Připravované akce

28. 10. 2020

Návštěva paní ředitelky Bc. Vladimíry Priputenové

     Ve středu 28. 10  2020 se do naší mateřské školy přijede podívat na pravidlenou návštěvu paní ředitelka Bc. Vladimíra Priputenová. Proběhne každoroční kontrola provozu a pedagogických činností a aktivit.                                                   

7. 11. 2020

Listopadové vítání občánků

     Vybrané děti ze sborečku pojedou v sobotu 7. 11. 2020 slavnostně přivítat pásmem básniček a písniček malé spoluobčánky města Trutnova. Děkujem rodičům za dopomoc. Časy vítání budou upřesněny na začátku listopadu. 

Proběhlé akce

10. 10. 2020

Říjnové vítání občánků

     V sobotu 10. 10. 2020 pojedou vybrané děti do Trutnova, kde slavnostně přivítají pásmem písniček a básniček malé občánky města. Čas bude upřesněn na začátku října. Děkujeme rodičům za spolupráci a dopomoc. 

24. 9. 2020

CKP - Dobrý začátek

     V rámci projektu Step by Step ČR  a Centra kolegiální podpory při MŠ Trutnov Učíme se spolu, se ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 16.00 hodin v prostorách mateřské školy uskuteční setkání s názvem Dobrý začátek. 

22. 9. 2020

Seminář pro pedagogy Nadané dítě

     V úterý 22. 9. 2020, se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci APIV B, uskuteční od 11.00 hodin ve školícím prostoru mateřské školy seminář pro přihlášené pedagogy na téma Nadané dítě s lektorkou Mgr. Šprachtovou. 

16. 9. 2020

Třídní schůzky 2020

    Ve středu 16. 9. 2020 od 16.00 hodin srdečně zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční ve venkovním prostoru na zahradě mateřské školy a následně podle potřeby v jednotlivých třídách. Program schůzky: Informace o provozu, opatřeních COVID 19, koncepci, plánovaných akcích, bezpečnosti, stravování, hospodaření nadačního fondu a odhlasování příspěvků pro nový školní rok.

Těší se na Vás Kolektiv zaměstnanců MŠ Srdíčko

Děkujeme rodičům za hojnou účast na třídních schůzkách, moc si toho vážíme a těšíme se vzájemnou celoroční spolupráci.

16. 9. 2020

Logopedická supervize

     Od 15. 30 hodin se ve sborovně mateřské školy uskutečnila logopedická supervize speciálních pedagogů a logopedů školy, kde proběhlo rozplánování logopedické péče na školní rok 2020/2021. 

16. 9. 2020

Šetření SPC Trutnov

     Z důvodu vládních opatření COVID 19 proběhnou naplánovaná logopedická šetření v prostorách školského poradenského zařízení SPC Trutnov v Lesnické ulici. Děkujeme Spc Trutnov a jejím pracovníkům za spolupráci. Děkujeme za pochopení

31. 8. 2020

Porada provozních a pedagogických pracovníků MŠ

     V pondělí 31. 8. 2020 proběhne od 14.00 hodin porada provozních a pedagogických pracovníků mateřské školy. 

31. 8. 2020

Pedagogická porada

     V pondělí 31. 8. 2020 proběhne od 9.00 hodin pedagogická porada učitelů mateřské školy. 

30. 6. 2020

Porada zaměstnanců mateřské školy

     V ůterý 30. 6. 2020 se uskuteční pedagogická a provozní porada zaměstnanců Mateřské školy Srdíčko - Horská Trutnov. Na programu je kontrola provedených úkolů a aktivit, řešení připomínek, plán činností a aktivit na nový školní rok a další. Mgr. Radomíra Viková

4. 5. 2020

Zápis do MŠ 2020 - informace

Všechny potřebné informace k zápisu do mateřských škol 2020 najdete po rozkliknutí názvu v přiložených souborech, stejně tak na centrálních webových stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY TRUTNOV, v sekci pro rodiče. Zápis začíná bez účasti dětí od 4. 5. 2020. Veškeré informace v přiložených souborech. 

