O nás

S ÚSMĚVEM NA LÍČKU, VÍTÁME VÁS KAŽDÝ DEN V SRDÍČKU                             

 

  Naše MŠ SRDÍČKO, Horská 282, TRUTNOV je jedním z jedenácti odloučených pracovišť MATEŘSKÉ ŠKOLY TRUTNOV, Komenského. Najdete nás v okrajové části města Trutnov - Horní Staré Město, směrem na Pec pod Sněžkou. Mateřská škola je šestitřídní. 

  Dvě třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, kde probíhá rozšířená výuka angličtiny - Metodou Wattsenglish - akreditovanou MŠMT. Dvě třídy speciální, se sníženým počtem dětí na třídách. Do těchto tříd jsou zařazovány děti na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) se stanovenou mírou podpůrných opatření. Ve třídách pracují speciální pedagogové a logopedi, kteří dětem poskytují komplexní individuální i skupinovou péči. Další dvě třídy jsou běžné, ale v rámci inkluze jsou do nich zařazovány další děti s doporučeními školského poradenského zařízení a stanovenou mírou potřebných podpůrných opatření.

   Naše koncepce je dlouhodobě zaměřena na enviromentální výchovu a zkvalitňování komplexního předškolního vzdělávání s ohledem na individuální potřeby, včetně nadání, jak dětí zdravých, tak dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

   O děti se stará kolektiv aprobovaných pedagogů, asistentů, chůviček a provozní personál luchařek, uklizeček a školníka. Pedagogický sbor se soustavně vzdělává a aktivně účastní seminářů, jak v rámci kolegiální podpory, šablon, map i dalších vzdělávacích aktivit. 

  Zařízení má tři podlaží, děti mají k dispozici dvě zahrady s herními prvky. Zelená zahrada je vybavena přírodními prvky a probíhá zde výuka v rámci enviromentálního vzdělávání, kdy se děti starají o záhonky a provádí všechny zahradnické práce. V rámci enviromentálního vzdělávání máme v mateřské škole dva králíky, dva šneky africké a rybičky. 

Srdíčko

Horská 282, Trutnov 2  

                                                                                

499 733 387            

499 733 281

horska@mstrutnov.cz