Třídní vzdělávací plán

Mateřská škola, Trutnov, odloučené pracoviště: Kryblická 423, Trutnov

Koncepce na školní rok 2021 – 2022

                                                                               Třída: 1. – „Včelky“
                                                                 Heterogenní věková skupina (2 – 7 let)       

                                                                          „Z pohádky do pohádky“

                                                 

                                                                                              

V minulém školním roce „Včelky“ provázela převážně zvířátka. Letos budou jejich chvíle v mateřské škole zpříjemňovat především pohádky ve vší své rozmanitosti. Děti se vydají do mnoha pohádek – např. o zvířátkách, která už dobře známe, o dobru i zlu, s kterými se i v realitě setkáváme… A budou to pohádky čtené nebo hrané, klasické, moderní i veršované, přijedou za námi do školky a nebo se za nimi s dětmi vydáme do Společenského centra UFFO... to vše, pokud nám to situace kolem šíření nemoci covid-19 dovolí.

Děti si v pohádkách v MŠ velmi rády zahrají některou z postaviček, takže zařadíme i více dramatizací a hudebně pohybových her s pohádkovou tematikou. Každá pohádka je trochu jiná a v každé se dá mnoho dobrého poznat a naučit. Věříme také, že si svou oblíbenou pohádku či některou z postaviček najde každé dítě a bude se moci ve své pohádkové roli předvést rodičům a svým nejbližším na společném jarním vystoupení. A pokud nám to opatření spojená s covidem-19 opět nedovolí, tak připravíme videozáznam z vystoupení bez publika a nabídneme ho rodičům ke zhlédnutí na našich webových stránkách.

S organizací a efektivitou her a činností nám pomáhají centra aktivit ve třídě: Kuchyňka, Kadeřnice, Divadlo, Velké kostky, Cvičení, Městečko, Stolní hry, Dílnička, Knihovna a Pokojíček.

Aby děti mohly vše společně prožívat a radovat se z nových poznatků, aby byly zdravé, budeme také dbát na dostatek pohybu, pobytů v přírodě a blízkém okolí naší MŠ.

Část dětí ze třídy „Včelek“ doroste do věku předškoláků a tak neopomeneme ani přípravu na vstup do 1. třídy ZŠ a zařadíme více pracovních listů, grafomotorických cviků, jazykových a smyslových her, řešení problémových situací, hádanek, labyrintů apod., přejdeme také k seznamování s písmeny a číslicemi.
Více pozornosti budeme věnovat dětem s odkladem školní docházky a dítěti z cizojazyčné rodiny.
Svými výtvarnými a pracovními činnostmi se budou děti podílet na výzdobě prostředí, ve kterém tráví společné chvíle, budou se učit pozitivně hodnotit nejen práci svou, ale i práce svých kamarádů a společným úsilím celkově pečovat o to, aby se jim u „Včelek“ v MŠ „Sedmikráska“ každý den vydařil a něčím novým a zajímavým je obohatil a potěšil.

 V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na:

Sžívání dětí s novými kamarády, v novém prostředí a na základě společně vytvořených pravidel a  denních rituálů.

Individuální přístup zejména k nejmladším dětem, zvládnutí režimových prvků, správných návyků  a sebeobsluhy.

Vedení starších dětí k  náročnějším činnostem, samostatnějšímu přístupu, předávání zvládnutého  mladším kamarádům.

Zajištění bohatých společných prožitků účastí na různých akcích (sportovních, kulturních, ekologických atd.) a dodržování tradic.

Rozvíjení dobré spolupráce a otevřené komunikace s rodiči.

Vytváření kladného vztahu k přírodě, k životnímu prostředí a k ochraně zdraví.

Poznávání našeho města a okolí, podporu zdravého životního stylu a logopedickou prevenci.

U předškoláků: osvojení společenských hodnot a pravidel slušného chování, získávání bohatých  prožitků a poznatků, samostatné působení na své okolí a projevování své osobnosti jako předpoklad pro úspěšný vstup do základní školy.    
  

 

INTEGROVANÉ BLOKY

U nás v Sedmikrásce

 

Hola, hola, Sedmikráska děti volá (MŠ a její blízké okolí, třída, prostory celé MŠ, personál, hračky, denní režim, bezpečnost)
Kamarádi v Sedmikrásce (soužití, pravidla, chování, značky)
Můj domov (jméno a příjmení, bydliště, rodina, denní režim, město)


Pavučinka podzimu


Na poli a na zahradě (ovoce a zelenina, sklizeň, náčiní, zpracování plodin, zdravá výživa)
Barevný podzim (stromy a keře, plody, houby, roční období)
Pod kapkami deště (počasí, oblečení, ochrana zdraví, části dne)
Kouzla pohádek (rozvoj fantazie a představivosti, slavnosti Světýlek či Strašidláci, Čert a Miluláš)


Pod sněhovou peřinou


Adventní čas (tradice a zvyky, oslava Vánoc)
Pečujeme o své zdraví (lidské tělo, ochrana před nemocí, integrovaný záchranný systém)
Paní Zima (počasí, pokusy, zimní sporty a radovánky)
Zvířata a ptáci v zimě
Masopust


Sedmikráska vítá jaro


Jaro na louce a na zahradě (první květiny, hmyz, pokusy)
Zápis do 1. třídy ZŠ
Svátky jara (maminky, Velikonoce, tradice a zvyky)
U nás na dvorku (domácí zvířata a jejich mláďata, zvuky, užitek, domácí mazlíčci)
Kniha je má kamarádka (knihy podle žánru, knihy pro nevidomé, audioknihy, péče o knihy, návštěva knihovny)
Chráníme přírodu (Den Země, koloběh vody, cesta vody, povrchy a materiály, třídění odpadu, ochrana živé i neživé přírody)


Putování za sluníčkem


Malí cestovatelé (doprava a dopravní prostředky, bezpečnost, ČR a její symboly, mapy)
Objevujeme svět kolem nás (povolání, exotická zvířata, vesmír, svět dinosaurů, podmořský svět)
Pestrobarevný svět (MDD, lidé celé planety, menšiny, základní práva, ochrana dítěte, prázdniny)