5. 3. 2020

DEN ŽEN V NÁRODNÍM DOMĚ

    Ve čtvrtek 5. 3. 2020 v rámci oslav DNE ŽEN pojedou děti ze Sluníček zazpívat seniorům do Národního domu v Trutnově. Děti z ostatních tříd vyrobí pro seniory drobné dárečky.  

2. 3. 2020

Stáž pedagoga Klokanovy školky

     První březnový týden proběhla v naší mateřské škole v rámci kolegiální podpory Klokanovy školky stáž pedagoga Bc. Hany Kulhánkové z Jičína. Paní učitelka byla seznámena s celkovou koncepcí a provozem mateřské školy. V průběhu celého týdne si prošla všechny třídy, účastnila se výchovně vzdělávacích činností v rámci center aktivit a čerpala inspiraci pro další práci.  

6. 1. 2020

Projekt MALÝ ZAHRADNÍK

    Naše MŠ Srdíčko byla na základě své dlouhodobé koncepce, pořádaných činností a aktivit vybrána do projektu MALÝ ZAHRADNÍK 2020, vzdělávacího programu AGRO CS. Super zpráva a díky celému kolektivu.  

https://www.malyzahradnik.cz

5. 12. 2019

Mikulášské zpívání v Národním domě Trutnov

     Děti ze třídy Kytiček pojedou 5. 12. 2019 v odpoledních hodinách potěšit Mikulášským pásmem písniček a pohádek důchodce do Národního domu Trutnov. Děti z ostatních tříd vyrobí pro důchodce malá překvapení. 

4. 12. 2019

Mikulášské zpívání v Alzheimer centru

   V čase předvánočním nemyslíme jen na sebe, ale snažíme se dělat radost ostatním. Ve středu 4. 12. 2019 se vypraví děti ze třídy Sluníček do Svobody nad Úpou, kde dědečkům, babičkám i ostatnímu personálu Alzheimer Care s.r.o. zazpívají a zarecitují pásmo písniček a básniček k Mikuláši. Děti z ostatních tříd pomoh výrobou malých dárečků pro seniory i zaměstnance. 

https://www.facebook.com/alzheimercare/videos/565471834245011/

23. 11. 2019

Listopadové vítání občánků

     Děti z MŠ SRÍČKO pojedou v sobotu 23. 11. 2019 pásmem písniček a básniček přivítat do života nové malé trutnovské spoluobčánky. Děkujeme rodičům za spolupráci.  

21. 11. 2019

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Ve dne 14.11. a 21. 11. 2019 proběhnou od 8.00 hodin, podle daného harmonogramu, v prostorách mateřské školy, další kontrolní a plánovaná logopedická šetření za účasti rodičů. Děkujeme Mgr. Michaele Sedláčkové a SPC Trutnov za spolupráci. 

18. 11. 2019

Logopedie hrou

     V pondělí 18. 11. 2019 se od 15. 30 hodin uskuteční v prostorách tělocvičny mateřské školy interaktivní seminář pro rodiče. Seminář je zaměřen na efektivní a zábavnou komunikaci s dítětem, včetně podpory správné výslovnosti. Co sledovat, na co dávat pozor, seznámení s pomůckami, které můžou rodiče v domácím prostředí využít. Předávání zkušeností, fíglů.

17. 11. 2019

NEJVÍC VÉČEK - REKORD PRO 17.LISTOPAD 1989

     U příležitosti oslav 30 let svobody a demokracie se kolektiv MŠ SRDÍČKO připojil k vytvoření společného rekordu, který spočívá ve shromáždění co nejvíce fotografií se symbolem vítězství – „véčkem“ (oblíbeným gestem pana prezidenta Václava Havla, gestem spjatým se sametovou revolucí).    

https://www.nejvicvecek.cz/galerie/

 

 

25. 10. 2019

Rýbrcoulovo poděkování

     Děti, které zastupovaly naši mateřskou školu na akci Rýbrcoulovo podzemí a podílely se na rekordu v počtu výskytu permoníků na jednom místě, pojedou za odměnu do kina Vesmír, kde si pro ně Rýbrcoul připravil nejedno překvapení. 

