Koncepce

Charakteristika třídy

  Třída Berušek je letos novou třetí anglickou třídou v MŠ Srdíčko. Třída je smíšená a jsou tu děti od 3 do 4,4 let v celkovém počtu 25 dětí - z toho 9 chlapců a 16 dívek. Převážnou část jsou děti nové (16), u kterých probíhá postupná adaptace. Ostatní děti (9) již navštěvují mateřskou školu druhým rokem.     

Třída se nachází v prvním mezipatře budovy a sousedí se speciální třídou Myšičky. Třída je rozdělena na tři části – herna, ložnice a kuchyňka. Na chodbě jsou umístěné šatny pro děti a umývárna s WC. 

Ve třídě probíhá rozšířená výuka angličtiny - Metoda Wattsenglish - akreditovaná MŠMT
http://www.wattsenglish.cz/metoda-wattsenglish/.    
Výuka probíhá v rámci dne v mateřské škole souběžně se školním vzdělávacím programem „Krakonošovo království“. Ve třídě pracují učitelky vyškolené speciálně pro práci s materiály Wow!. Děti mají k dispozici kompletní set Wow! Virtuálně děti komunikují se Stevem Wattsem - autorem metody a hlavní tváří všech výukových materiálů. V hodinách se pracuje i s plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami. Děti si osvojují cizí řeč naprosto přirozenou cestou a vnímají oba jazyky jako živé, učí se v přirozeném prostředí podobně jako je tomu v bilingvní rodině. Vnímají učitele při hrách a ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci. Dvakrát v týdnu dochází do třídy lektor Magic school – rodilý mluvčí, který se účastní paralelně denního programu a dává tak dětem možnost kvalitního jazykového vzoru.

Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech:
• Individuální přístup k dítěti
• Integrované učení hrou a činnostmi
• Plánované pozorování
• Centra aktivit ve třídě
• Spolupráce školy a rodiny
• Spolupráce s komunitou v místě školy
• Profesní rozvoj a růst pedagogů

Prostory třídy jsou rozděleny do center aktivit – pracovní koutky, které stimulují ke hře a práci jednotlivcům i skupině dětí. Učí se navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním. Ve skupinkách přirozeně komunikují, řeší problémy, procvičují si vyjadřovací schopnosti, učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci. Ve třídě máme centra: manipulační a stolní hry, kostky, knihy a písmena, dramatizace, hudba, ateliér, voda a písek, pohyb, dílna.

Ve třídě využíváme program „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociální dovednosti a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy. 

Charakteristika TVP                

Třídní vzdělávací program pro školní rok 2023/2024 je nazván „Do školky za zvířátky“ inspirované knihou od autorek Evy Svobodové, Aleny Váchové a Miluše Vítečkové. Je rozdělen do 6 integrovaných bloků ze ŠVP „Krakonošovo Království“, ze kterých vychází tematické celky zpracované do příběhů se zvířátky. Seznamují a přibližují dětem okolní svět - tradice, střídání ročního období, pravidla, řešení problémů, aj.