Připravované akce

13. 6. 2019

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Ve čtvrtek od 8. 00 hodin proběhnou v průběhu dopoledne plánovaná šetření školským poradenským zařízením SPC Trutnov. Děkujeme odborníkům z SPC a rodičům za spolupráci. 

20. 6. 2019

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Od 8. 00 hodin proběhnou další logopedická šetření odborníkem ze školského poradenského zařízení. Děkujeme SPC Trutnov a rodičům za spolupráci. 

27. 6. 2019

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ PŘIJATÝCH DĚTÍ

    Ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 16.00 hodin proběhne informativní schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019. Informace a čas setkání budou v průběhu měsíce května upřesněny.                             

5. 10. 2019

RÝBRCOL DUCH HOR

     Naše mateřská školka Srdíčko se aktivně zapojila do akcí RÝBRCOUL  DUCH HOR. Její druhý ročník se uskuteční v sobotu 5. 10. 2018, kdy počítáme se zapojením rodin našich dětí. 

Proběhlé akce

2. 5. 2019

ZÁPIS DO MŠ HORSKÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

     ZÁPIS DO MŠ SRDÍČKO HORSKÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PROBĚHNE VE DNECH 2. 5. až 3. 5. 2019 od 10.00 do 16.00 HODIN. Zájemci o umístění svého dítěte se musí k zápisu dostavit ve výše uvedeném termínu a čase osobně s dítětem a rodným listem. V průběhu zápisu mají zájemci možnost prohlédnou si prostory školky, seznámit se se zaměstnanci i koncepcí školy.

                                                                TĚŠÍME SE NA VÁS

                                                                                            Kolektiv zaměstnanců MŠ SRDÍČKO

 

29. 4. 2019

SRAZ ABSOLVENTŮ 2019

    Od 16.00 hodin se uskuteční tradiční "SRAZ LOŇSKÝCH ABSOLVENTŮ MŠ SRDÍČKO". Čeká Vás detektivní hra: "Putování za srdíčkem", povídání, hraní, mlsání a volná zábava. Těšíme se na Vás

29. 4. 2019

ČARODĚJNICKÉ ROJENÍ

     Dnešní den se školka změní v tajemný příbytek slavných čarodějů a čarodějnic. Těší se na Vás Srdíčkové čarodějky  

18. 4. 2019

Logopedické šetření

    Ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 8.00 hodin proběhnou další plánovaná šetření odborníkem SPC Trutnov. Děkujeme odborníkům SPC Trutnov za spolupráci. 

11. 4. 2019

Logopedické šetření

     Ve čtvrtek 11. 4. proběhnou od 8.00 hodin, podle stanoveného harmonogramu, plánovaná logopedická šetření odborníkem SPC Trutnov. Děkujeme SPC Trutnov za spolupráci. 

10. 4. 2019

NÁVŠTĚVA SPC JANSKÉ LÁZNĚ

     Do Mš Srdíčko přijede na návštěvu speciální pedagog a psycholog z SPC Janské Lázně. Děkujeme odborníkům z SPC JL za spolupráci. 

17. 2. 2019

Rýbrcoul - pohádkový vlak

     V neděli 17. 2. 2019 po 14. hodině se děti z MŠ SRDÍČKO spolu s pedagogy zapojili do natáčení propagačního snímku pro další ročník Rýbrcoul - duch hor. Děti nasedly do připraveného pohádkového vláčku a vyrazilo se na cestu do Mladých Buků, kde je čekalo pohádkové překvapení. Roztančený hudební vláček s kapelou Benjamin´s Clan bylo slyšet na míle daleko a zpáteční cestou do Trutnova budil všeobecné veselí a údiv na tvářích kolemjdoucích. Děkujeme rodičům za spolupráci. 

https://www.facebook.com/rybrcoulduchhor/videos/349689505648085/?

21. 1. 2019

Rok na zemi - seminář pro pedagogy

     V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl ve dnech 21. a 22. 1. 2019 v prosotorách tělocvičny MŠ Srdíčko seminář enviromentální výchovy ROK NA ZEMI. Lektorka EVVO Lenka Hronešová seznámila přihlášené účastníky s celoročním programem a jeho využitím v rámci RVPPV, včetně praktických ukázek a činností. Děkujeme Lence Hronešové za bohatou náplň semináře a praktické nápady. 

