O nás

VÍTEJTE V SRDÍČKU 

                     https://www.youtube.com/watch?v=w0YaaTJ37Gs&ab_channel=MSTrutnov

 

       Mateřská škola pracuje podle ŠVP "Krakonošovo království“, ve kterém jsou rozpracována a aktualizována všechna témata i cíle, včetně dlouhodobé koncepce podle ŠVP (ŠVP k nahlédnutí v MŠ). Filosofie naší mateřské školy SRDÍČKO spočívá v myšlence úzkého soužití s přírodou, společného tvoření pohody, zážitků, podpory aktivního a zdravého životního stylu, získávání nových vědomostí a zkušeností tak, aby děti i jejich rodiče měli chuť poznávat bádat, naslouchat, setkávat se a aktivně se zajímat o dění kolem nás.

       Cílem koncepce mateřské školy je vytvořit dětem i jejich rodinám zázemí pro radostné dětství plné poznání, důvěry, bezpečí a lásky, v úzkém propojení s přírodními zákonitostmi. Mateřská škola a celkové koncepce mateřské školy hledá nové cesty a možnosti vzdělávání dětí i pedagogů, vedoucí k maximálnímu zkvalitnění výchovně vzdělávací péče.   

        Aktivně proto spolupracuje s organizacemi ve městě a okolí, školskými poradenskými zařízeními, městem Trutnov, vzdělávacími organizacemi a institucemi. Pracujeme dle záměrů a principů programu Začít spolu. Prostředí tříd je uspořádáno do tzv. center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu osamostatnění. Součástí výchovně vzdělávacích aktivit školy je práce se socio-emočním programem „Baltazar“.

                                                               

 

       Program se zaměřuje na správný sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Program rozvíjí porozumění emocím, sociálním dovednostem a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy. Pro prezentaci různých principů, přístupů a konceptů se používají velcí maňásci - medvěd Baltazar, děti Kája a Mája. Inspiraci jsme načerpali při stáži učitelek mateřských škol na pracovištích CEBEI Bangor University ve Walesu.


       Ve školním roce 2020/2021  máme otevřeny dvě třídy s rozšířenou  výukou anglického jazyka. Pedagogové - lektoři Wow, zde denně pracují metodou Wattsenglish - akreditované  MŠMT za pomoci materiálů Wow! Dvakrát týdně dochází na konverzaci externí lektoři, kteří s dětmi pracují v průběhu celého dopoledne jako rodilí mluvčí. 

       Dvě třídy se sníženým počtem žáků pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně těžkého narušení komunikačních schopností. Do třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP). Ve třídě pracují speciální pedagogové a logopedi, kteří dětem poskytují pravidelnou komplexní individuální i skupinovou péči, včetně logopedické péče, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti a potřeby.

       V ostatních dvou běžných třídách pro děti od 2,5 do 7 let, jsou v rámci inkluze integrovány děti se smyslovými, tělesnými, logopedickými i vývojovými poruchami. Dle potřeb dětí jsou na třídách přítomni asistenti a chůvy. V letošním školním roce má školka k dispozici dva asistenty pedagoga a jednu chůvu.              

                                   

        Dvoupatrová atypická historická budova školky s bočním křídlem a dvěma zahradami, se nachází v severní okrajové části města Trutnov v Horním Starém Městě. Původní prvorepubliková vila byla 6. 10. 1910 předána do užívání jako Mateřská škola firmy J. A. Kluge a svému účelu slouží nepřetržitě dodnes. Rekonstrukce a opravy probíhají průběžně s ohledem na původní charakter budovy i zahrad tak, aby byla zachována jejich neopakovatelná identita. Vnitřní prostory jsou ze všech stran prosvětleny řadami oken; třídy, herny i šatny dětí jsou velké, prostorné a vzdušné.  

       Všech šest tříd má k dispozici vlastní hernu, ložnici, sociální zařízení. Společně využíváme tělocvičnu pro pohybové aktivity dětí a suterénní jídelny. Pro venkovní aktivity slouží dvě zahrady. Přímo u budovy je malá zahrada s altánem. Její rekonstrukce proběhla v roce 2010. Je vybavena pískovištěm, průlezkami s klouzačkou a domečkem, vláčkem a houpačkami pro děti. Pod přístřeškem je zahradní nábytek, kde se děti za příznivého počasí i stravují. Zahradou se vine dráha pro jízdu na motokárách, koloběžkách a kolech. To vše koresponduje se sadovými úpravami a výsadbou stromů. 

                                                        

       Druhá zahrada, takzvaná „Zelená herna“, je zrekonstruována z prostředků OP MŽP jako přírodní. Prostor je využíván pro environmentální vzdělávání dětí, pěstitelské a badatelské činnosti, poznávání přírody a přírodních proměn dle ročních období. Zahrada je členěna na část pro herní aktivity dětí – pískoviště, kameniště, tobogán, dřevěné domky, sportovní herní prvky – lanový můstek, basket koš, fotbalové branky, prohazovadlo, houpačka kládová, prolézačka lezecká stěna a hrazdičky, palisádové bludiště, lanový labyrint, volná plocha (fotbal, hry, atletika). Další části jsou koncipovány jako badatelské, kde je altán s travnatou střechou, tabule, hmyzí hotel, domky pro Slunéčka sedmitečná, napáječky pro ptáky, budky pro ptáky, krmítka pro ptáky, čmeláčí dům, ježčí pelíšek, hmatová stezka, vrbový tunel s vrbovou chýškou, geologický koutek (vzory hornin – hmat), bylinková zahrádka, ovocné keře, vřesoviště, kompostárna, ekotoaleta, ohniště, dvě dřevěné kůlny na uskladnění pomůcek a materiálů, nádoby na odchytávání dešťové vody.