Školní jídelna - Žižkova

 

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.

 Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatkem ovoce a zeleniny. 

Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi všemi přijímanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k dojídání, motivujeme je k ochutnávání jídla.

Aktuální jídelníček je vyvěšen na nástěnce u schodiště, v šatnách  jednotlivých tříd a na webových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Jarmila Holubcová
e-mail:  j.holubcova@mstrutnov.cz


Tel .: 499 817 632 (kuchyň) 

Mobil: 737 224 545 (informace k platbám)

Kuchařky: Jitka Vatahová, Michaela Valentová

Odhlašování dětí:

Mobil:  734542992 (pouze SMS zprávy, prosím nevolat)

Pro odhlašování dětí využívejte, prosím SMS zprávy, nevolejte, pouze pište,

a to den předem nebo nejpozději v ten den ráno do 7,00 hod. Děkujeme

Základní důležité informace:

Od 1.9.2022 dochází ke zvýšení cen obědů o Kč 8,-.

- ceny stravného - podrobné informace najdete ve Vnitřním

 řádu ŠJ nebo na nástěnce v MŠ

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačina činí  48, - Kč 
• denní stravné pro děti 7 leté  čini 51, - Kč 

• úhrada stravného se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci

(zálohy jsou hrazeny měsíc předem)

• stravné se odhlašuje den předem, nejpozději však daný den ráno do 7:00 hod., a to  zápisem       

do sešitu v šatnách jednotlivých tříd nebo na mobil, jen zpráva    734 542 992


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ platný od 1.9.2022.