v Sedmikrásce

 

Hola, hola, Sedmikráska děti volá (MŠ a její blízké okolí, třída, prostory celé MŠ, personál, hračky, denní režim, bezpečnost)
Kamarádi v Sedmikrásce (soužití, pravidla, chování, značky)
Můj domov (jméno a příjmení, bydliště, rodina, denní režim, město)


Pavučinka podzimu


Na poli a na zahradě (ovoce a zelenina, sklizeň, náčiní, zpracování plodin, zdravá výživa)
Barevný podzim (stromy a keře, plody, houby, roční období)
Pod kapkami deště (počasí, oblečení, ochrana zdraví, části dne)
Kouzla pohádek (rozvoj fantazie a představivosti, slavnosti Světýlek či Strašidláci, Čert a Miluláš)


Pod sněhovou peřinou


Adventní čas (tradice a zvyky, oslava Vánoc)
Pečujeme o své zdraví (lidské tělo, ochrana před nemocí, integrovaný záchranný systém)
Paní Zima (počasí, pokusy, zimní sporty a radovánky)
Zvířata a ptáci v zimě
Masopust


Sedmikráska vítá jaro


Jaro na louce a na zahradě (první květiny, hmyz, pokusy)
Zápis do 1. třídy ZŠ
Svátky jara (maminky, Velikonoce, tradice a zvyky)
U nás na dvorku (domácí zvířata a jejich mláďata, zvuky, užitek, domácí mazlíčci)
Kniha je má kamarádka (knihy podle žánru, knihy pro nevidomé, audioknihy, péče o knihy, návštěva knihovny)
Chráníme přírodu (Den Země, koloběh vody, cesta vody, povrchy a materiály, třídění odpadu, ochrana živé i neživé přírody)


Putování za sluníčkem


Malí cestovatelé (doprava a dopravní prostředky, bezpečnost, ČR a její symboly, mapy)
Objevujeme svět kolem nás (povolání, exotická zvířata, vesmír, svět dinosaurů, podmořský svět)
Pestrobarevný svět (MDD, lidé celé planety, menšiny, základní práva, ochrana dítěte, prázdniny)

 

 

Sedmikráska

Kryblická 423, Trutnov

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí:

9.6.2022 v 16h

třída: Berušky (1. vchod)

 

499 813 066

+420 739 690 821
l.tomaskova@mstrutnov.cz