Kontakt MŠ Žižkova - Dráček

Bc. Ilona Nesvadbová

zástupkyně ředitelky MŠ pro odloučené pracoviště MŠ Žižkova 465, Trutnov 

499 817 632, 737 224 542
i.nesvadbova@mstrutnov.cz

Zaměstnanci

Ilona Rinnová - učitelka, i.rinnova@mstrutnov.cz
Jana Pochobradská - učitelka, j.pochobradska@mstrutnov.cz
Nikola Voženílková,DiS - učitelka, n.vozenilkova@mstrutnov.cz              
Lucie Coblová - učitelka, l.coblova@mstrutnov.cz                                                                       
Růžena Opočenská - učitelka, r.opocenska@mstrutnov.cz                                       
Mgr. Dita Šrůtková Dis. - učitelka, d.srutkova@mstrutnov.cz 
Lucie Procházková - učitelka, l.raabensteinova@mstrutnov.cz                           
Ludmila Vrbická - učitelka, l.vrbicka@mstrutnov.cz

 

Jarmila Holubcová - vedoucí školní jídelny, j.holubcova@mstrutnov.cz

Jitka Vatahová - kuchařka
Michaela Valentová - kuchařka 

 

Marcel Doubek - školník

Martina Haková - uklízečka
Radka Ježová   - uklízečka