Zaměření

Aktivity pro děti:

 

1. Výuka anglického jazyka


Rozšířené jazykové vzdělávání  – třída Lvíčků. 


 

2. Plavecký kurz

 


Probíhá v dubnu – květnu nebo v září - říjnu v krytém bazénu v Trutnově. 
Zúčastní se ho děti ze třídy A, B.

 

3. Fotbal


Třída A+B – pod vedením uč. Coblové, Procházkové, Pochobradské.

Příprava na účast v přátelském turnaji mezi mateřskými školami.

 

4. Dopolední škola bruslení

Pětihodinový cyklus probíhá s nejstaršími dětmi z MŠ dle zájmu rodičů - Zimní stadion v Trutnově.

 

 5. Fotografování dětí

Probíhá 1 – 2x do roka – na podzim a na jaře dle nabídky.
Foto na tablo a společné foto tříd vždy na závěr
školního roku.


6. Divadelní představení


Divadelní představení v divadle UFFO – dle nabídek.

Divadelní agentura Pernštejn.
Divadelní agentura Ulbertová Hradec Králové – představení probíhají
v naší mateřské škole.

Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské.

 


7. Lyžování

Týdenní lyžařská školička probíhá v lednu až březnu dle nabídek lyžařských škol.
Kurz lyžování je určen pro nejstarší děti v MŠ.