Koncepce

Charakteristika TVP

Třídní výchovně vzdělávací program naší třídy Berušek vychází z RVP PV, ŠVP Mateřské školy Srdíčko Trutnov s názvem „Krakonošovo království“ a úzce se prolíná s celkovou koncepcí ŠVP Mateřské školy Trutnov (MŠ Komenského).

Integrované bloky:                                                     

1. Vítáme Vás v Krakonošově království            
2. Barevná Krakonošova zahrádka
3. Kouzelné Vánoce v Krkonoších
4. Krakonoš a lyžníci
5. Jak přišlo jaro do Krkonoš
6. Putování s Krakonošem                                   
                                            

 

Charakteristika třídy    

Třída je věkově smíšená, děti jsou v rozmezí 2,5 – 4let. Zapsáno je celkem 23 dětí, z toho 14 chlapců a 9 děvčat. Ve třídě probíhá postupná adaptace dětí (17). Ostatní děti již mateřskou školu navštěvovaly.

Třída Berušek se nachází v prvním mezipatře budovy. Sousedí se třídou myšiček spolu se šatnami. Je rozdělena na dvě části, herna a ložnice. Umyvárna s WC jsou umístěny přes chodbu, blízko dostupné dětem. Prostory třídy jsou sestaveny do několika center aktivit (Kostky, Dramatizace, Hudba, Stolní hry a manipulativa, Knihy a písmena, Domácnost, Ateliér, Voda a písek, Dílna, Pohyb – nachází se na chodbě). Centra jsou vybavena tak, aby děti stimulovala k aktivitě. Otevírání center souvisí vždy s tématem daného bloku.