Koncepce

 „My jsme malí Klokánci,
sejdeme se spolu,
všichni v naší školičce,
u jednoho stolu.
Dovádíme, lumpačíme,
něco se i naučíme!“

(děti 2 - 3leté)

Učitelky: Mgr. Dita Šrůtková, DiS.

Lucie Coblová

Chůva: Eva Kisková

V letošním školním roce se zaměříme na lidové písničky a říkadla, vzhledem k věkovému rozhraní ve třídě vše bude probíhat nenásilně a hravou formou, ústředním prvkem práce bude též motivace a HRA, která je v tomto věku pro děti dominantní. Chceme se zaměřit na klasické a jednoduché pohádky, které děti v dnešní době již bohužel neznají, skrze tyto příběhy přibližovat hodnoty dobra a zla, hodnoty lásky, naděje, prožitku úspěchu i zklamání, objevovat pravdu a lež.

Celý rok budeme trávit nejen s Klokánkem, ale i s Krtečkem, který je malým dětem velice blízký a nám nabízí pro vzdělávací činnost širokou škálu materiálů, námětů a podkladů pro práci s nejmenšími dětmi, Krteček se na začátku školního roku potká s Klokánkem a budou spolu s dětmi objevovat různé zajímavosti v přírodě i v životě, Krteček povede děti ročními obdobími, seznámí děti s pravidly třídy Klokánků.

Naším cílem je:
„ Ukažme dětem cestu, aby našly správný směr.“

PLÁNOVANÉ AKCE TŘÍDY:

PODZIM

- výzdoba šatny a třídy k zahájení školního roku
- zhotovení dárku pro děti na přivítanou
- adaptace nových dětí
- třídní informativní schůzka s rodiči – seznámení se školním řádem MŠ, ŠJ + další informace
- „Ovocný týden“ – pečeme štrůdl, pečený čaj, salát, tvoření s jablíčky, červený den
- tvoření z plodů podzimu (brambory, žaludy, kaštany, listy)
- „Dýňáččci“ – tvoření rodičů s dětmi – výzdoba lodžie

ZIMA

- vánoční výzdoba šatny a třídy
- Mikulášská nadílka – den čertíků a andílků
- adventní tvoření s rodiči
- Paní Zima přišla – výroba zimní loutky
- dopis pro Ježíška – procházka na náměstí ke stromečku – Betlém, schránka na dopis
- výlet do vánoční ZOO (dle možností nejmenších dětí)
- Jak Krtek pekl cukroví – výroba nepečeného cukroví
- slavnostní strojení vánočního stromečku ve třídě
- vánoční nadílka pro děti – slavnostní dopoledne
- přivítání Tří králů v MŠ
- Krtek a kamarádi - karneval
- kouzelník v MŠ
- Krtek a sněhulák – hry na sněhu (dle počasí)

JARO

- Velikonoční a jarní výzdoba třídy a šatny
- oslavy Velikonoc – přáníčka pro rodiče, koleda, jarní osení – bylinková zahrádka
- Velikonoční tvoření rodičů s dětmi v MŠ
- Jarní besídka ke Dni matek – dárky a přáníčka
- Jak Krtek odemyká jaro – kytičkový den
- výlet za jarními kytičkami do Antonínova údolí (dle zdatnosti dětí)
- návštěva kuličkového bazénku MŠ POHODA V Domcích

LÉTO

- letní výzdoba šatny a třídy
- Veselý týden ke Dni dětí
- školní výlet se třídou Medvídků (dle zdatnosti dětí z Klokánků, případně samostatný výlet)
- Ahoj Klokane! Ahoj Krtku! – loučení se školkou, tématické dopoledne