15. 10. 2019

CKP - Nadané dítě

     Ve sborovně mateřské školy, proběhne v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve dnech 15. 10. a 22. 10. 2019 školení s názvem: "Nadané dítě". Pedagogové z jednotlivých odloučených pracovišť získají nové informace o nejaktuálnějších přístupech v péči o nadané děti. 

12. 10. 2019

Vítání občánků

     Děti z MŠ Srdíčko pojedou v sobotu 12. 10. 2019 dopoledne do Trutnova, kde na městské radnici přivítají pásmem písniček a básniček nové občánky města. Sraz před Městskou radnicí v Trutnově na Krakonošově náměstí v 9. 00 hodin. Děti budou vystupovat v 9.30 hodin a 10. 30 hodin (na druhé vystoupení se můžete přijít podívat a děti si posléze vyzvednout). Děkujeme rodičům vystupujících dětí za včasné přivedení a vyzvednutí dětí. Dáša a Gabča 

5. 10. 2019

RÝBRCOL DUCH HOR

    Naše mateřská školka Srdíčko se aktivně zapojila do akcí RÝBRCOUL  DUCH HOR. Její druhý ročník se uskuteční v sobotu 5. 10. 2018, kdy počítáme se zapojením rodin našich dětí. 

https://trutnovinky.cz/zpravy/aktuality/2019/rijen/trutnov-ma-novy-zapis-v-guinessove-knize-rekordu-156-permoniku-na-jednom-miste/

https://trutnovinky.cz/zpravy/aktuality/2019/rijen/trutnov-ma-novou-naucnou-stezku-podoby-rybrcoula/

 

2. 10. 2019

Školení CKP v Hradci Králové

     V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, se uskuteční v Hradci Králové školení CKP, tentokrát na téma: Práce se socioemočním programem Baltazar. 

2. 10. 2019

Logohrátky - konzultace

     Průběžně, od 15. 30 do 16. 30 hodin, se ve třídě Motýlků uskuteční individuální konzultace s rodiči dětí s platným DPŠZ. Rodiče budou seznámeni s organizací logopedické péče v tomto školním roce. 

23. 9. 2019

Školení vedoucích pracovníků

     V pondělí 23. 9. 2019 proběhne, v rámci celkové koncepce a dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků, včetně zkvalitňování výchovně vzdělávací péče, od 9.00 do 15.00 hodin školení vedoucích pracovníků Mateřské školy Trutnov. Vzdělávací program má název "Komunikace rodina - škola VPP." Těšíme se na Vás

19. 9. 2019

Logopedické šetření SPC Trutnov

     Ve dnech 12. 9. a 19. 9. 2019 proběhnou, za účasti rodičů, plánovaná logopedická šetření podle stanovených harmonogramů. Děkujeme SPC Trutnov za spolupráci. 

18. 9. 2019

CKP - Klokanovy školky

     V rámci CKP se zapojily naše kolegyně do celoročního projektu Klokanovy školky, kterou zaštiťuje v našem městě MŠ NA STRUZE, TRUTNOV. Další kolegyně budou dojíždět v rámci koegiální podpory do Jičína, kde tento projekt organizuje MŠ 17. LISTOPADU, JIČÍN. Setkání budou probíhat jednou měsíčně na výše uvedených zařízeních, kde se kolegyně seznámí s diagnostickými pomůckami Klokanův kufr a Klokanovy kapsy, jejich využitím v praxi, budou společně tvořit projekt, diagnostické materiály a pracovní listy k diagnostice. První setkání v Trutnově proběhlo 18. 9. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin, první setkání v Jičíně dne 25.9. 2019 od 15.00 do 17.00 hodin. Děkujeme výše uvedným školám za uspořádání akcí. 

