Školní jídelna - Kryblická

Aktuální informace: od 1.9.2021 bude navýšena částka za školné a to na 520,- Kč / měsíc.

Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněna dostatečné ovoce a zelenina.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi dvěma podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Pokrmy jsou připraveny z čerstvých potravin. Potřebujeme dochucovadla, instantní směsi ani polotovary.
Naše mateřská škola poskytuje dětem běžné omezení a dietní stravování, na základě lékařských zpráv a pod dohledem nutričního poradce.
Připravuje se zde dieta bezlepková, bezmléčná, bezvaječná a to jak samostatně, tak v kombinacích. Dále diabetická strava a dieta s různým omezením a potravinovými alergiemi.
Počet dětí v dietě je omezen počtem a složitostí daných diet.

Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budov a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Hana Máslová, DiS.
e-mail: h.maslova@mstrutnov.cz
mobil: 730 517 273
kuchařky: Helena Roubínková a Renata Sofilkaničová

Základní důležité informace:

Odhlašování dětí: SMS 603715199

Pro odhlášení využívejte, prosím, hlavně zasílejte SMS zprávy, ne vždy jsme v dosahu telefonu.
Do SMS zprávy nám napište celé jméno dítěte. Děkujeme :)

Ceny stravného - podrobné informace najdete ve vnitřním řádu ŠJ nebo na nástěnce v MŠ.

• denní stravování pro děti od 2 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 40, - Kč (dieta 45, - Kč)

• denní stravování pro děti 7 leté vytváření 43, - Kč (dieta 48, - Kč)
• školní za kalendářní měsíc 420, - Kč ("předškoláci" - děti, které budou v průběhu tohoto školního roku
6 let a děti s odkladem školních docházek, školní nehradí)
• úhrada stravného a školního se provádí inkasem, jednou souhrnou částkou, s datem splatnosti 15. - 20 den v měsíci
• stravování se odhlašuje den předem, nejpozději platí den ráno do 7: 00hod.,
A to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo prostřednictvím SMS 603715199


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ, platný od 1.9.2019.