Třídy na pracovišti

Třída Učitelky obsazeno/celkem

 Berušky

 Jana Jirásková

 Jana Stoklásková

 

 24/26  

 (děti dvouleté, 2 děti s PO1) 

 Myšičky

 Bc. Petra Dombaiová

 Bc. Hana Kulhánková

 Šárka Vojáčková

 14/14   

 (14 dětí s PO3)

 Motýlci

 Mgr. et Mgr. Dagmar Kážová

 Iveta Prokopová, DiS.

 Jitka Šubrtová

 13/13    

 (10 dětí s PO3, 3 děti s PO4)

 Kytičky

 Mgr. Radomíra Viková

 Mgr. Gabriela Velebová

 Zdena Blažková

 

 23/25   

 (1 dítě s PO3, 1 dítě s PO2,

 2 děti s PO1, děti dvouleté)

 Včeličky

 Jitka Hurdálková

 Bc. Nikola Tajerová

 

 25/25    

 (1 dítě s PO3, 6 dětí s PO2,

 1 dítě s   PO1, děti dvouleté)

 Sluníčka

 Alena Horochovská

 Petra Fischlová, DiS.

 

 

 27/26   

 (2 děti s PO3, 2 děti s PO1)