Třídní vzdělávací program

Koncepce na školní rok 2023 – 2024


Třída: 3. – „Berušky“
heterogenní věková skupina (3 – 6 let)


„ Naše město“


V uplynulém školním roce jsme - mimo jiné aktivity – vyjeli na výlet na Gablenz. Výlet do zajímavého a krásného kouta našeho města se nám moc líbil a tak jsme se rozhodli, že v tomto školním roce budeme ještě více poznávat naše město. Na vycházkách a výletech se vydáme nejen do přírody, ale také za sportem. Navážeme spolupráci se školkou Pohoda a Srdíčko.
Na kulturní prožitky se těšíme do znovu otevřeného kina Vesmír a do společenského centra UFFO. Některé pohádky za námi ale i nadále budou přijíždět do naší mateřské školy. Památky, významná místa a další zajímavosti budeme poznávat nejen v centru Trutnova, ale také v jeho blízkém okolí. O historii našeho města se určitě dozvíme při návštěvě muzea nebo infocentra. Zachováme také tradici návštěvy městské knihovny…

Všechny aktivity budou korespondovat s aktuálním tématem našeho třídního vzdělávacího programu.
Těšíme se opět na dobrou spolupráci s rodiči, kteří mohou doporučit zajímavé místo nebo pomoci s realizací některé akce.
A protože budeme po celý rok často potřebovat šikovný batůžek, tak prosíme rodiče, aby ho dětem obstarali.

My se postaráme o bohaté i radostné prožitky a také o bezpečnost dětí.
Těšíme se na celý školní rok 2023-2024!


V rámci výchovně vzdělávacího procesu se zaměřujeme na:
- sžívání dětí s novými kamarády, v novém prostředí a na základě společně
vytvořených pravidel a denních rituálů
- individuální přístup zejména k nejmladším dětem, zvládnutí režimových prvků,
správných návyků a sebeobsluhy
- vedení starších dětí k náročnějším činnostem, samostatnějšímu přístupu, předávání
zvládnutého mladším kamarádům
- zajištění bohatých společných prožitků účastí na různých akcích (sportovních,
kulturních, ekologických atd.) a dodržování tradic
- rozvíjení dobré spolupráce a otevřené komunikace s rodiči
- vytváření kladného vztahu k přírodě, k životnímu prostředí a k ochraně zdraví
- poznávání našeho města a okolí, podporu zdravého životního stylu
- u předškoláků: osvojení společenských hodnot a pravidel slušného chování, získávání
bohatých prožitků a poznatků, samostatné působení na své okolí a projevování své
osobnosti jako předpoklad pro úspěšný vstup do základní školy