Koncepce

Charakteristika TVP

TVP se jmenuje "Jaro, léto, podzim, zima, ve Sluníčkách je to prima".

Program je nasměrovaný tak, abychom s dětmi trávili čas co nejvíce v přírodě a na zahradě. Zaměříme se na práci s přírodninami, procházkami a cvičením v lese.


Kromě výtvarných a sportovních aktivit se budeme věnovat povídání, vyprávění příběhů, čímž u dětí budeme rozvíjet fantazii a představivost, slovní zásobu a motivovat je k samostatnému řečovému projevu. Snažíme se vést děti k samostatnosti, dodržování daných pravidel, podporovat jejich individualitu a respektovat každé dítě jako jedince.


Cílem je děti učit hravou formou a hlavně si přejeme, aby děti chodily do mateřské školy rády, měly zde kamarády a cítily se bezpečně, spokojeně a šťastně.

Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech:
• Individuální přístup k dítěti
• Integrované učení hrou a činnostmi
• Plánované pozorování
• Centra aktivit ve třídě
• Spolupráce školy a rodiny
• Spolupráce s komunitou v místě školy
• Profesní rozvoj a růst pedagogů

V nespavých aktivitách se cíleně věnujeme předškolní přípravě dětí, rozvíjíme jednotlivé oblasti školní zralosti dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

Charakteristiky třídy   

Třída Sluníček se nachází v přízemí budovy MŠ. Tato třída je heterogenní. Momentálně je ve třídě zapsáno 27 dětí, 14 chlapců a 13 děvčat. Ve třídě zůstalo 8 dětí ze Sluníček, přišlo 13 dětí z oddělení Berušek a 6 dětí z jiné mateřské školy. Nejstarší dítě ve třídě je 6 leté a nejmladší dítě je 4leté.
Vybavení třídy i program dne je zcela přizpůsoben individuálním potřebám dětí a jejich aktuálním možnostem a schopnostem.