Koncepce

 

 Ve třídě tygříků se orientujeme na výchovu a vzdělání v mateřské škole tak, aby dítě bylo spokojené, učilo se dobře chápat a plně prožívat svět kolem sebe. Hravou formou, přiměřenou věku a schopnostem dětí, podporujeme dítě v samostatnosti a rozvíjíme ho po všech stránkách.

 

Po celý školní rok pracujeme s programem "ZAČÍT SPOLU"