Koncepce


Třída Kytičky – třída s rozšířenou výukou anglického jazyka

Třída je věkově smíšená, děti jsou v rozmezí 2,7 až 6,1 roku. Zapsáno je 23 dětí, 12 dívek a 11 chlapců. Ve třídě probíhá postupná adaptace nových (9) a netříletých dětí (3), dle možností jednotlivých rodin. Ostatní děti již mateřskou školu navštěvovaly. Ve třídě jsou čtyři děti se SVP – PO 2. Spolupracujeme s SPC, se kterým průběžně konzultujeme PO a potřeby dětí. Devět dětí tvoří skupinku předškoláků, kteří se v nespavém režimu individuálně připravují na vstup do první třídy. Všechny děti jsou celkově fyzicky vyspělé, zručné, většinou samostatné v sebeobsluze. Na třídě pracuje také chůva, která je nápomocna při činnostech s nejmladšími dětmi. 

Třída se nachází v prvním patře budovy mateřské školy spolu se šatnami a toaletami. Prostor třídy je členěn na několik herních koutků - center aktivit. Využíváme také prostory chodby, kde se nachází centra: výtvarný ateliér, dílnička, voda a písek, pohyb. 

Ve třídě probíhá rozšířená výuka angličtiny - Metoda Wattsenglish - akreditovaná MŠMT http://www.wattsenglish.cz/metoda-wattsenglish        

Výuka probíhá v rámci dne v mateřské škole souběžně se školním vzdělávacím programem „Krakonošovo království“. Ve třídě pracují učitelky vyškolené speciálně pro práci s materiály Wow!. Děti mají k dispozici kompletní set Wow! včetně CD a DVD na domácí použití. Ve třídě se dělíme na dvě skupinky: začátečníci a pokročilí. Světem angličtiny děti provází Steve Watts - autor metody a hlavní tvář všech výukových materiálů. V hodinách se pracuje i s plyšovou strakou Maggie nebo obrázkovými kartami. Dvakrát v týdnu dochází do třídy externí lektor na dopolední konverzaci. Děti si osvojují cizí řeč naprosto přirozenou cestou jako mateřštinu a vnímají oba jazyky jako živé, učí se v přirozeném prostředí podobně jako je tomu v bilingvní rodině. Vnímají učitele při hrách a ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci.

Ve třídě pracujeme dle principů programu „Začít spolu“. Tato filozofie staví na základních principech: 

· Individuální přístup k dítěti
· Integrované učení hrou a činnostmi
· Plánované pozorování
· Centra aktivit ve třídě
· Spolupráce školy a rodiny
· Spolupráce s komunitou v místě školy
· Profesní rozvoj a růst pedagogů

 

Ve třídě pracujeme s novým programem „Baltazar“, který se zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku. Rozvíjí porozumění emocím, sociální dovednosti a přátelství, učí děti přijímat zodpovědnost za své činy, řešit problémy. Pro prezentaci různých principů, přístupů a konceptů se používají velcí maňásci. Inspiraci jsme načerpali při stáži učitelek mateřských škol na pracovištích CEBEI Bangor University ve Walesu.