Myšičky

TO JSME MY...........

 

 

 

 

 

 

„V horách je království,
vedou tam cestičky,

zdolat je dokáží šikovné myšičky.

Přes louky, přes lesy,

dojdou až k cíli,

zvládají  překážky – snahou a pílí.

Krakonoš čeká tam na malé smíšky,

vítá v svém království maličké Myšky!“

 

Charakteristika třídy
    

     Třída Myšiček je v tomto školním roce 2019/2020 nově otevřenou, druhou speciální třídou na MŠ SRDÍČKO. Vznikla z důvodu narůstající potřeby stálého zkvalitňování péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou do třídy, zřízené podle § 16, přijímány na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP). Třída je heterogenní a celkem ji navštěvuje 12 dětí ve věku od 3,5 – 7 let (9 chlapců a 3 dívky), které mají v doporučeních stanoven podpůrný stupeň tři. Většina dětí má narušení komunikačních schopností různého rozsahu, někteří se potýkají s dalšími přidruženými specifickými obtížemi (poruchy pozornosti a aktivity, deficity dílčích funkcí, obtíže v sociálním přizpůsobení a podobně)
     Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a komplexně, s ohledem na jeho možnosti a potřeby podpory. Snažíme se o rozvoj celé osobnosti dítěte a jeho úspěšné vzdělávání, s ohledem na jeho individualitu.
   O malé Myšičky pečují dvě učitelky se vzděláním ve speciální pedagogice a jeden asistent pedagoga.
     Ve třídě se zaměřujeme na komplexní speciálně pedagogickou péči, včetně péče logopedické, kterou aplikujeme individuální i skupinovou formou, vždy tak, aby bylo učení pro děti přirozené a zábavné.
     V myšičkách se snažíme především o přátelskou a klidnou atmosféru. Důležité je pro nás vytvořit dětem podnětné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kam se budou rády vracet.