Koncepce

CHARAKTERISTIKA 1. TŘÍDY - BERUŠKY

Třídu navštěvuje 23 dětí ve věkovém rozmezí 12/2013 – 5/2016, z toho 12 dívek a 11 chlapců. Jedná se o věkově smíšenou třídu.

Třída Berušek se nachází v mezipatře budovy, navazuje na ní ložnice. Třída je uzpůsobena do center aktivit, kde mohou děti samostatně pracovat. 

Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu "Krakonošovo království". Dětem jsou nabízeny různorodé aktivity inspirované programem „Začít spolu“. Děti vedeme ke spolupráci ve skupině, a respektování daných pravidel. Mají možnost samostatně se rozhodnou a zvolit si aktivitu, která je jim nejbližší.  

Během školního roku jsou dětem nabízeny další různorodé aktivity - výlety, divadla, návštěva knihovny a jiné kulturní akce.

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO PROGRAMU

TVP je rozpracován do 4 integrovaných bloků dle ŠVP:

1. Podzimníček; Škola plná kamarádů
2. Zimníček; Advent
3. Jarníček; Hody, hody, doprovody
4. Letníček; Prázdninové těšení