Školní jídelna - Kryblická

Prázdninový provoz

V letošním roce se křížíme s MŠ V Domcích.

ČERVENEC
Provoz bude zajištěn na naší školce a to pro naše děti a děti z MŠ V Domcích.

Na prázdninový provoz v červenci závazně přihlašte nebo odhlašte své děti prostřednictvím docházky, je vyvěšena na nástěnce do 8.6.2020.
Případně můžete zaslat SMS zprávu na tel: 603 715 199.
Přihlášeným dětem bude na tento měsíc stažena zálohové platba za stravné a školné k 15.6.2020.

---------------------------------------------------------------------------------

SRPEN
Provoz bude zajišťovat MŠ V Domcích, opět pro přihlášené děti z obou školek.

Na srpen je nutné vyplnit žádost o přestup o letních prázdninách - žádost najdete v dokumentech ke stažení nebo přímo vytištěný formulář na nástěnce.
Vyplněnou žádost společně se zálohovou platbou v hotovosti, bude možné předat vedoucí ŠJ od 25.5. – do 12.6.2020 v čase 6:30 – 13:00 hod.

Připravte si, prosím předem přesnou částku k úhradě. Děkuji

Zálohové platby: malé děti 1200,- Kč / předškoláci 720,- Kč / děti s odkladem školní docházky 800,- Kč.

 

 

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov. 

Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz 

 

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Hana Máslová, DiS.
e-mail: h.maslova@mstrutnov.cz

mobil: 730 517 273

kuchařky: Helena Roubínková a Jaroslava Šmídová

 

Základní důležité informace:

Odhlašování dětí:  SMS 603 715 199 

Pro odhlášení využívejte, prosím především možnost zaslání SMS zprávy, ne vždy jsme v dosahu telefonu. 

Do SMS zprávy nám napište celé jméno dítěte. Děkujeme :)

 

 Od 1.9.2019 bude navýšena cena za stravné, podrobné informace najdete ve vnitřním řádu ŠJ nebo na nástěnce v MŠ.

• denní stravné pro děti od 2 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 40,- Kč (dieta 45,- Kč)

• denní stravné pro děti 7 leté činí 43,- Kč (dieta 48,- Kč)

školné za kalendářní měsíc 420,- Kč ( "předškoláci" - děti, kterým bude v průběhu tohoto školního roku

6 let a děti s odkladem školní docházky, školné nehradí)

• úhrada stravného a školného se provádí inkasem, jednou souhrnou částkou, s datem splatnosti 15. - 20 den v měsíci (zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod.,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo prostřednictvím SMS 603 715 199 

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ, platný od 1.9.2019.