17. 9. 2019

Návštěva v jeslích

     V rámci kolegiální podpory, se pedagogé naší mateřské školy aktivně účastnili v úterý 17. 9. 2019 od 15.00 do 17.00 hodin akce s názvem: Adaptační proces dítěte v jeslích. Akci uspořádala, v rámci školení CKP pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, MŠ Novodvorská v Městských jeslích Trutnov. Děkujeme Lence Mülerové a kolektivu Mš Novodvorská za přípravu akce a Jaroslavě Andělové i kolektivu za pozvání a cenné informace o chodu jeslí, včetně adaptace.  

16. 8. 2019

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

     Ani o letních prázdninách nezahálíme a proto jsme se společně vypravili na prohlídku nově otevřené hasičské zbrojnice, kde jsme se seznámili s technikou, zázemím i samotnými hasiči. Děkujeme hasičům z HSM Trutnov. 

27. 6. 2019

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ PŘIJATÝCH DĚTÍ

    Ve čtvrtek 27. 6. 2019 od 16.00 hodin proběhne informativní schůzka rodičů dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019. Informace a čas setkání budou v průběhu měsíce května upřesněny.                             

20. 6. 2019

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Od 8. 00 hodin proběhnou další logopedická šetření odborníkem ze školského poradenského zařízení. Děkujeme SPC Trutnov a rodičům za spolupráci. 

13. 6. 2019

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Ve čtvrtek od 8. 00 hodin proběhnou v průběhu dopoledne plánovaná šetření školským poradenským zařízením SPC Trutnov. Děkujeme odborníkům z SPC a rodičům za spolupráci. 

27. 5. 2019

NAŠI LETOŠNÍ MATURANTI

    "Z PŘEDŠKOLÁKŮ ŠKOLÁCI JSOU, TO JE ZNÁMÁ VĚC, MATURANTI SE Z NICH STALI, DO ŠKOLY JDOU PŘEC."

2. 5. 2019

ZÁPIS DO MŠ HORSKÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

     ZÁPIS DO MŠ SRDÍČKO HORSKÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PROBĚHNE VE DNECH 2. 5. až 3. 5. 2019 od 10.00 do 16.00 HODIN. Zájemci o umístění svého dítěte se musí k zápisu dostavit ve výše uvedeném termínu a čase osobně s dítětem a rodným listem. V průběhu zápisu mají zájemci možnost prohlédnou si prostory školky, seznámit se se zaměstnanci i koncepcí školy.

                                                                TĚŠÍME SE NA VÁS

                                                                                            Kolektiv zaměstnanců MŠ SRDÍČKO

 

29. 4. 2019

SRAZ ABSOLVENTŮ 2019

    Od 16.00 hodin se uskuteční tradiční "SRAZ LOŇSKÝCH ABSOLVENTŮ MŠ SRDÍČKO". Čeká Vás detektivní hra: "Putování za srdíčkem", povídání, hraní, mlsání a volná zábava. Těšíme se na Vás

29. 4. 2019

ČARODĚJNICKÉ ROJENÍ

     Dnešní den se školka změní v tajemný příbytek slavných čarodějů a čarodějnic. Těší se na Vás Srdíčkové čarodějky  

18. 4. 2019

Logopedické šetření

    Ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 8.00 hodin proběhnou další plánovaná šetření odborníkem SPC Trutnov. Děkujeme odborníkům SPC Trutnov za spolupráci. 

11. 4. 2019

Logopedické šetření

     Ve čtvrtek 11. 4. proběhnou od 8.00 hodin, podle stanoveného harmonogramu, plánovaná logopedická šetření odborníkem SPC Trutnov. Děkujeme SPC Trutnov za spolupráci. 

