Třídní vzdělávací program

 ROK V SEDMIKRÁSCE

motto: "Podzim, zima, jaro, léto, v Sedmikrásce zvládneme to."

 INTEGROVANÉ BLOKY

U nás v Sedmikrásce

 • Hola, hola, Sedmikráska děti volá (MŠ a její blízké okolí, třída,
  prostory celé MŠ, personál, hračky, denní režim, bezpečnost)
 • Kamarádi v Sedmikrásce (soužití, pravidla, chování, značky)
 • Můj domov (jméno a příjmení, bydliště, rodina, denní režim, město)
Pavučinka podzimu
 • Na poli a na zahradě (ovoce a zelenina, sklizeň, náčiní, zpracování plodin, zdravá výživa)
 • Barevný podzim (stromy a keře, plody, houby, roční období)
 • Pod kapkami deště (počasí, oblečení, ochrana zdraví, části dne)
 • Kouzla pohádek (rozvoj fantazie a představivosti, slavnosti Světýlek či Strašidláci, Čert a Miluláš)
Pod sněhovou peřinou
 • Adventní čas (tradice a zvyky, oslava Vánoc)
 • Pečujeme o své zdraví (lidské tělo, ochrana před nemocí, integrovaný záchranný systém, zápis do ZŠ)
 • Paní Zima (počasí, pokusy, zimní sporty a radovánky)
 • Zvířata a ptáci v zimě
 • Masopust
Sedmikráska vítá jaro
 • Jaro na louce a na zahradě (první květiny, hmyz, pokusy)
 • Svátky jara (maminky, Velikonoce, tradice a zvyky)
 • U nás na dvorku (domácí zvířata a jejich mláďata, zvuky, užitek, domácí mazlíčci)
 • Kniha je má kamarádka (knihy podle žánru, knihy pro nevidomé, audioknihy, péče o knihy, návštěva knihovny)
 • Chráníme přírodu (Den Země, koloběh vody, cesta vody, povrchy a materiály, třídění odpadu, ochrana živé i neživé přírody)
Putování za sluníčkem
 • Malí cestovatelé (doprava a dopravní prostředky, bezpečnost, ČR a její symboly, mapy)
 • Objevujeme svět kolem nás (povolání, exotická zvířata, vesmír, svět dinosaurů, podmořský svět)
 • Pestrobarevný svět (MDD, lidé celé planety, menšiny, základní práva, ochrana dítěte, prázdniny)