O nás

 

           VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH              

         MŠ SRDÍČKO                 

       Školní rok 2018/2019 je pro naši mateřskou školu rokem poznávání, získávání nových zkušeností, vzájemných setkávání, úzké spolupráce s rodinami dětí i organizacemi v našem městě a okolí, hledání nových cest a možností ve vzdělávání dětí i pedagogů, vedoucí k maximálnímu zkvalitnění výchovně vzdělávací péče a celkové koncepce mateřské školy vycházející z úzkého propojení s přírodou. V letošním školním roce máme v zařízení otevřeny dvě třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka, ve kterých pedagogové denně pracují metodou Wattsenglish - akreditované MŠMT za pomoci materiálů Wow! Dvakrát týdně budou docházet do tříd na celé dopoledne externí lektoři na konverzaci. Výchovně vzdělávací činnost probíhá ve školce celkem v šesti třídách. Kromě dvou anglických tříd,  je zajištěna v další třídě péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně těžkého narušení komunikačních schopností. Do třídy jsou zařazovány děti na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP). Ve třídě pracují speciální pedagogové a logoped, kteří dětem poskytují komplexní individuální i skupinovou  péči. Hlavním cílem je cílená podpora psychomotorického vývoje, včetně péče logopedické se zaměřením na komplexní rozvoj komunikačních schopností dítěte, nápravy nesprávné výslovnosti, s ohledem na individuální možnosti a schopnosti dítěte.  

       V ostatních třech třídách jsou v rámci inkluze integrovány děti se smyslovými, tělesnými, logopedickými i vývojovými poruchami. Dle potřeb dětí jsou na třídách přítomni asistenti a chůvy.

   

 

       Filosofie naší mateřské školy spočívá v myšlence, vytvořit dětem místo, kde se všichni cítí dobře a bezpečně a každý má dostatečné možnosti pro své uplatnění. Chceme vytvořit prostor pro radostné dětství, přirozený rozvoj dítěte ve všech oblastech. Naše mateřská škola si dala za cíl vytvořit dětem zázemí, kde je každé dítě vítáno a kde ho mají všichni rádi. Pracujeme dle záměrů a principů programu Začít spolu. Prostředí tříd je uspořádáno do tzv. center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu osamostatnění.

       Součástí výchovně vzdělávacích aktivit školy je práce se socio-emočním programem „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Program rozvíjí porozumění emocím, sociálním dovednostem a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy. Pro prezentaci různých principů, přístupů a konceptů se používají velcí maňásci - medvěd Baltazar, děti Kája a Mája. Inspiraci jsme načerpali při stáži učitelek mateřských škol na pracovištích CEBEI Bangor University ve Walesu.                                                                                      

       Budova mateřské školy se nachází v klidné okrajové části města. Má dlouholetou historii. 6. 10. 1910 byla budova předána do užívání jako Mateřská škola firmy J. A. Kluge a svému účelu slouží nepřetržitě dodnes. Rekonstrukce a opravy probíhají průběžně s ohledem na původní charakter budovy, tak aby byla zachována její neopakovatelná identita. Budova je dvoupatrová s bočním křídlem a suterénními prostory, které jsou využity ke stravování.

       Vnitřní prostory jsou ze všech stran prosvětleny řadami oken; třídy, herny i šatny dětí jsou velké, prostorné a vzdušné. Každá třída má k dispozici vlastní hernu, ložnici, sociální zařízení. Společně využíváme hernu pro pohybové aktivity dětí a jídelny.

     

 

      

Mateřská škola má dvě zahrady.

       U budovy je malá zahrada s altánem. Její rekonstrukce proběhla v roce 2010. Je vybavena pískovištěm, průlezkami s klouzačkou a domečkem, vláčkem a houpačkami pro děti. Pod přístřeškem je zahradní nábytek, kde mohou děti v letních měsících svačit. Zahradou se vine dráha pro jízdu na odrážedlech a kolech. To vše koresponduje se sadovými úpravami a výsadbou stromů.

       Druhá zahrada je zrekonstruována z prostředků OP MŽP jako přírodní „Zelená herna“ - prostor pro environmentální vzdělávání, k praktickému využití pro pěstitelské činnosti, poznávání přírody a přírodních proměn dle ročních období. Zahrada je členěna na část pro herní aktivity dětí – pískoviště, tobogán, dřevěné domky, sportovní herní prvky – lanový můstek, basket koš, fotbalové branky, prohazovadlo, houpačka kládová, prolézačka lezecká stěna a hrazdičky, palisádové bludiště, lanový labyrint, volná plocha (fotbal, hry, atletika)Další část je přírodní zahrada: altán – přírodní učebna, tabule, hmyzí hotel, domky pro Slunéčka sedmitečná, napáječky pro ptáky, budky pro ptáky, krmítka pro ptáky, čmeláčí dům, ježčí pelíšek, hmatová stezka, vrbový tunel s vrbovou chýškou, geologický koutek (vzory hornin – hmat), bylinková zahrádka, ovocné keře, vřesoviště, kompostárna, ekotoaleta, ohniště.

Mateřská škola úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními v oblasti:

Speciálně pedagogické centrum při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové Janské Lázně 
Speciálně pedagogické centrum Trutnov
Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, pracoviště Trutnov

Srdíčko

Horská 282, Trutnov 2                                                                          

499 733 387            

499 733 281

horska@mstrutnov.cz