Lesní školka

V rámci lesní školky jsme se podívali do lesa ke krmelci, hledali zajímavosti lesa a pozorovali zvířátka

Zpět