10. 4. 2019

NÁVŠTĚVA SPC JANSKÉ LÁZNĚ

     Do Mš Srdíčko přijede na návštěvu speciální pedagog a psycholog z SPC Janské Lázně. Děkujeme odborníkům z SPC JL za spolupráci. 

17. 2. 2019

Rýbrcoul - pohádkový vlak

     V neděli 17. 2. 2019 po 14. hodině se děti z MŠ SRDÍČKO spolu s pedagogy zapojili do natáčení propagačního snímku pro další ročník Rýbrcoul - duch hor. Děti nasedly do připraveného pohádkového vláčku a vyrazilo se na cestu do Mladých Buků, kde je čekalo pohádkové překvapení. Roztančený hudební vláček s kapelou Benjamin´s Clan bylo slyšet na míle daleko a zpáteční cestou do Trutnova budil všeobecné veselí a údiv na tvářích kolemjdoucích. Děkujeme rodičům za spolupráci. 

https://www.facebook.com/rybrcoulduchhor/videos/349689505648085/?

21. 1. 2019

Rok na zemi - seminář pro pedagogy

     V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl ve dnech 21. a 22. 1. 2019 v prosotorách tělocvičny MŠ Srdíčko seminář enviromentální výchovy ROK NA ZEMI. Lektorka EVVO Lenka Hronešová seznámila přihlášené účastníky s celoročním programem a jeho využitím v rámci RVPPV, včetně praktických ukázek a činností. Děkujeme Lence Hronešové za bohatou náplň semináře a praktické nápady. 

19. 12. 2018

Vánoční zpívání s rodiči

    Tradičním zpíváním vánočních koled 19. 12. 2018 od 16. 30 hodin v Kostele sv. Václava v Horním Starém Městě v Trutnově se společně s rodiči naladíme na nastávající svátky a s vánočními přáními se rozejdeme do našich domovů.   

22. 11. 2018

Logopedické šetření SPC Trutnov

     V průběhu dopoledne proběhnou podle připraveného harmonogramu plánovaná logopedická šetření pracovníkem SPC Trutnov. 

3. 11. 2018

Vítání občánků v listopadu

     Děti z mateřské školy Srdíčko pojedou  v sobotu 3. 11. 2018 přivítat do života pásmem básniček a písniček nové malé občánky města Trutnova. Vítání občánků proběhne v prosotrách Městské radnice Trutnov. 

28. 10. 2018

100 let republiky

     Naše mateřská škola Srdíčko se zapojila do akce Agentury Dobrý den Pelhřimov s názvem Český den s českými vlajkami. Ke 100. výročí republiky jsme podpořili rekord o nejvíc vyvěšených vlajek České republiky dne 28. 10. 2018. 

18. 10. 2018

Motýlci ze Sedmikrásky na Zelené zahradě

     Třída Motýlků z MŠ Sedmikráska přijela na návštěvu za svými kamarády z MŠ Srdíčko. Děti si společně pohrály na Zelené zahradě, děti ze Srdíčka kamarádům ukázaly, co všechno se dá v přírodní zahradě podniknout. Děkujeme za návštěvu. 

17. 10. 2018

Návštěva ve školce

     Do mateřské školy přijede na pravidelnou návštěvu pani ředitelka MŠ TRUTNOV Bc. Vladimíra Priputenová, seznámit se s novinkami v zařízení, třídními plány, změnami na jednotlivých třídách a podívala se na aktivity a činnosti  dětí, pedagogů i zaměstnanců. 

