Hudební pohádka

Rodiče, ve čtvrtek  24.11.2022  k nám do MŠ přijede ,,VÝCHODOČESKÉ  HUDEBNÍ  KVINTETO" s pohádkou ,,Jak se z Veselova vytratilo štěstí ". ( hrazeno ze záloh na divadla )

Zpět