19. 12. 2018

Vánoční zpívání s rodiči

    Tradičním zpíváním vánočních koled 19. 12. 2018 od 16. 30 hodin v Kostele sv. Václava v Horním Starém Městě v Trutnově se společně s rodiči naladíme na nastávající svátky a s vánočními přáními se rozejdeme do našich domovů.   

22. 11. 2018

Logopedické šetření SPC Trutnov

     V průběhu dopoledne proběhnou podle připraveného harmonogramu plánovaná logopedická šetření pracovníkem SPC Trutnov. 

3. 11. 2018

Vítání občánků v listopadu

     Děti z mateřské školy Srdíčko pojedou  v sobotu 3. 11. 2018 přivítat do života pásmem básniček a písniček nové malé občánky města Trutnova. Vítání občánků proběhne v prosotrách Městské radnice Trutnov. 

28. 10. 2018

100 let republiky

     Naše mateřská škola Srdíčko se zapojila do akce Agentury Dobrý den Pelhřimov s názvem Český den s českými vlajkami. Ke 100. výročí republiky jsme podpořili rekord o nejvíc vyvěšených vlajek České republiky dne 28. 10. 2018. 

18. 10. 2018

Motýlci ze Sedmikrásky na Zelené zahradě

     Třída Motýlků z MŠ Sedmikráska přijela na návštěvu za svými kamarády z MŠ Srdíčko. Děti si společně pohrály na Zelené zahradě, děti ze Srdíčka kamarádům ukázaly, co všechno se dá v přírodní zahradě podniknout. Děkujeme za návštěvu. 

17. 10. 2018

Návštěva ve školce

     Do mateřské školy přijede na pravidelnou návštěvu pani ředitelka MŠ TRUTNOV Bc. Vladimíra Priputenová, seznámit se s novinkami v zařízení, třídními plány, změnami na jednotlivých třídách a podívala se na aktivity a činnosti  dětí, pedagogů i zaměstnanců. 

6. 10. 2018

RÝBRCOUL DUCH HOR

     Naše mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže pořádané v rámci akce: "RÝBRCOUL DUCH HOR". Děti malovaly obrázky podle příběhu o Rýbrcoulovi. Obrázek Emy Liškové z naší MŠ Srdíčko, byl vyhodnocen porotou i širokou veřejností jako druhý nejlepší v předškolní kategorii. Děti ze třídy Kytiček podpořily akci namalováním divadelních kulis, další hrály permoníky. Děkujeme pořadatelům za organizaci a uspořádání celé akce. 

https://www.facebook.com/rybrcoulduchhor/

 

11. 9. 2018

Třídní schůzky 2018

     Společná schůzka rodičů se uskuteční dne 11. 9. 2018 od 16.00 hodin v prostorách školní tělocvičny. Po ukončení proběhnou podle potřeby schůzky rodičů na třídách. Program schůzky na webové vývěsce a nástěnkách v prostorách mateřské školy.      Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců mateřské školy

11. 9. 2018

Logopedické šetření SPC Trutnov

     Od 8.00 hodin proběhnou podle stanoveného harmonogramu plánovaná logopedická šetření odborníky ze školského poradenského zařízení  Spc Trutnov. 

8. 9. 2018

Dny evropského dědictví-Oživlé památky

     Děti ze tříd Motýlků a Kytiček naší mateřské školy namalovaly obrázky do výtvarné soutěže: Oživlé památky. Výstava výtvarných prací proběhla v rámci Dnů evropského dědictví ve dnech 8. - 9. 9. 2018 v prostorách podloubí Městské radnice Trutnov na Krakonošově náměstí. 

1. 6. 2018

Fotbalový turnaj 2018

    MŠ Srdíčko ve spolupráci s Fotbalovým klubem SK HSM Trutnov uspořádalo pro ostatní mateřské školy tradiční fotbalový turnaj. Pod  vedením Mgr. Radky Vikové, která sama aktivně korigovala vše potřebné pro úspěšný průběh akce, se malí fotbalisté mohli těšit ze svých hráčských úspěchů a vítězství. Děkujeme tímto za pomoc rodině Seidlových, která svým osobním nasazením, při neočekávané zdravotní indispozici spoluorganizátora akce pana Groha, velkou měrou pomohla ke zdárnému průběhu fotbalového turnaje. Panu Grohovi přejeme brzké uzdravení. Na všechny týmy se těšíme v příštím školním roce. Děkujeme i ostatním, kteří akci podpořili. 