6. 10. 2018

RÝBRCOUL DUCH HOR

     Naše mateřská škola se zapojila do výtvarné soutěže pořádané v rámci akce: "RÝBRCOUL DUCH HOR". Děti malovaly obrázky podle příběhu o Rýbrcoulovi. Obrázek Emy Liškové z naší MŠ Srdíčko, byl vyhodnocen porotou i širokou veřejností jako druhý nejlepší v předškolní kategorii. Děti ze třídy Kytiček podpořily akci namalováním divadelních kulis, další hrály permoníky. Děkujeme pořadatelům za organizaci a uspořádání celé akce. 

https://www.facebook.com/rybrcoulduchhor/

 

11. 9. 2018

Třídní schůzky 2018

     Společná schůzka rodičů se uskuteční dne 11. 9. 2018 od 16.00 hodin v prostorách školní tělocvičny. Po ukončení proběhnou podle potřeby schůzky rodičů na třídách. Program schůzky na webové vývěsce a nástěnkách v prostorách mateřské školy.      Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců mateřské školy

11. 9. 2018

Logopedické šetření SPC Trutnov

     Od 8.00 hodin proběhnou podle stanoveného harmonogramu plánovaná logopedická šetření odborníky ze školského poradenského zařízení  Spc Trutnov. 

8. 9. 2018

Dny evropského dědictví-Oživlé památky

     Děti ze tříd Motýlků a Kytiček naší mateřské školy namalovaly obrázky do výtvarné soutěže: Oživlé památky. Výstava výtvarných prací proběhla v rámci Dnů evropského dědictví ve dnech 8. - 9. 9. 2018 v prostorách podloubí Městské radnice Trutnov na Krakonošově náměstí. 

1. 6. 2018

Fotbalový turnaj 2018

    MŠ Srdíčko ve spolupráci s Fotbalovým klubem SK HSM Trutnov uspořádalo pro ostatní mateřské školy tradiční fotbalový turnaj. Pod  vedením Mgr. Radky Vikové, která sama aktivně korigovala vše potřebné pro úspěšný průběh akce, se malí fotbalisté mohli těšit ze svých hráčských úspěchů a vítězství. Děkujeme tímto za pomoc rodině Seidlových, která svým osobním nasazením, při neočekávané zdravotní indispozici spoluorganizátora akce pana Groha, velkou měrou pomohla ke zdárnému průběhu fotbalového turnaje. Panu Grohovi přejeme brzké uzdravení. Na všechny týmy se těšíme v příštím školním roce. Děkujeme i ostatním, kteří akci podpořili. 

30. 5. 2018

Malé maturitky 2018

     Předškoláky čeká slavný den, ve kterém si prověří svoje vědomosti, dovednosti, samostatnost, obratnost při plnění jednotlivých úkolů malých maturitek, které prověří jejich připravenost na školu. Malé maturitky budou ukončeny slavnostním pasováním předškoláků na školáky a sladkou odměnou. Děkujeme rodičům za dopomoc při organizování akce. 

29. 5. 2018

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Další plánované šetření pracovníkem školského poradenského zařízení. Šetření budou probíhat od 8.00 hodin podle stanoveného harmonogramu za účasti rodičů. Děkujeme Spc Trutnov za spolupráci. 

18. 5. 2018

Zpívání pro seniory v Alzheimer Care

     Děti ze Sluníček pojedou v rámci svátku Den matek do Svobody nad Úpou do Alzheimer Care zazpívat písničky zdejším klientům a personálu. Děti ostatních tříd vyrobí pro seniory a personál malé dárečky. 

17. 5. 2018

Setkání absolventů 2018

     Tradiční setkání loňských absolventů mateřské školy Srdíčko, ze kterých už jsou v tomto školním roce prvňáčci, se uskuteční v prostorách školy od 16.00 hodin. Děkujeme rodičům za dopomoc při organizaci akce a donesené pohoštění. 

17. 5. 2018

Šetření SPC Janské Lázně

     Od 8:00 hodin proběne v rámci vzájemné spolupráce pracovní setkání a šetření pracovníků SPC Janské Lázně. Děkujeme pracovníkům poradenského zařízení za spolupráci a provedená šetření. 

