Školní jídelna - Kryblická

Školní jídelna poskytuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.

Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi všemi podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnání stravy.
Aktuální jídelníček je vyvěšen v hale budov a na webových stránkách 

Pokrmy jsou připraveny z čerstvých potravin, nepoužíváme dochucovadla, instantní směsi ani polotovary.

Dietní stravování:

Naše mateřská škola poskytuje dětem i dietní stravování a to na základě lékařských zpráv a pod dohledem nutričního poradce.
Připravuje se zde dieta bezlepková, bezmléčná, bezvaječná a to jak samostatně, tak v kombinacích. Dále diabetická strava a diety s různým omezením a potravinovými alergiemi.
Počet dětí v dietním režimu je omezen počtem a složitostí daných diet.


Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Hana Máslová, DiS.
e-mail: h.maslova@mstrutnov.cz
mobil: 730 517 273
kuchařky: Veronika Fialová a Helen Roubínek

Základní důležité informace:

Odhlašování dětí: SMS 603 715 199

Pro odhlášení využívejte, prosím SMS zprávy, ne vždy jsme v dosahu telefonu.
Do SMS zpráv nám napište celé jméno dítěte. Děkujeme :)

Stravné odhlašte prosím předem, nejpozději daný den ráno do 7:00hod. A to zápisem do sešitu v hale budovy nedo SMS zprávou na tel: 603 715 199.

 

Číslo účtu pro platby za školné a stravné: 107-425850297/0100

Ceny za stravné a školné od 1.9.2022:

• podrobné informace najdete ve vnitřním řádu ŠJ nebo na nástěnce v MŠ.

• denní stravování pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 48, - Kč (dietní režim 51,- Kč)

• denní stravné pro děti 7 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí 51, - Kč (dietní režim 54,- Kč)

• školné za kalendářní měsíc činí 520, - Kč („předškoláci“ - děti, které dosáhly v průběhu tohoto školního roku  6 let a děti s odkladem školní docházky - školné nehradí)

• celková úhrada za stravné a školné se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci, (zálohy jsou hrazeny měsíc předem).

 

Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ, platný od 1.9.2022.