O nás

 

       

   VÍTÁME VÁS V SEDMIKRÁSCE

          

    VIDEOPROHLÍDKA:     https://www.youtube.com/watch?v=7B1aaaZeklg

                 

 

         Provoz mateřské školy Kryblická byl zahájen 1. 9. 2016. Budova mateřské    školy se nachází v městské části Kryblice, výhodně umístěna v těsné blízkosti sportovišť (krytý plavecký bazén, zimní stadión, atletický stadión). Téměř na dosah je  také lesopark s Paradráhou a množstvím lesních stezek, které přímo vybízejí k  procházkám s dětmi.V přízemí budovy se nachází jedna třída speciální, šatny a hospodářská část mateřské školy s kuchyní, kancelářemi a sklady. V prvním patře budovy se nacházejí dvě třídy běžného typu. Všechny třídy jsou prostorné, vkusně a účelně zařízené. Speciální třída disponuje místností pro logopedická cvičení.

     K budově školy náleží dvě zahrady, přičemž tzv. horní zahrada je rozlehlejší s velkým pískovištěm, průlezkami se skluzavkou, houpačkami a dětským venkovním  nábytkem pro aktivity na čerstvém vzduchu. Dolní zahrada je menší, avšak děti mají k dispozici také pískoviště, větší dřevěný domek, houpačku a průlezky. Obě zahrady jsou vybaveny malými brouzdališti pro osvěžení dětí v letní sezóně. Děti mohou na zahradě využít také odrážedla, koloběžky a tříkolky.

                                                 

     Kuchyně naší školy vaří pro děti, které mají lékařsky potvrzenou nesnášenlivost na určité potraviny dietní jídla. Paní kuchařky jsou v přípravě diet velmi zkušené a úzce spolupracují s nutriční terapeutkou. Školní jídelna získala certifikát "Zdravá školní jídelna".

    Třída speciální je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou přijímány na základě doporučení příslušného speciálně pedagogického centra (SPC) dle charakteru postižení (mentální, smyslové nebo řečové postižení, autismus, kombinované postižení) a se souhlasem zákonných zástupců. Odbornou speciálně pedagogickou péči zajišťují paní učitelky Mgr. et Mgr. Lenka Tomášková a Irena Poddaná s příslušným vzdělaním v oboru speciální pedagogika. Pedagogickou asistenci ve třídě poskytuje paní Petra Hübnerová

   Naší snahou je poskytnout všem dětem příjemné a bezpečné prostředí rodinného charakteru, ve kterém budou prostřednictvím vlastních prožitků přirozeně a nenásilně rozvíjet svou osobnost, své schopnosti, dovednosti a v co nejvyšší možné míře také samostatnost. Zavazné je pro nás respektování individuálních potřeb každého dítěte po celou dobu jeho docházky. 

    Usilujeme o poskytování vysoce kvalitního předškolního vzdělávání s otevřenou komunikací všech aktérů, tzn. dětí a jejich potřebám, rodičů, pedagogických a nepedagogických pracovníků.

   Inspirujeme se takzvanou "Luční školkou", která se promítá do našeho vzdělávacího programu s názvem: "ROK V SEDMIKRÁSCE", jehož cílem je snaha u dětí prostřednictvím rozmanitých her a aktivit probouzet lásku k přírodě a vést je k ochraně životního prostředí a živočichů.

     Pracujeme s programem "Začít spolu", abychom podpořili samostatné rozhodování a vzájemnou kooperaci dětí. Ve třídách jsou zřízeny centra aktivit

     IT technologie jsou již nedílnou součástí předškolního vzdělávání v naší MŠ. V každé třídě jsou využívány i-Pady a tablety, ve speciální třídě disponujeme velkou interaktivní tabulí Prowise a ve třídě Berušek pracují na All in One - velkém dotykovém tabletu.