AKTUALIZACE: 20. 10. 2020 v 11. 00 hodin

       Mateřská škola Srdíčko otevře 26. 10. 2020. Celodenní provoz zajištěn 6. 30 - 16. 30 hodin. Všechny třídy pondělím 26. 10. 2020 přecházejí na kombinovanou formu vzdělávání (prezenčně na třídách, distančně prostřednictvím e-mailové komunikace). Dbejte, prosíme, zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření v rámci prevence onemocnění COVID 19. Rodiče vstupují do budovy v rouškách, v zařízení se zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu. Do mateřské školy bude přijato dítě zcela zdravé. Dítě vykazující známky respiračního onemocnění (rýma, kašel, teplota, průjem) bude automaticky odesláno domů. 

                               Děkujeme, že dodržujete potřebná opatření k ochraně nás všech.  

                                                                                      Kolektiv zaměstnanců MŠ Srdíčko

_______________________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE: 17. 10. 2020 ve 14. 00 hodin

OZNÁMENÍ!!

Mateřská škola Srdíčko je z důvodu dalšího výskytu onemocnění COVID 19 do 23. 10. 2020 uzavřena. Budeme vás informovat v případě možných změn. Všechny třídy tímto přechází na distanční vzdělávání prostřednictvím vzájemné e-mailové komunikace jednotlivých tříd.

                                                                             Mgr. Radomíra Viková a kolektiv

_______________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 12. 10. 2020 ve 13.00 hodin

Z důvodu doporučení hygieny a dezinfekce prostředí bude provoz mateřské školy od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020 probíhat na jedné spojené třídě v přízemí školy. Provozní doba zůstává od 6.30 hodin do 16. 30 hodin. O dalších opatřeních vás budeme aktuálně informovat pomocí e-mailové komunikace a webových stránek. Předškoláci ze tříd s karanténím opatřením automaticky přecházejí na online výuku prostřednictvím e-mailové komunikace jednotlivých tříd (viz informace níže). Dětem z ostatních tříd, které si nechali rodiče z preventivních důvodů doma, zasílají jejich třídní učitelé výukové materiály taktéž e-mailovou komunikací.

Děkujeme za pochopení

Kolektiv MŠ Srdíčko,Horská Trutnov

______________________________________________________________________________________________

Milé rodinky,

zdravíme vás do vašich domovů z naší mateřské školy Srdíčko a níže přidáváme aktuální informace o provozu ke dni 12. 10. 2020.

     Jak jste již byli v průběhu víkendu prostřednictvím e-mailů a telefon. hovorů informováni, na děti a pedagogy ze tříd Myšiček a Včeliček se vztahuje karanténí opatření, z důvodu kontaktu s jedním potvrzeným případem COVID 19 v našem zařízení. Děkujeme za vaši okamžitou reakci a aktivní pomoc s řešením nastalé nelehké situace. Kdo mohl, neváhal, a i většinu dětí z ostatních tříd si nechal z preventivních důvodů týden doma (což  vychází i z doporučení hygiencké stanice v rámci dalších preventivních opatření COVID 19). Moc si vaší pomoci vážíme a děkujeme vám                                                       

                                                                                    Mgr. Radomíra Viková a kolektiv zaměstnanců

______________________________________________________________________________________________

     Milé rodinky, zdravíme do vašich voňavých domovů a přejeme krásné podzimní dny. Jak jistě víte, dochází v celé zemi ke zpřísňování bezpečnostních a hygienických opatření z důvodu šíření COVID 19. Z tohoto důvodu vás chceme s dostatečným předstihem informovat o případném vzdělávání na dálku, které by začalo automaticky probíhat v případě nařízeného uzavření našeho předškolního zařízení. Výuka by v době uzavření probíhala prostřednictvím e-mailové komunikace jednotlivých tříd, které by pokračovaly ve vzdělávání podle svých třídních vzdělávacích programů. Pedagogové tříd budou rodičům pravidelně zasílat prostřednictvím e-mailu potřebné materiály, odkazy a nabídky aktivit a činností. Pravidelná logopedická péče bude v případě potřeby zajištěna online prostřednictvím Skype (upřesňující informace u Dáši Kážové, e-mail: d.kazova@mstrutnov.cz). 

                                                                                    Kolektiv MŠ SRDÍČKO