Koncepce

CHARAKTERISTIKA 5. TŘÍDY - VČELIČKY            

Naše třída Včeličky je již druhou třídou v MŠ Srdíčko s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Třída se nachází v prvním patře budovy mateřské školy, sousedí se třídou Kytiček (první třídou s rozšířenou výukou anglického jazyka), spolu se šatnami a toaletami. Prostory třídy jsou děleny a sestaveny do několika center (Relaxace, Dramatizace, Hudba, Knihy a písmena, Kostky, Stolní hry a manipulativa, Pokusy a objevy, Logohrátky). Další centra využíváme v prostorách chodby (Ateliér, Dílna, Voda a písek, Pohyb).

Ve třídě probíhá výuka anglického jazyka pomocí metody Wattsenglish, jež je akreditována MŠMT. Výuka probíhá v rámci dne v mateřské škole souběžně se školním vzdělávacím programem „Krakonošovo království“. Ve třídě pracujeme s materiály Wow!. Světem angličtiny děti provází Steve Watts - autor metody a hlavní tvář všech výukových materiálů. V hodinách se pracuje i s plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami. Dvakrát v týdnu (pondělí, středa) dochází do třídy externí lektorka na dopolední konverzaci. Děti si osvojují cizí řeč naprosto přirozenou cestou jako mateřštinu a vnímají oba jazyky jako živé, učí se v přirozeném prostředí podobně jako je tomu v bilingvní rodině. Vnímají učitele při hrách a ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci.

Ve třídě pracujeme i s programem „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociální dovednosti a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy. Inspiraci jsme načerpali od vedoucí MŠ, která se účastnila stáže učitelek mateřských škol na pracovištích CEBEI Bangor University ve Walesu.

 

CHARAKTERISTIKA TŘÍDNÍHO PROGRAMU

Třídní vzdělávací program naší třídy Včeliček vychází ze ŠVP „Krakonošovo království“.

Integrované bloky:

1. Školka volá, milé děti
2. Barevný podzim čaruje
3. Kouzelný čas adventu
4. Čarování paní Zimy
5. Jaro je tu v plné kráse
6. Prázdniny jsou za dveřmi