30. 5. 2018

Malé maturitky 2018

     Předškoláky čeká slavný den, ve kterém si prověří svoje vědomosti, dovednosti, samostatnost, obratnost při plnění jednotlivých úkolů malých maturitek, které prověří jejich připravenost na školu. Malé maturitky budou ukončeny slavnostním pasováním předškoláků na školáky a sladkou odměnou. Děkujeme rodičům za dopomoc při organizování akce. 

29. 5. 2018

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Další plánované šetření pracovníkem školského poradenského zařízení. Šetření budou probíhat od 8.00 hodin podle stanoveného harmonogramu za účasti rodičů. Děkujeme Spc Trutnov za spolupráci. 

18. 5. 2018

Zpívání pro seniory v Alzheimer Care

     Děti ze Sluníček pojedou v rámci svátku Den matek do Svobody nad Úpou do Alzheimer Care zazpívat písničky zdejším klientům a personálu. Děti ostatních tříd vyrobí pro seniory a personál malé dárečky. 

17. 5. 2018

Setkání absolventů 2018

     Tradiční setkání loňských absolventů mateřské školy Srdíčko, ze kterých už jsou v tomto školním roce prvňáčci, se uskuteční v prostorách školy od 16.00 hodin. Děkujeme rodičům za dopomoc při organizaci akce a donesené pohoštění. 

17. 5. 2018

Šetření SPC Janské Lázně

     Od 8:00 hodin proběne v rámci vzájemné spolupráce pracovní setkání a šetření pracovníků SPC Janské Lázně. Děkujeme pracovníkům poradenského zařízení za spolupráci a provedená šetření. 

26. 4. 2018

Seminář Učení podle Cornella

     Ve dnech 26. a 27. 4. 2018 se v našem zařízení uskuteční dva semináře Učení podle Cornella. Seminář lektorují odborníci ze Střediska Sever Hradec Králové. Účastní se všichni pedagogové MŠ Srdíčko a zájemnci z ostatních škol subjektu. 

12. 4. 2018

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Další plánované šetření pracovníkem SPC Trutnov, z důvodu nových doporučení a stanovení míry podpůrných opatření pro další školní rok 2018 - 2019. Šetření bude probíhat od 8.00 hodin podle stanveného harmonogramu za přítomnosti rodičů. 

5. 4. 2018

Logopedická šetření SPC Trutnov

     V rámci vzájemné spolupráce přijede do mateřské školy pracovník SPC Trutnov, který provede plánovaná kontrolní šetření, z důvodu obnovení doporučení a stanovení podpůrných opatření pro další školní rok 2018-2019. Šetření budou probíhat podle stanoveného harmonogramu od 8.00 hodin v Logohrátkách u třídy Motýlků. Rodiče musí být u šetření přítomni. 

29. 3. 2018

Návštěva pedagogů z Čisté

     V rámci projektů sdílení a vzájemné kolegiální podpory navštíví naši mateřskou školu kolegyně z mateřské školy v Čisté, které se seznámí s chodem celého zařízení, koncepcí mateřské školy, aktivitami na jednotlivých třídách a činnostmi  v centrech aktivit. 

8. 3. 2018

Zpíváme pro seniory z Trutnova

     Dne 8. března pojedeme potěšit pásmem písniček, básniček a tanečků seniory do Národního domu v Trutnově. Ostatní třídy vyrobí s pedagogy malé dárečky pro seniory, jako poděkování. Začátek vystoupení ve 14.00 hodin. 

3. 3. 2018

Vítání občánků v březnu

     Zástupci dětí z MŠ Srdíčko pojedou do života přivítat pásmem básniček a písniček malé spoluobčánky města Trutnova. Vítání občánků se uskuteční na Městské radnici Trutnov na Krakonošově náměstí. Děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc při realizaci akce. 

31. 1. 2018

Návštěva pedagogů z Vrchlabí

     V rámci kolegyální podpory zavítají do naší mateřské školy kolegyně z Vrchlabí, které si prohlédnou prostředí mateřské školy, seznámí se s provozem a každodenním chodem zařízení, podívají se do činností jednotlivých tříd. 

