Koncepce

Charakteristika třídy

Třída Berušek je smíšená, děti jsou v rozmezí 2,5 – 4 let. Ve třídě je celkem 26 dětí, z toho 14 chlapců a 12 děvčat. Převážnou část tvoří nové děti (17), stávající děti již navštěvovaly mateřskou školu.
Třída Berušek se nachází v prvním mezipatře budovy. Vedle ní je třída Myšiček. Třída je rozdělena na dvě části, v první části je herna a v druhé ložnice. Umyvárna s WC jsou umístěny přes chodbu, vše je dobře přístupné. Vybavení třídy a aktivity jsou zcela uzpůsobeny potřebám dítěte k rozvoji jejich psychického vývoje.

 

 

Charakteristika TVP

Třídní vzdělávací program je přizpůsoben věkovému složení dětí. Seznamuje děti s pravidelným střídáním ročních období, změnami v přírodě i v životě lidí. Provázíme děti tradicemi našeho regionu. Vedeme děti k samostatnosti. Další prioritou je pro nás životní prostředí, ve kterém žijeme. Proto s dětmi pracujeme s tématem ekologie, kde dětem přiblížíme, jak se chovat k životnímu prostředí, mít kladný vztah k přírodě.


Ve třídě pracujeme s programem ,,Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Každé dítě je pro nás osobnost a snažíme se k němu přistupovat individuálně dle jeho potřeb a směru, kterým se chce vydat. Děti vedeme k fantazii, svobodě, samostatnosti a volnosti projevu ve všech směrech.


U dětí pečujeme o jejich fyzický i psychický vývoj, který je důležitý pro rozvoj ve všech směrech. Snažíme se dětem ukázat zdravý životní styl a proto jsme do TVP zařadili prvky jógy, která děti učí soustředěnosti, obratnosti, pozitivního vztahu a držení těla. Naší inspirací je kniha Jóga, hry a pohádky, autorkou je Věra Rojová Síta.


Pracujeme s prvky programu Začít spolu, který je tvořen z center aktivit. Prostory třídy jsou rozděleny do center, které děti motivují k aktivitě a rozvíjí se po všech stránkách. Máme 10 center : kostky, dramatizace, hudba, stolní hry a manipulativa, knihy a písmena, domácnost, ateliér. Voda a písek, dílna a pohyb se nachází na chodbě. Centra aktivit otevíráme dle daného tématu. Děti si centra mohou vybrat podle nálady, zručnosti a ochoty tvořit.