26. 4. 2018

Seminář Učení podle Cornella

     Ve dnech 26. a 27. 4. 2018 se v našem zařízení uskuteční dva semináře Učení podle Cornella. Seminář lektorují odborníci ze Střediska Sever Hradec Králové. Účastní se všichni pedagogové MŠ Srdíčko a zájemnci z ostatních škol subjektu. 

12. 4. 2018

Logopedická šetření SPC Trutnov

     Další plánované šetření pracovníkem SPC Trutnov, z důvodu nových doporučení a stanovení míry podpůrných opatření pro další školní rok 2018 - 2019. Šetření bude probíhat od 8.00 hodin podle stanveného harmonogramu za přítomnosti rodičů. 

5. 4. 2018

Logopedická šetření SPC Trutnov

     V rámci vzájemné spolupráce přijede do mateřské školy pracovník SPC Trutnov, který provede plánovaná kontrolní šetření, z důvodu obnovení doporučení a stanovení podpůrných opatření pro další školní rok 2018-2019. Šetření budou probíhat podle stanoveného harmonogramu od 8.00 hodin v Logohrátkách u třídy Motýlků. Rodiče musí být u šetření přítomni. 

29. 3. 2018

Návštěva pedagogů z Čisté

     V rámci projektů sdílení a vzájemné kolegiální podpory navštíví naši mateřskou školu kolegyně z mateřské školy v Čisté, které se seznámí s chodem celého zařízení, koncepcí mateřské školy, aktivitami na jednotlivých třídách a činnostmi  v centrech aktivit. 

8. 3. 2018

Zpíváme pro seniory z Trutnova

     Dne 8. března pojedeme potěšit pásmem písniček, básniček a tanečků seniory do Národního domu v Trutnově. Ostatní třídy vyrobí s pedagogy malé dárečky pro seniory, jako poděkování. Začátek vystoupení ve 14.00 hodin. 

3. 3. 2018

Vítání občánků v březnu

     Zástupci dětí z MŠ Srdíčko pojedou do života přivítat pásmem básniček a písniček malé spoluobčánky města Trutnova. Vítání občánků se uskuteční na Městské radnici Trutnov na Krakonošově náměstí. Děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc při realizaci akce. 

31. 1. 2018

Návštěva pedagogů z Vrchlabí

     V rámci kolegyální podpory zavítají do naší mateřské školy kolegyně z Vrchlabí, které si prohlédnou prostředí mateřské školy, seznámí se s provozem a každodenním chodem zařízení, podívají se do činností jednotlivých tříd. 

22. 1. 2018

Projekt Kolegiální podpora další pracovní setkání

     V rámci  projektu Pavučiny a spol.: Kolegiální podpora se uskuteční další pracovní setkání účastníků projektu, kde se budou  předávat  informace, zkušenosti, nápady. Odbornou radou a pomocí nám bude nápomocný garant projektu Lenka Hronešová. 

13. 1. 2018

STEP BY STEP V MŠ SRDÍČKO

     V sobotu dopoledne zavítají a přijedou načerpat inspiraci do naší mateřské školy pedagogové z celé České republiky v rámci školení STEP BY STEP. Po mateřské škole je provede vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Radomíra Viková, která je seznámí s koncepcí školy a chodem celého zařízení. 

5. 1. 2018

Tříkrálová sbírka 2018

    MŠ Srdíčko se letos opět od 5. 1. do 12. 1. 2018 připojí ke koledníkům Tříkrálové sbírky. Děti s učiteli se vydají s písničkou do ulic, firem a obchodů města Trutnova, kde se budou snažit získat drobné příspěvky na dobrou věc. Rodiče se mohou ke sbírce připojit na jednotlivých třídách mateřské školy. 