22. 1. 2018

Projekt Kolegiální podpora další pracovní setkání

     V rámci  projektu Pavučiny a spol.: Kolegiální podpora se uskuteční další pracovní setkání účastníků projektu, kde se budou  předávat  informace, zkušenosti, nápady. Odbornou radou a pomocí nám bude nápomocný garant projektu Lenka Hronešová. 

13. 1. 2018

STEP BY STEP V MŠ SRDÍČKO

     V sobotu dopoledne zavítají a přijedou načerpat inspiraci do naší mateřské školy pedagogové z celé České republiky v rámci školení STEP BY STEP. Po mateřské škole je provede vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Radomíra Viková, která je seznámí s koncepcí školy a chodem celého zařízení. 

5. 1. 2018

Tříkrálová sbírka 2018

    MŠ Srdíčko se letos opět od 5. 1. do 12. 1. 2018 připojí ke koledníkům Tříkrálové sbírky. Děti s učiteli se vydají s písničkou do ulic, firem a obchodů města Trutnova, kde se budou snažit získat drobné příspěvky na dobrou věc. Rodiče se mohou ke sbírce připojit na jednotlivých třídách mateřské školy. 

 

 

 

https://trutnovinky.cz/zpravy/aktuality/2018/leden/my-tri-kralove-jdeme-k-vam-zacina-trikralova-sbirka/ 

21. 12. 2017

Vánoční zpěvy v kostele

     Tradičním zpíváním vánočních koled v Kostele sv. Václava v Horním Starém Městě v Trutnově se společně s rodiči naladíme na  nastávající svátky a připomeneme si, co je v životě každého z nás to nejdůležitější a vzpomeneme na naše nejbližší.   

19. 12. 2017

Píše se o nás....

     V Radničních listech města Trutnov vyšly dva články o akcích a aktivitách naší Mateřské školy Srdíčko, Horská 282, Trutnov, která se v čase předvánočním snaží nemyslet jen na sebe, ale i pomáhat. První článek pod názvem: Prosincové setkání generací.... a druhý článek pod názvem: Mikulášoviny v MŠ SRDÍČKO Trutnov. Děkujeme našim dětem a rodičům, že nás v těchto aktivitách podporují. 

http://www.trutnov.cz/file/12151/

7. 12. 2017

Zpívání seniorům z Klubu důchodců

     Děti ze Sluníček pojedou v odpoledních hodinách do Národního domu v Trutnově potěšit pásmem Mikulášských písniček, básniček a tanečků seniory z Klubu důchodců Trutnov. Děti z ostatních tříd vyrobí pro seniory malé dárečky. 

4. 12. 2017

Mikuláš a jeho kamarádi....

     Tradiční Mikulášská trachtace pro děti a jejich rodiče, plná veselých čertovských úkolů, her i logického myšlení. Start v 16.00 hodin, každý začíná plnit úkol u své třídy, do které dochází a pak s rodiči budete postupovat  po směru hodinových  ručiček.

1. 12. 2017

Zpíváme pro seniory v Alzheimer Care

     Tradičně se v tento předvánoční čas vypravíme za seniory do Alzheimer Care ve Svobobě nad Úpou potěšit babičky a dědečky vánočními koledami, písničkami a vlastnoručně vyrobenými dárečky. 

 

 

 

https://www.facebook.com/alzheimercare/photos/pcb.957537871066149/957537037732899/?type=3&theater

30. 11. 2017

Logopedická šetření SPC Trutnov

    Další z naplánovaných termínů logopedických šetření odborným pracovníkem z SPC Trutnov, kdy se společně snažíme o neustálé zkvalitnění péče o děti, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Děkujeme Mgr. Ivě Dusbabové z tohoto školského poradenského zařízení za provedená šetření a rodičům za spolupráci. 

14. 11. 2017

Logopedické šetření SPC Trutnov

    V průběhu úterního dopoledne 14. 11. 2017 proběhla od 8.00 hodin plánovaná logopedická šetření poradenským pracovníkem Mgr. et Mgr. Lucií Veinertovou z SPC Trutnov. Děkujeme školskému poradenskému zařízení za provedená šetření a spolupráci.  

4. 11. 2017

Oslava Mateřské školy Trutnov

     V rámci oslav 50. výročí založení MŠ Tkalcová Trutnov, proběhla 4. 11. 2017 ve dvou odpoledních představeních v divadle UFFO slavnostní přehlídka všech škol Mateřské školy Trutnov. Dětští zástupci z jednotlivých zařízení vystoupili, na podporu svých kamarádů z mateřské školy Tkalcovská, s krátkým kulturním programem. Děkujeme rodičům za doprovod dětí na akci a dopomoc při organizaci.

