Třídy na pracovišti

Třída Učitelky obsazeno/celkem

 Berušky

 Mgr. Gabriela Velebová

 Zdena Blažková

 25/25  

  

 Myšičky

 Bc. Hana Kulhánková

 Jitka Šubrtová

 Pavlína Buchtová

 13/13   

 

 Motýlci

 Mgr. et Mgr. Dagmar Kážová

 Iveta Prokopová, DiS.

 Adéla Vítová

 13/13    

 

 Kytičky

 Mgr. Radomíra Viková

 Šárka Vojáčková

 Marie Pakulska - Netíková

 25/25   

 

 Včeličky

 Bc. Nikola Tajerová

 Tereza Poláčková, DiS

 25/25    

 

 Sluníčka

 Petra Fischlová, DiS.

 Jitka Hurdálková

 Barbora Férová

 27/27