 

 

 

https://trutnovinky.cz/zpravy/aktuality/2018/leden/my-tri-kralove-jdeme-k-vam-zacina-trikralova-sbirka/ 

21. 12. 2017

Vánoční zpěvy v kostele

     Tradičním zpíváním vánočních koled v Kostele sv. Václava v Horním Starém Městě v Trutnově se společně s rodiči naladíme na  nastávající svátky a připomeneme si, co je v životě každého z nás to nejdůležitější a vzpomeneme na naše nejbližší.   

19. 12. 2017

Píše se o nás....

     V Radničních listech města Trutnov vyšly dva články o akcích a aktivitách naší Mateřské školy Srdíčko, Horská 282, Trutnov, která se v čase předvánočním snaží nemyslet jen na sebe, ale i pomáhat. První článek pod názvem: Prosincové setkání generací.... a druhý článek pod názvem: Mikulášoviny v MŠ SRDÍČKO Trutnov. Děkujeme našim dětem a rodičům, že nás v těchto aktivitách podporují. 

http://www.trutnov.cz/file/12151/

7. 12. 2017

Zpívání seniorům z Klubu důchodců

     Děti ze Sluníček pojedou v odpoledních hodinách do Národního domu v Trutnově potěšit pásmem Mikulášských písniček, básniček a tanečků seniory z Klubu důchodců Trutnov. Děti z ostatních tříd vyrobí pro seniory malé dárečky. 

4. 12. 2017

Mikuláš a jeho kamarádi....

     Tradiční Mikulášská trachtace pro děti a jejich rodiče, plná veselých čertovských úkolů, her i logického myšlení. Start v 16.00 hodin, každý začíná plnit úkol u své třídy, do které dochází a pak s rodiči budete postupovat  po směru hodinových  ručiček.

1. 12. 2017

Zpíváme pro seniory v Alzheimer Care

     Tradičně se v tento předvánoční čas vypravíme za seniory do Alzheimer Care ve Svobobě nad Úpou potěšit babičky a dědečky vánočními koledami, písničkami a vlastnoručně vyrobenými dárečky. 

 

 

 

https://www.facebook.com/alzheimercare/photos/pcb.957537871066149/957537037732899/?type=3&theater

30. 11. 2017

Logopedická šetření SPC Trutnov

    Další z naplánovaných termínů logopedických šetření odborným pracovníkem z SPC Trutnov, kdy se společně snažíme o neustálé zkvalitnění péče o děti, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Děkujeme Mgr. Ivě Dusbabové z tohoto školského poradenského zařízení za provedená šetření a rodičům za spolupráci. 

14. 11. 2017

Logopedické šetření SPC Trutnov

    V průběhu úterního dopoledne 14. 11. 2017 proběhla od 8.00 hodin plánovaná logopedická šetření poradenským pracovníkem Mgr. et Mgr. Lucií Veinertovou z SPC Trutnov. Děkujeme školskému poradenskému zařízení za provedená šetření a spolupráci.  

31. 10. 2017

Návštěva Bc. Vladimíry Priputenové

     V úterý 31. 10. 2017 nás svou návštěvou poctila pani ředitelka Mateřské školy Trutnov Bc. Vladimíra Priputenová. Prošla si všechny třídy, blíže se seznámila s jejich koncepcí a denními činnostmi a aktivitami. Děkujeme za příjemnou návštěvu. 

25. 9. 2017

Zapojení do projektu Pavučina a spol.

     Pedagogové naší MŠ Srdíčko se v letošním školním roce, včetně pravidelného vzdělávání, zapojili do projektu enviromentálního vzdělávání s názvem Kolegiální podpora pedagogů v síti Mrkvička. Projekt  Pavučiny, spolu se třemi středisky ekologické výchovy, má napomoci zainteresovaným pedagogům zlepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci v rámci  společně vypracovaných projektů, získat tím cenné zkušenosti, které povedou ke zkvalitnění společného dlouhodobého plánování v rámci enviromentálního vzdělávání dětí na zařízení. Děkujeme za seznámení a uvedení do projektu paní Lence Hronešové a těšíme se na celoroční spolupráci.