V rámci projektu Stromy, děti z MŠ Srdíčko společně nazpívaly písničku Strom, strom, je náš kamarád.....a zahrály si na stromy. Každá třída se zaměřila na vybranou část projektu, kde děti například zkoumaly kůru stromů, hledaly, na co dřevo vůbec potřebujeme, pozorovaly, kdo na stromech, ve stromech i v jejich kořenech bydlí a jak se stromy mění podle probíhajícího ročního období. 

     Ve středu 22. 9. 2021 zavítala do naší Mateřské školy Srdíčko, Horská 282, Trutnov vzácná návštěva. S poděkováním, za Den otevřených dveří v rámci Dnů evropského dědictví, přišel na návštěvu starosta města Trutnov Mgr. Ivan Adamec. Po zařízení ho provedla vedoucí školy Mgr. Radomíra Viková. Pan starosta se seznámil s personálem, dětmi, prostředím, prostorami mateřské školy, osobně poděkoval kolektivu za organizaci celého dne a tlumočil vysokou účast a spokojenost návštěvníků.