Poznáváme svět s medvídkem

Kamarád plyšový medvídek nás bude provázet celým školním rokem. Pomůže nám při adaptaci dětí ve školce a v novém kolektivu .S pomocí medvídka budeme u dětí posilovat pocit jistoty,bezpečí v prostředí Mš a motivovat je k poznávání světa kolem nás. 

    " OD PODZIMU DO LÉTA POHÁDKA K NÁM PŘILÉTÁ"

Budeme s dětmi pohádky nejen číst,ale i prožívat-vyprávěním,pohybem,zvukem,představou,malováním,zpíváním i dramatizací.

Pomocí pohádek se zaměříme na posílení logopedické prevence.Také na rozvoj hrubé a jemné motoriky,jazykových a komunikativních dovedností,smyslového vnímání.Rozvineme u dětí schopnosti dojmy a prožitky vyjádřit.

               

            ĆÁRY,MÁRY, FUK,

            MÉĎA,HOLKA,KLUK,

            MÉĎA,KLUK A HOLKA,

            DĚŤÍ UŽ JE PLNÁ ŠKOLKA.

            S POHÁDKOU SI BUDEM HRÁT,

             A PŘITOM SVĚT POZNÁVAT.