VÍTÁME VÁS V MŠ SRDÍČKO ....

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024 - 2025: proběhne ve dnech 6.5. - 7.5. 2024 od 10.00 do 15.00 hodin v prostorách ředitelny MŠ v 1. patře budovy mateřské školy

VIDEO PROHLÍDKA MŠ: https://www.youtube.com/watch?v=YaNlZH_3AQM

Odkaz k předzápisu: https://is.digiskolka.cz/SOL/PublicWeb/trutnov_srdicko/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5241