Školní jídelna - Kryblická

 

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov. 

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.

Pokrmy jsou připravovány z čerstvých potravin. Nepoužíváme dochucovadla, instantní směsi ani polotovary.


Naše Mateřská škola zajišťuje pro děti i dietní stravování, na základě lékařské zprávy a pod dohledem nutričního poradce.

Připravuje se zde dieta bezlepková, bezmléčná, bezvaječná a to jak samostatně, tak v kombinacích. Dále diabetická strava a diety s různým omezením a potravinovými alergiemi.

Pro naše bezlepkáčky pečeme domácí chléb a sladké pečivo.

 

Během letních prázdnin 2018, proběhla celková rekonstrukce a modernizace kuchyně, skladů a veškerých provozních prostor.

 

Naše školní jídelna se od 1.9.2017 zapojila do projektu "Uzdravme svou školní jídelnu".

Podařilo se:)

Dne 23.5.2019 jsme ze Státního zdravotního ústavu slavnostně převzali
Certifikát k užívání titulu " Zdravá školní jídelna" .

Po úspěšném splnění 10 stanovených kritérií kvality,
jsme se zařazili mezi 115 Zdravých školních jídel v rámci celé ČR.

Informace k projektu najdete na webových stránkách: zdravaskolnijidelna.cz

 

Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budovy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz 

 

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Hana Máslová, DiS.
e-mail: h.maslova@mstrutnov.cz

mobil: 730 517 273

kuchařky: Helena Roubínková a Jaroslava Šmídová

 

Základní důležité informace:

Odhlašování dětí:  603 715 199 / 499 813 066 

Pro odhlášení využívejte, prosím především možnost zaslání SMS zprávy, ne vždy jsme v dosahu telefonu. 

Do SMS zprávy nám napište celé jméno dítěte. Děkujeme :)

 

• denní stravné pro děti od 2 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 35,- Kč (dieta 40,- Kč)

• denní stravné pro děti 7 leté činí 38,- Kč (dieta 43,- Kč)

školné za kalendářní měsíc 420,- Kč ( "předškoláci" - děti, kterým bude v průběhu tohoto školního roku

6 let a děti s odkladem školní docházky, školné nehradí)

• úhrada stravného a školného se provádí inkasem, jednou souhrnou částkou, s datem splatnosti 15. - 20 den v měsíci (zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00hod.,
a to zápisem do sešitu v hale budovy, nebo telefonicky 499 813 066 / 603 715 199

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ, platný od 1.9.2018.