Odkazy na tisk, fotogalerii a video:

http://www.trutnov.cz/file/12118/

https://trutnovinky.cz/foto/2017/listopad/obrazem-spolecna-prehlidka-materskych-skol/

https://www.youtube.com/watch?v=nFvEQCfwq2s 

4. 11. 2017

Vítání občánků v listopadu

     Děti z naší mateřské školy Srdíčko jely 4. 11. 2017 od 8.00 hodin přivítat pásmem písniček a básniček nové malé spoluobčánky města Trutnov. Akce proběhly na Městské radnici Trutnov, na Krakonošově náměstí. Děkujeme rodičům za doprovod dětí na akci. 

31. 10. 2017

Návštěva Bc. Vladimíry Priputenové

     V úterý 31. 10. 2017 nás svou návštěvou poctila pani ředitelka Mateřské školy Trutnov Bc. Vladimíra Priputenová. Prošla si všechny třídy, blíže se seznámila s jejich koncepcí a denními činnostmi a aktivitami. Děkujeme za příjemnou návštěvu. 

26. 9. 2017

Píše se o nás.....

     Radniční listy měsíce září 2017, které vycházejí jako Městské noviny Trutnov, uvádějí na straně č. 16 článek o naší mateřské škole: S ÚSMĚVEM NA LÍČKU, VÍTEJTE, MILÉ RODINKY V SRDÍČKU.....tak začal nový školní rok v MŠ SRDÍČKO, HORSKÁ 282, TRUTNOV. Ve školce nastalo barevné hemžení a celou budovou se nese švitoření malých capartů...........Děkujeme všem rodičům za důvěru a pravidelnou podporu našich aktivit. Úsměv na líčku po celý školní rok přeje všem rodinkám Kolektiv MŠ SRDÍČKO

http://www.trutnov.cz/file/12035/

 

25. 9. 2017

Zapojení do projektu Pavučina a spol.

     Pedagogové naší MŠ Srdíčko se v letošním školním roce, včetně pravidelného vzdělávání, zapojili do projektu enviromentálního vzdělávání s názvem Kolegiální podpora pedagogů v síti Mrkvička. Projekt  Pavučiny, spolu se třemi středisky ekologické výchovy, má napomoci zainteresovaným pedagogům zlepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci v rámci  společně vypracovaných projektů, získat tím cenné zkušenosti, které povedou ke zkvalitnění společného dlouhodobého plánování v rámci enviromentálního vzdělávání dětí na zařízení. Děkujeme za seznámení a uvedení do projektu paní Lence Hronešové a těšíme se na celoroční spolupráci.   

23. 9. 2017

Návštěva pedagogů ze semináře Step by Step

     Mateřskou školu navštívila v rámci semináře Step by Step skupina pedagogů se svými lektorkami z Královehradeckého kraje. Vedoucí pracoviště Radka Viková seznámila pedagogy s historií a vizí mateřské školy, která úzce vychází ze záměrů a principů Step by Step. Provedla je budovou, třídami, ukázala zahrady a přilehlé prostory mateřské školy. Na třídě Kytiček s rozšířenou výukou anglického jazyka spolu s kolegyní Gábinou Velebovou seznámily kolegyně s chodem a koncepcí třídy, některými vlastnoručně vyrobenými pomůckami a možnými aktivitami. Účastníci semináře měli možnost nahlédnout i do připravovaných činností a aktivit v jednotlivých centrech jak ve třídě Kytiček, tak Motýlků i Včeliček. K dispozici jim byla svou odbornou radou a pomocí paní učitelka Jitka Hurdálková a ve speciální třídě Dáša Kážová. 

19. 9. 2017

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Dne 19. 9. 2017 od 8.00 hodin, proběhla, podle časového harmonogramu, odložená logopedická šetření odborníkem ze školského poradenského zařízení Spc Trutnov Mgr. et Mgr. Lucií Veinertovou. Děkujeme pracovníkům Spc Trutnov za spolupráci, zvláště pak Lucii Veinertové. 

Srdíčko

Horská 282, Trutnov 2                                                                          

499 733 387            

499 733 281

horska@mstrutnov.cz