O nás

Naše mateřská škola se nachází v ulici Žižkova 465 v Trutnově v okrajové části města mezi rodinnými vilkami. Školka je výhodně umístěna, jelikož je nedaleko parku, lesa a základní školy.

Mateřská škola se skládá ze dvou spojených budov:

1.Správní budova - zde se nachází kuchyň, kancelář vedoucí odloučeného pracoviště, kancelář vedoucí stravování a zázemí pro personál.

2.Hlavní budova - zde se nachází 4 třídy  ( A, B, C, D).

Každá třída má svoji specifickou barvu a název.

A - LVÍČCI (zelená)
B - TYGŘÍCI (žlutá)
C - KLOKÁNCI (modrá)
D - MEDVÍDCI (červená)

Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, kde jsou průlezky, skluzavka, pružinová houpadla, plastové domečky, lanové prolézačky a venkovní dětská kuchyňka. Na zahradě jsou tři pískoviště, zahradní kabinet s hračkami a WC pro děti, zahradní domek na úklid hraček.

Charakteristika tříd 

Naše čtyři třídy jsou po architektonické stránce řešeny stejným způsobem.

U každé třídy jsou hlavní vstupní dveře se zabezpečením, které vedou do vstupní zóny. 
Vstupní zónou se dostaneme hned do šaten dětí, ze kterých pak jdeme rovnou do třídy.
Naše třídy dětem nabízí různé  interaktivní herní koutky, např. knihovnu, kuchyňský koutek, obchod, kadeřnický koutek, výtvarný ateliér, PC koutek, konstruktivní stavebnice, herní plochu s kobercem, relaxační místo a jiné. 

U každé třídy je výdejní kuchyňka, kabinet pro pomůcky, odbornou literaturu a výtvarný materiál a úklidová místnost.

Máme 2 třídy, které pracují dle bězného režimu (C+D), jednu třídu s výukou anglického jazyka (A) a jednu třídu pracující s programem Začít spolu (B).

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Náš ŠVP obsahuje 5 základních bloků s tématy.

Proč právě „ PUTOVÁNÍ S DRÁČKEM“ ?
Dlouho jsme přemýšlely a váhaly, jak nazvat náš školní výchovně-vzdělávací program. Nakonec jsme se shodly na názvu "Putování s dráčkem". A proč právě dráček? Papírový drak, kterého na podzim pouští děti, vidí z oblaků všechno, co se děje na zemi. Vidí vesnice a města, lesy a hory, živou i neživou přírodu, vidí řeky a jezera, vidí zvířata a lidi.
Papírový drak může zalétnout kamkoli a v dětském světě je fantazie nekonečná. Tím se i děti, prostřednictvím výletů dráčka, mohou seznamovat nejen s naší zemí, ale i s cizokrajnými světy, přírodou a zvířaty, se životem jiných národností a kultur. Přesně toto je také cílem, který je obsažen v Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.
Drak z papíru je svobodný a volný.
Tak nějak chceme, aby se v naší školce cítily děti, které nám s důvěrou předávají rodiče každý den. Aby se i děti cítily svobodné a volné. Měly dostatek prostoru a příležitostí všechno poznat prostřednictvím učitelek. Tak, jako dráčci v oblacích. Učitelky provázejí děti různými oblastmi vzdělávání s nabídkou činností a tím také naplňují tři hlavní cíle:


1. Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení.

2. Osvojit si základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost.

3. Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

„ PUTOVÁNÍ S DRÁČKEM“

1. Přiletěl k nám Dráček
KAMARÁDI
NAŠE ŠKOLKA
NAŠE MĚSTO

2. Dráček a Meluzína
DARY PODZIMU
ŽIVOT V LESE
BAREVNÝ PODZIM

3. Dráček a zima
ADVENTNÍ ČAS
ZIMA ČARUJE
ČLOVÍČEK
KARNEVAL

4. Dráček a sluníčko
JARO JE TU
NA DVOREČKU
MOJE RODINA
JEDEME NA VÝLET

5. Dráček a svět
VESELÝ TÝDEN
OD KAPKY K MOŘI
MALÝ CESTOVATEL

Obsah bloků vychází ze života dětí, poskytuje jim širokou škálu různých aktivit a nabízí jim hlubší prožitek. Snažíme se povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dětí, chránit je před stresy. Chceme dětem naslouchat a rády bychom to naučily i děti - aby se uměly i omluvit, poděkovat, požádat, pozdravit, být ohleduplné, apod.
Rozpracovaná jednotlivá témata z integrovaných bloků jsou součástí Třídních vzdělávacích programů s konkrétní nabídkou činností. Děti v tématech poznávají mezilidské vztahy, vztahy k přírodě, okolí, své osobě, ostatním dětem.

Veškeré vzdělávání provádíme na základě prožitků. Naší snahou je, aby bylo přirozené, založené na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě.

Při plnění ŠVP usilujeme o to, aby mezi řízenou činností a spontánní aktivitou byla rovnováha, a aby každé dítě bylo bráno jako jedinečná bytost. Činnosti odpovídají jeho osobním možnostem a potřebám.

Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a nové dovednosti.