Stravování Žižkova

Školní jídelna - Žižkova

Školní jídelna zajišťuje stravovací služby pro děti a personál Mateřské školy Trutnov.
Dětem je poskytována vyvážená strava, doplněná dostatečným množstvím ovoce a zeleniny.
Jsou dodržovány předepsané intervaly mezi jednotlivými podávanými pokrmy.
Děti mají během dne dostatek tekutin, nenutíme je k požití, motivujeme je k ochutnávání stravy

Aktuální jídelníček je vyvěšen na informační ploše ŠJ u schodiště v budově MŠ, v šatnách každé třídy a na internetových stránkách - www.mstrutnov.cz

Personální zajištění:

Vedoucí školní jídelny: Jarmila Holubcová
e-mail:  j.holubcova@mstrutnov.cz
Tel .: 499 817 632 (odhlášky stravy)
Mobil: 737 224 545 (informace k platbám)
Kuchařky: Jitka Vatahová, Alena Hradecká

Základní důležité informace:

• denní stravné pro děti od 3 do 6 let tj. přesnídávka, oběd a svačin činí 35, - Kč 
• denní stravné pro děti 7 leté činí 38, - Kč 
• stravování se provádí inkasem s datem splatnosti 15. den v měsíci (zálohy jsou hrazeny měsíc předem)
• stravné se odhlašuje den předem, Nejpozději však do rána do 7:00 hod., do zápisu v šatnách každé třídy nebo telefonicky      499 817 632


Další informace o stravování upravuje Vnitřní řád ŠJ Platný od 1.9.2018.