Třídní vzdělávací program

Koncepce na školní rok 2022 – 2023


Třída: 3. – „Berušky“
heterogenní věková skupina (2 – 6 let)


„ Beruška a knížka “

Průvodcem letošním školním rokem u „Berušek“ bude kniha „Brousek pro tvůj jazýček“ od Františka Kábeleho. Říkadla využijeme jednak jako motivaci k jednotlivým tematickým celkům, ale také k logopedické prevenci a jazykovým i pohybovým chvilkám.
Pohádkové knížky, jejich obsah, autory i ilustrátory budou děti poznávat při četbě před poledním odpočinkem. Obsah budeme opět zohledňovat tak, aby korespondoval s aktuálním tematickým celkem.
Kromě standardních knížek budeme děti přiměřeně jejich věku seznamovat také s obsahem encyklopedií, časopisů, leporel a s možnostmi jejich využití při vzdělávání.
Ve třídě zvětšíme centrum aktivit „Knihovna“ a budeme jej více využívat.
S dětmi uspořádáme výstavku jejich nejoblíbenějších knih. Starší děti budou moci svou knihu dle zájmu představit kamarádům ve třídě.
Plánujeme návštěvu Městské knihovny v Trutnově na Krakonošově náměstí, se kterou pravidelně spolupracujeme.
Děti se podívají také do knihkupectví a do tiskárny, kde se seznámí s postupem, jak knížka vzniká. A pokud bude zájem o vytvoření vlastní knížky „Berušek“, můžeme se na tiskárnu obrátit o spolupráci.
Věříme, že děti všechny získané poznatky a dovednosti zužitkují v dalším školním roce, ať už to bude v 1. třídě ZŠ nebo s námi v mateřské škole „Sedmikráska“.


V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na:
- sžívání dětí s novými kamarády, v novém prostředí a na základě společně
vytvořených pravidel a denních rituálů
- individuální přístup zejména k nejmladším dětem, zvládnutí režimových prvků,
správných návyků a sebeobsluhy
- vedení starších dětí k náročnějším činnostem, samostatnějšímu přístupu, předávání
zvládnutého mladším kamarádům
- zajištění bohatých společných prožitků účastí na různých akcích (sportovních,
kulturních, ekologických atd.) a dodržování tradic
- rozvíjení dobré spolupráce a otevřené komunikace s rodiči
- vytváření kladného vztahu k přírodě, k životnímu prostředí a k ochraně zdraví
- poznávání našeho města a okolí, podporu zdravého životního stylu
- u předškoláků: osvojení společenských hodnot a pravidel slušného chování, získávání
bohatých prožitků a poznatků, samostatné působení na své okolí a projevování své
osobnosti jako předpoklad pro úspěšný vstup do základní školy

Sedmikráska

Kryblická 423, Trutnov

499 813 066

+420 739 690 821
l.tomaskova@mstrutnov.cz   Srdečně zveme rodiče a děti na Den otevřených dveří: 13.4.2023

  • 9:00 - 11:00h
  • 14:30 - 16:30h