Zaměření

Aktivity pro děti:

 

1. Seznámení s angličtinou


Rozšířené jazykové vzdělávání  – třída Lvíčků. 


2. Program Začít spolu

Ve třídě TYGŘÍKŮ probíhá výuka moderní formou vzdělávání a to za pomoci programu ZAČÍT SPOLU (ranní úkol pro rodiče s dětmi v šatně MŠ, komunitní kruh, centra aktivit, hodnotící kruh, učíme děti samostatně myslet, být zodpovědný a pomáhat druhému).

 

3. Dopolední škola bruslení

Pětihodinový cyklus probíhá s nejstaršími dětmi z MŠ dle zájmu rodičů - Zimní stadion v Trutnově.

 

4. Plavecký kurz

 Probíhá v dubnu – květnu nebo v září - říjnu v krytém bazénu v Trutnově. 

Zúčastní se ho nejstarší děti ze třídy A, B.

 

5. Fotbal


Třída A+B – pod vedením uč. Voženílkové, Coblové a Pochobradské.

Příprava na účast v přátelském turnaji mezi mateřskými školami.

 

6. Lyžování

Týdenní lyžařská školička probíhá v lednu až březnu dle nabídek lyžařských škol.

Kurz lyžování je určen pro nejstarší děti v MŠ.

 

 7. Fotografování dětí

Probíhá 1 – 2x do roka – na podzim a na jaře dle nabídky.
Foto na tablo a společné foto tříd vždy na závěr
školního roku.


8. Divadelní představení v MŠ

 

Divadelní představení v divadle UFFO – dle nabídek.

Divadelní agentura Ulbertová Hradec Králové, Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské.