O nás

                         Virtuální prohlídka MŠ: https://www.youtube.com/watch?v=YaNlZH_3AQM  

     Mateřská škola Srdíčko je jedním z odloučených pracovišť Mateřské školy Trutnov. Dvoupatrová   atypická historická budova školky s bočním křídlem a dvěma zahradami, se nachází v severní okrajové   části města Trutnov v Horním Starém Městě. Původní prvorepubliková vila byla 6. 10. 1910 předána do   užívání   jako Mateřská škola firmy J. A. Kluge a svému účelu slouží nepřetržitě dodnes. Rekonstrukce a   opravy probíhají průběžně s ohledem na původní charakter budovy i zahrad tak, aby byla zachována jejich   neopakovatelná identita. Vnitřní prostory jsou prostorné a vzdušné. Každá z šesti tříd disponuje vlastní hernou, ložnicí a sociálním zařízení. Na pohybové aktivity je využívána tělocvična v přízemí budovy, v suterénu se nacházejí dvě jídelny. V létě roku 2021 proběhla dlouhodobě plánovaná výměna oken. Součástí mateřské školy jsou dvě zahrady. U budovy se nachází malá zahrada s altánem (rekonstrukce 2010), herními prvky, tartanovou dráhou, kotcem s králíkem a morčetem, ovocnými stromy i sadovými úpravami. Druhá zahrada, takzvaná přírodní - „Zelená herna“ (rekonstrukce proběhla z prostředků  OP MŽP).  Prostor je využíván pro  pěstitelské a badatelské činnosti,  poznávání přírody a  přírodních proměn dle ročních období. Součástí environmentálního vzdělávání je zapojení do  projektu Malý zahradník, Stromy a hospodaření s vodními zdroji.                                                                     

    Mateřská škola pracuje podle ŠVP "Krakonošovo  království“, ve kterém jsou  rozpracována a aktualizována všechna témata i cíle, včetně  dlouhodobé koncepce (ŠVP k  nahlédn utí v MŠ). Filosofie a cíle naší mateřské školy SRDÍČKO  spočívají v myšlence úzkého soužití s přírodou, společného tvoření pohody, zážitků, podpory  aktivního a zdravého životního stylu, získávání nových vědomostí a zkušeností tak, aby děti s rodiči i pedagogové měli chuť poznávat, bádat, naslouchat, setkávat se a aktivně se zajímat o dění kolem nás. Prioritou je maximální zkavalitňování výchovně vzdělávací péče s ohledem na individuální potřeby a schopnosti dětí. Pracujeme podle konceptu programu Začít spolu a od roku 2022 jsme součástí systému škol Začít spolu. Prostředí tříd je uspořádáno do tzv. center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k přirozené aktivitě a co největšímu osamostatnění. Kompletní ŠVP k nahlédnutí v mateřské škole.                                                

    Součástí výchovně vzdělávacích aktivit školy je práce se socio-emočním programem „Baltazar“, který se zaměřuje na správný sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociálním dovednostem a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy (inspirace na pracovištích CEBEI Bangor University ve Walesu).                                                 

       Ve školním roce 2023/2024  máme otevřeny věkově smíšené třídy pro děti od 3 do 7 let. Jednu běžnou třídu, tři třídy s rozšířenou  výukou anglického jazyka, kde pedagogové - lektoři Wow denně pracují metodou Wattsenglish - akreditované  MŠMT za pomoci materiálů Wow! Dvakrát týdně do tříd dochází na konverzaci externí lektoři (rodilí mluvčí). Dvě třídy se sníženým počtem žáků pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně těžkého narušení komunikačních schopností. Do těchto tříd jsou zařazovány děti na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP). Ve třídě pracují speciální pedagogové a logopedi, kteří dětem poskytují pravidelnou komplexní individuální i skupinovou péči, včetně logopedické péče, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti a potřeby. Ve všech třídách jsou v rámci inkluze integrovány děti se smyslovými, tělesnými, logopedickými i vývojovými poruchami. Dle potřeb dětí jsou na třídách přítomni asistenti a chůvy. V letošním školním roce má školka k dispozici tři asistenty pedagoga a jednoho školního asistenta. Mateřská škola pravidelně spolupracuje s organizacemi ve městě a okolí, školskými poradenskými zařízeními, městem Trutnov, dalšími vzdělávacími organizacemi a institucemi Krnap Vrchlabí, Středisko ekologické výchovy Sever Hradec Králové, Muzeum a Galerie Trutnov. Je aktivně zapojena do projektů Digiškolka, Polytechnické vzdělávání, Malý zahradník, Hláskování s Lipánkem, Elkonin, i Sophi, TRS/OPAV, MABEL, Klokanovy školky a je součástí sítě škol programu ZAČÍT SPOLU.