Školní jídelna - Kryblická

Aktuální informace: 

Prázdninový provoz: červenec zajištuje naše MŠ, srpen MŠ V Domcích.

Veškeré informace a žádost o prázdninový přestup najdete na nástěnce ŠJ.

 

Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi všemi podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budov a na webových stránkách 

Pokrmy jsou připraveny z čerstvých potravin, nepoužíváme dochucovadla, instantní směsi ani polotovary.
Naše mateřská škola poskytuje dětem i dietní stravování a to na základě lékařských zpráv a pod dohledem nutričního poradce.
Připravuje se zde dieta bezlepková, bezmléčná, bezvaječná a to jak samostatně, tak v kombinacích. Dále diabetická strava a diety s různým omezením a potravinovými alergiemi.
Počet dětí v dietním režimu je omezen počtem a složitostí daných diet.


Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Hana Máslová, DiS.
e-mail: h.maslova@mstrutnov.cz
mobil: 730 517 273
kuchařky: Veronika Fialová a Helen Roubínek

Základní důležité informace:

Odhlašování dětí: SMS 603 715 199

Pro odhlášení využívejte, prosím SMS zprávy, ne vždy jsme v dosahu telefonu.
Do SMS zpráv nám napište celé jméno dítěte. Děkujeme :)

Stravné se odhlašuje předem, nejlépe do 7:00 hod. daného dne a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo prostřednictvím SMS 603 715 199.

 

Číslo účtu pro platby za školné a stravné: 107-425850297/0100

Ceny za stravné a školné:

• podrobné informace najdete ve vnitřním řádu ŠJ nebo na nástěnce v MŠ.

• denní stravování pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 40, - Kč

• denní stravné pro děti 7 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 43, - Kč

• školné za kalendářní měsíc činí 520, - Kč („předškoláci“ - děti, které dosáhly v průběhu tohoto školního roku  6 let a děti s odkladem školní docházky - školné nehradí)

• celková úhrada za stravné a školné se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci, (zálohy jsou hrazeny měsíc předem).

 

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ, platný od 1.9.2021.

 
 

 

 

Sedmikráska

Kryblická 423, Trutnov

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

1. OSOBNĚ 4.5. - 5.5.2022

10 - 15h v kanceláři vedoucí MŠ (2. vchod)

2. ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

3. DISTANČNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI

(viz web. stránky MŠ Trutnov - sekce "Pro rodiče", k dispozici též zde v sekci "Vývěska")

 

499 813 066

+420 739 690 821
l.tomaskova@mstrutnov.cz