Třídní vzdělávací plán

 

                                                   Koncepce na školní rok 2022 – 2023

                                                              Třída: 1. – „Včelky“
                                                   Heterogenní věková skupina (2 – 6 let)       

                                                    „Strom - náš moudrý průvodce“

V letošním školním roce se zaměříme na aktivity spojené s přírodou, kde hlavní naší cílenou oblastí budou stromy. Prostřednictvím tohoto motivu budou děti vedeny k lásce k přírodě, k její ochraně a následně k přirozené zvídavosti ve všech oblastech. Postupně získáme povědomí o významu přírody pro člověka, uvědomíme si, že způsobem, jakým se chováme, ovlivňujeme vlastní zdraví i životní prostředí jako celek.
Na postupné seznamování s jednotlivými druhy stromů budou navazovat vycházky do přírody s pozorováním její proměny během měnících se ročních období. Příkladem bude podzimní zabarvování listí a jeho následné opadávání, jarní rašení pupenů a postupná změna odstínů zeleně rostoucích lístků. Nenásilnou formou toto bude podpořeno pohádkami, vyprávěním kouzelných příběhů a příslovích o přírodě.
Významnou oblastí budou i činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu (plánujeme vysazování stromů i ve spolupráci s Českou lesnickou akademií v Trutnově). Nezapomeneme ani na ekologické aspekty a budeme vést děti k tomu, aby dbaly o pořádek a čistotu v přírodě, učit je, jak nakládat vhodným způsobem s odpady a důsledně dodržovat zásadu - „Co si do lesa donesu, to si také odnesu“.
Vše bude podpořeno zvyšováním IT gramotnosti, například použitím základních dovedností při využívání edukačních programů o přírodě.
Budeme pokračovat v projektu „Zdravá školní jídelna“ a rádi se zapojíme do tematických dnů navázaných na tuto oblast.
Samozřejmě i jiné aktivity nebudou opomíjeny. Během celého školního roku budou probíhat plánované akce, jako jsou divadelní představení, návštěva muzea a knihovny, výlety, výpravy do přírody, karneval, oslava MDD, pasování předškoláků. Starší děti budou mít navíc možnost zúčastnit se kurzů bruslení, lyžování a plavání.
Předškoláky seznámíme s prostředím ZŠ a připravíme je na zápis formou osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Povedeme je i k tomu, aby nezapomněli na své mladší kamarády, pro které budou vzorem a budou jim pomáhat. Společně se budeme snažit dodržovat stanovená třídní pravidla a také vytvořit kamarádské prostředí založené na vzájemné spolupráci a toleranci.

                                                 

                                                                                             

INTEGROVANÉ BLOKY

U nás v Sedmikrásce

 

Hola, hola, Sedmikráska děti volá (MŠ a její blízké okolí, třída, prostory celé MŠ, personál, hračky, denní režim, bezpečnost)
Kamarádi v Sedmikrásce (soužití, pravidla, chování, značky)
Můj domov (jméno a příjmení, bydliště, rodina, denní režim, město)


Pavučinka podzimu


Na poli a na zahradě (ovoce a zelenina, sklizeň, náčiní, zpracování plodin, zdravá výživa)
Barevný podzim (stromy a keře, plody, houby, roční období)
Pod kapkami deště (počasí, oblečení, ochrana zdraví, části dne)
Kouzla pohádek (rozvoj fantazie a představivosti, slavnosti Světýlek či Strašidláci, Čert a Miluláš)


Pod sněhovou peřinou


Adventní čas (tradice a zvyky, oslava Vánoc)
Pečujeme o své zdraví (lidské tělo, ochrana před nemocí, integrovaný záchranný systém)
Paní Zima (počasí, pokusy, zimní sporty a radovánky)
Zvířata a ptáci v zimě
Masopust


Sedmikráska vítá jaro


Jaro na louce a na zahradě (první květiny, hmyz, pokusy)
Zápis do 1. třídy ZŠ
Svátky jara (maminky, Velikonoce, tradice a zvyky)
U nás na dvorku (domácí zvířata a jejich mláďata, zvuky, užitek, domácí mazlíčci)
Kniha je má kamarádka (knihy podle žánru, knihy pro nevidomé, audioknihy, péče o knihy, návštěva knihovny)
Chráníme přírodu (Den Země, koloběh vody, cesta vody, povrchy a materiály, třídění odpadu, ochrana živé i neživé přírody)


Putování za sluníčkem


Malí cestovatelé (doprava a dopravní prostředky, bezpečnost, ČR a její symboly, mapy)
Objevujeme svět kolem nás (povolání, exotická zvířata, vesmír, svět dinosaurů, podmořský svět)
Pestrobarevný svět (MDD, lidé celé planety, menšiny, základní práva, ochrana dítěte, prázdniny)

 

 

Sedmikráska

Kryblická 423, Trutnov

499 813 066

+420 739 690 821
l.tomaskova@mstrutnov.cz   Srdečně zveme rodiče a děti na Den otevřených dveří: 13.4.2023

  • 9:00 - 11:00h
  • 14:30 - 16:30h