Třídní vzdělávací plán

MŠ „Sedmikráska“, Kryblická 423, Trutnov - třída „Včelky“

školní rok 2020 - 2021

„KAMARÁDÍME SE ZVÍŘÁTKY“

Většinou se již „Včelky“ z minulého školního roku znají a mezi novými kamarády bude několik mladších sourozenců již docházejících dětí, kteří prostředí naší mateřské školy i naší třídy znají, což jim může usnadnit zvykání na docházku do MŠ. S rodiči máme rozvinutou velmi pěknou spolupráci a budeme všichni rádi, když se nám podaří v ní pokračovat i v tomto školním roce.
Druhé pololetí uplynulého školního roku bylo poznamenáno situací okolo šíření covid-19. Budeme si přát a věřit, že tento rok proběhne více v poklidu a ve zdravé atmosféře. Rádi bychom dětem nabízeli radostné činnosti bohaté na prožitky, aby se do naší školky každý den těšily. Pokud nastane situace, kdy děti nebudou moci mateřskou školu denně navštěvovat a procházet prezenční výukou, tak se s ohledem na technické zázemí školy budeme snažit poskytnout dětem výuku distanční.

V tomto školním roce zaměříme pozornost na zvířátka – a to na všechna, ať už žijí v domácím prostředí, dávají člověku užitek, přebývají v lese či v zoologické zahradě.
Zvířátka nás motivačně budou provázet při všech činnostech a poznáme je blíže především z pohádek, písniček, básní, pohybových her či obrázků. Zvířátkům do lesa zaneseme před zimou dobroty a na konci jara se budeme snažit naplánovat celoškolní výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem s ohledem na šíření covid-19 a opatření s tím spojená.
Přímé pozorování a skutečnou práci okolo zvířátka si děti mohou dle vlastního zájmu denně dopřávat při péči o třídního šneka „Kulíška“.
V každé roční době budou zvířátka s námi a my budeme myslet i na ptáčky v zimním období a připravíme pro ně sypání do krmítek na školní zahradě naší MŠ, abychom jejich hodování mohli tiše pozorovat. A pak už se jen budeme těšit, až nám na jaře za odměnu pěkně zazpívají!

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY

U nás v Sedmikrásce

 

Hola, hola, Sedmikráska děti volá (MŠ a její blízké okolí, třída, prostory celé MŠ, personál, hračky, denní režim, bezpečnost)
Kamarádi v Sedmikrásce (soužití, pravidla, chování, značky)
Můj domov (jméno a příjmení, bydliště, rodina, denní režim, město)


Pavučinka podzimu


Na poli a na zahradě (ovoce a zelenina, sklizeň, náčiní, zpracování plodin, zdravá výživa)
Barevný podzim (stromy a keře, plody, houby, roční období)
Pod kapkami deště (počasí, oblečení, ochrana zdraví, části dne)
Kouzla pohádek (rozvoj fantazie a představivosti, slavnosti Světýlek či Strašidláci, Čert a Miluláš)


Pod sněhovou peřinou


Adventní čas (tradice a zvyky, oslava Vánoc)
Pečujeme o své zdraví (lidské tělo, ochrana před nemocí, integrovaný záchranný systém)
Paní Zima (počasí, pokusy, zimní sporty a radovánky)
Zvířata a ptáci v zimě
Masopust


Sedmikráska vítá jaro


Jaro na louce a na zahradě (první květiny, hmyz, pokusy)
Zápis do 1. třídy ZŠ
Svátky jara (maminky, Velikonoce, tradice a zvyky)
U nás na dvorku (domácí zvířata a jejich mláďata, zvuky, užitek, domácí mazlíčci)
Kniha je má kamarádka (knihy podle žánru, knihy pro nevidomé, audioknihy, péče o knihy, návštěva knihovny)
Chráníme přírodu (Den Země, koloběh vody, cesta vody, povrchy a materiály, třídění odpadu, ochrana živé i neživé přírody)


Putování za sluníčkem


Malí cestovatelé (doprava a dopravní prostředky, bezpečnost, ČR a její symboly, mapy)
Objevujeme svět kolem nás (povolání, exotická zvířata, vesmír, svět dinosaurů, podmořský svět)
Pestrobarevný svět (MDD, lidé celé planety, menšiny, základní práva, ochrana dítěte, prázdniny)