Koncepce

CHARAKTERISTIKA 6. TŘÍDY – SLUNÍČKA

Naše třída s názvem „Sluníčka“ se nachází v přízemí MŠ, vedle tělocvičny. Třídu navštěvuje 22 dětí. Z toho 10 dívek a 12 chlapců. 3 děti mají odklad školní docházky, 4 děti jsou mladší 5 let a 15 dětí jsou čerství předškoláci. Ve třídě je 6 dětí s IVP.

Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech:
• Individuální přístup k dítěti
• Integrované učení hrou a činnostmi
• Plánované pozorování
• Centra aktivit ve třídě
• Spolupráce školy a rodiny
• Spolupráce s komunitou v místě školy
• Profesní rozvoj a růst pedagogů

Třídu máme sestavenou do 10 center (ateliér, voda a písek, sport, hudba, manipulační a stolní hry, grafomotorika, dramatizace, domácnost, knihy, obrázky, písmena a kostky a auta). Centra jsou vybavena tak, aby stimulovala děti k aktivitě.
Zvláštností naší třídy je vyvýšené patro, které slouží dětem k odpočinku a relaxaci. Další výhodou pro nás je, že máme hned vedle třídy tělocvičnu., kterou můžeme často využívat.
Děti mohou navštěvovat nadstandardní aktivity vedené kolegyněmi z MŠ (Atleťáček, Šikulky, Fotbal, Tanečky, Sboreček, Logohrátky).
Děti ze sluníčkové třídy čeká během roku mnoho akcí: KRNAP, knihovna, keramika, plavecký kurz, školička bruslení, lyžařský výcvik, také s dětmi vytvoříme program pro seniory z Trutnova a setkáme se s nimi v ND.