Třídní vzdělávací program

Berunka a Bambulín

Školní rok 2021 - 2022

 
Podzim, zima, jaro, léto, s kamarády zvládneme to

 

Vzdělávací program třídy Berušek vychází ze Škoního vzdělávacího programu MŠ Sedmikráska.

Pro naši práci jsme se inspirovali programem tzv. "Luční školky", který má svým pojetím snahu rozvíjet u dětí kladný vztah k přírodě a k místu, kde žijí.

Celý rok budou děti provázet kamarádi "Berunka a Bambulín".

I. Školka

1) Školka:jména dětí i učitelek, značka, pravidla soužití,socializační hry v kruhu, hygienická pravidla, rutinní rituály při hygieně, stolování, přechodech na zahradu, ukládání do postýlek...

 2)Kamarádi:prostředí MŠ, denní režim, bezpečnost, zaměstnanci MŠ, kam co patří, okolí MŠ, jméno, socializační hry v prostoru třídy při volné hře, rozvoj hrubé motoriky a koordinace těla.


II. Podzim
1) Ztracené oříšky:sklizeň, nářadí, zelenina, zdravá výživa, zavařování, brambory, řepa, charakteristika podzimu, oblečení, ochrana zdraví, ovoce
2) Klobouček:stromy a keře, roční období, draci, plody podzimu (kaštany, žaludy, šípky, bukvice, houby)
3) Drak:dýně
4) Koblížky:Martin, časové pojmy (části dne, týdne)

 

III. Zima
5) Medové perníčky, Vánoce: tradice a zvyky Mikuláš, Advent, Vánoce
6) Vendelín bruslí. Babočka lyžuje. : Tři králové,charakteristika zimy, roční období, počasí, sporty
7) Zánět ucha: oblečení, časti těla, zdraví, zimníhry
8) Loutkové divadlo: v lese, na poli i na zahradě, krmelec, krmítko, zimní spáči, stěhovaví a přezimující ptáci
9) Karneval: tradice a zvyky,masopustní karneval, pohádkové postavy, seznámení s knihou, druhy knih, péče o knihy, práce s knihou

 

IV. Jaro
1) Čmelák:jarní květiny, tradice a zvyky
2) Kraslice. Čarodějnice:Velikonoce, čarodějnice
3) Slunečnice: domácí zvířata, mláďata, hlasy zvířat, užitek, péče o domácí zvířata,Den Země, třídění odpadu, materiály a povrchy

 


V. Léto
1) Lesní sportování. Fotbalový zápas.: povolání, domov, Den matek, Den rodiny
2) O vodním hlemýždi:měsíc, rok, koloběh vody v přírodě
3) Balón: ochrana dětí, exotická zvířata, MDD
4) Kolo:dopravní prostředky, bezpečnost v dopravě
5) Oblázky. Hrad z písku. Dobrodružství u moře.: loučení se školním rokem

 

Roční průřezová témata
 Žijeme s přírodou
 Hrajeme si s jazýčkem

Sedmikráska

Kryblická 423, Trutnov

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí:

9.6.2022 v 16h

třída: Berušky (1. vchod)

 

499 813 066

+420 739 690 821
l.tomaskova@mstrutnov.cz